Hopp direkte til innhold

7 av 10 bruker inhalatoren feil - tør du blåse i det?

Du kan leve godt med kols med riktig medisinbruk og målrettet behandling. Sjekk din behandling!
Foto: Play

Bruker du inhalatoren riktig?

For å få full effekt av medisinen er det viktig at den finner veien helt ned i lungene. Pustemedisin kan lindre symptomer, øke funksjonsnivået og redusere risikoen for forverringer.

Riktig bruk av inhalatoren er viktig for å få fullt utbytte av inhalasjons-medisinene. Dessverre er ikke mange klar over at de bruker inhalatoren feil. Undersøkelser fra Apotekforeningen viser at veiledning fungerer:

 • 3 av 10 gjør det riktig
 • 9 av 10 gjør det riktig etter veiledningen
 • 8 av 10 gjør det riktig etter 3 måneder

På apoteket kan du lære eller få frisket opp hvordan du bruker inhalasjons-medisinen riktig. LHL oppfordrer derfor å ta kontakt med ditt lokale apotek og be om veiledning for å sikre deg om at du bruker medisinen riktig. Helt gratis er det også.

Svarer du JA på ett eller flere av punktene nedenfor, kan du ha nytte av en inhalasjonsveiledning

 • Jeg har nylig startet å bruke inhalatoren
 • Jeg er usikker på om jeg har rett teknikk
 • Det er lenge siden jeg har fått sjekket teknikken
 • Jeg opplever ikke så god effekt av medisinen
 • Jeg er usikker på når inhalatoren er tom og hvordan den rengjøres og oppbevares

Les inhalasjonsveiledningen og ta den med til ditt nærmeste apotek eller til din fastlege.

Ta influensavaksine!

Hjerte- og lungesyke er i risikogruppen og anbefales å la seg vaksinere mot influensa. Ikke vent for lenge.

Rundt 5-15 prosent av befolkningen får årlig influensa. Folkehelseinstituttet anbefaler alle i risikogruppene å ta sesonginfluensavaksinen. Dette gjelder særlig personer med nedsatt lungefunksjon, voksne og barn med kroniske hjerte- og karsykdommer.

Selv om forekomsten av influensalignende sykdom er lav i begynnelsen av november i alle landets regioner, bør du ta kontakt med fastlegen din for å få influensavaksine i god tid før jul. Det tar én til to uker før vaksinen har full effekt. Selv om du vaksinerte deg i fjor, bør du vaksinere deg i år igjen.

Har du spørsmål rundt kols?

 • Snakke med andre! En likeperson er en person med egenerfaring med sykdom (eller som pårørende), og som har lagt den første tiden med sykdom bak seg.
  Snakke med andre! En likeperson er en person med egenerfaring med sykdom (eller som pårørende), og som har lagt den første tiden med sykdom bak seg.
 • Rettigheter. Har du behov for juridiske råd, veiledning eller konkret bistand i en sak som har sammenheng med hjerte- eller lungesykdom eller hjerneslag? Da kan du ta kontakt med LHL sitt pasientombud.
  Rettigheter. Har du behov for juridiske råd, veiledning eller konkret bistand i en sak som har sammenheng med hjerte- eller lungesykdom eller hjerneslag? Da kan du ta kontakt med LHL sitt pasientombud.
Kontakt LHL - vi er her for å hjelpe deg

Podkast om kols: I denne episoden forteller lungespesialist Olav Kåre Refvem om kols. Mange vet ikke at de har kols. Hva er det? Hvordan behandle og hvordan leve best med sykdommen.

Alle med kols kan trene

Noe av det viktigste du kan gjøre dersom du har kols er å være fysisk aktiv. Å bli andpusten under aktivitet er helt naturlig.

Du kan ikke trene opp lungefunksjonen, men med økt styrke og utholdenhet bedrer du kroppens evne til å fungere i hverdagen.

Alvorlighetsgraden av kols vil påvirke den enkeltes fysiske form og forutsetninger for å være i aktivitet. Men kroppen er skapt for bevegelse og alle mennesker anbefales å være i moderat fysisk aktivitet minst 30 minutter daglig (gjerne 3 x 10 min.). Dette gjelder også dersom du har kols, uavhengig av alder og sykdomsgrad.

Mange med kols kommer inn i en passiv sirkel på grunn av økt pustebesvær ved aktivitet. Dermed blir formen også dårligere. Regelmessig trening er derfor veldig viktig for alle med kols, og spesielt viktig for de med uttalt pustebesvær, slimproblematikk og for de som har vanskelig for å utføre hverdagsaktiviteter. Det handler om å velge rett aktivitet og riktig aktivitetsnivå.

Dine rettigheter

Alle med kols har krav på tilrettelagt trening hos fysioterapeut.

Dersom du er usikker på hva du kan gjøre, hvordan du skal gjøre det og hvor mye du skal ta i, kan det være lurt med veiledning fra en fysioterapeut.

Du trenger ikke lenger henvisning til fysioterapeut for å få dekke utgifter til fysioterapi. Men for at du skal få dekket utgifter, må fysioterapeuten ha avtale om driftstilskudd med kommunen

Støtt vårt arbeid

Ved hjelp av din støtte kan LHL fortsette det viktige arbeidet med likepersonstilbudet, politisk påvirkning, pasientombud, forebyggende arbeid, kurs og rehabilitering og mye mer.

LHL arbeider for at hjerte-, kar- og lungesyke skal få rask og god utredning, behandling og rehabilitering. Når staten ikke har maktet å gi hjerte-, kar- og lungesyke et godt nok tilbud, har LHL startet opp egne tiltak ved institusjonene våre. LHL påvirker myndigheter og samfunnet i kampen for pasientenes rettigheter.

Gi en gave nå

Du kan gi en gave til LHL direkte her (via sikker løsning hos deltager.no)

Gi en gave

Støtt oss via SMS

Send kodeord "Hjerte" til 2360 for å støtte LHL med 200 kr.

Støtt oss via Vipps

Du kan støtte oss ved å vippse til 589662.

Oppgir du navn, adresse og telefonnummer er støtten fradragsberettiget.