Hopp direkte til innhold
Foto: Play

Luftforurensning i arbeidsmiljøet?
Ikke blås i det!

15 % av kolstilfellene i Norge skyldes arbeidsmiljø med mye støv. Ta kolstesten!

Hva er kols?

Kols - Kronisk obstruktiv lungesykdom - er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer som fører til hindret luftstrøm gjennom luftveiene. Det er en alvorlig lungesykdom med varig nedsatt lungefunksjon. Nærmere 300 000 nordmenn har kols uten å vite det.

Sykdommen utvikler seg langsomt, og for personer som ikke trener, kan sykdommen ha kommet langt før de merker at pusten eller kondisjonen er svekket.

Røyking er den vanligste årsaken til kols. Risikoen øker med økende tobakksforbruk og antall røykeår. Over 80 % av de som har kols røyker eller har røkt. Langvarig røyking setter i gang en betennelsesprosess som skader slimhinnen i luftveiene. Dette resulterer i bindevevsdannelse og innsnevringer av luftveiene.

Symptomer

De første symptomene og plagene ved kols er ofte

 • langvarig hoste (røykhoste)
 • slim fra lungene med oppspytt
 • tung pust ved anstrengelse

Kolspasienter kan også få astmatiske anfall, fordi slimhinnene er betente og reaktive. Det innebærer at bronkiene kan reagere på kald luft, virusinfeksjoner, støv og forurensninger i lufta. Et astmaliknende anfall innebærer at bronkiene snører seg sammen slik at det blir enda tyngre å puste. Særlig blir det tungt å puste ut.

Det kan i noen tilfeller være vanskelig å skille mellom kols og astma. Derfor er det viktig å oppsøke lege for å ta en lungefunksjonstest. Pasienter med astma har økt risiko for å utvikle kols, men en ren astma regnes ikke som kols. Dersom astma-medisiner ikke lenger har den effekten som er forventet, kan det skyldes at astma-sykdommen har blitt kronisk eller utviklet seg til kols.

Pasienter med etablert kols blir ofte verre når de ligger, og de må ofte sitte delvis oppreist for å få sove. I de tilfellene hvor sykdommen utvikler seg til svært alvorlig kols, kan pasientene plages med for lite oksygen, og dette kan også utløse hjertesvikt. Graden av kols varierer fra ukompliserte til mer alvorlige tilstander med betydelig nedsatt funksjonsevne og uførhet.

Spesielt utsatte yrker

I løpet av ett år regner vi med at rundt 20 000 mennesker i Norge får kols.

Hvis man oppdager og konstaterer at man har kols tidlig nok, kan symptomene påvirkes og sykdomsutviklingen bremses. Tidlig påvisning av kols sikrer best effekt av behandling.

Hvis du er utsatt for mye støv, røyk, gass og damp på jobben, kan du være i faresonen for å få yrkesrelatert kols. Faktorer i arbeidsmiljøet kan øke risikoen for kols, også hos ikke-røykere, og slik eksponering fører til at skadene utvikler seg raskere.

Yrkesrelatert kols viser seg i yngre alder enn det som ellers er vanlig for kols. Vi anslår i dag at luftforurensning i arbeidsmiljøet står for ca 15 % av tilfellene.

Husdyrbønder har 30 % høyere forekomst av kols enn sine yrkeskolleger som bare driver planteproduksjon, i følge Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

Økt risiko for kols er funnet i mange yrker, for eksempel

 • husdyrbønder
 • bakere
 • frisører
 • sveisere og platearbeidere
 • bygg- og anleggsarbeidere
 • tunnelarbeidere
 • asfaltører
 • ansatte i smelteverksindustrien
 • vei- og tunnelarbeidere
 • ansatte i møbel- og trelastindustrien
 • ansatte i kontakt med kloakkslam

Kols kan påvises ved å måle lungefunksjonen (spirometri) hos lege, og LHL mener alle personer over 35 år som røyker eller har skadelig yrkeseksponering, og samtidig har luftveissymptomer, bør få tilbud om en spirometriundersøkelse.

Har du spørsmål rundt kols?

 • Kontakt en av våre rådgivere. Snakk med en kvalifisert, interessert og engasjert person, som har tid til å lytte og gi gode råd om hvordan du best mulig kan leve med kroniske lungesykdommer i hverdagen.
  Kontakt en av våre rådgivere. Snakk med en kvalifisert, interessert og engasjert person, som har tid til å lytte og gi gode råd om hvordan du best mulig kan leve med kroniske lungesykdommer i hverdagen.
 • Snakke med andre. En likemann er en person med egenerfaring med sykdom (eller som pårørende), og som har lagt den første tiden med sykdom bak seg.
  Snakke med andre. En likemann er en person med egenerfaring med sykdom (eller som pårørende), og som har lagt den første tiden med sykdom bak seg.
 • Rettigheter. Har du behov for juridiske råd, veiledning eller konkret bistand i en sak som har sammenheng med hjerte- eller lungesykdom eller hjerneslag? Da kan du ta kontakt med LHL sitt pasientombud.
  Rettigheter. Har du behov for juridiske råd, veiledning eller konkret bistand i en sak som har sammenheng med hjerte- eller lungesykdom eller hjerneslag? Da kan du ta kontakt med LHL sitt pasientombud.
Kontakt LHL - vi er her for å hjelpe deg

Bli medlem

Som medlem i LHL får du mange gode tilbud og medlemsfordeler året rundt. Du kan delta på treningsgrupper, kurs, møter og temakvelder arrangert av våre 250 lokallag. 

I tillegg støtter du LHLs viktige arbeid for hjerte-, kar- og lungesyke og deres pårørende.

Hovedmedlem kr 350/år

Husstandsmedlem: kr 200/år
(må ha samme adresse som hovedmedlemmet).

Bli medlem nå Bli medlem nå

Støtt vårt arbeid

Ved hjelp av din støtte kan LHL fortsette det viktige arbeidet med likemannstilbudet, politisk påvirkning, pasientombud, forebyggende arbeid, kurs og rehabilitering og mye mer.

LHL arbeider for at hjerte-, kar- og lungesyke skal få rask og god utredning, behandling og rehabilitering. Når staten ikke har maktet å gi hjerte-, kar- og lungesyke et godt nok tilbud, har LHL startet opp egne tiltak ved institusjonene våre. LHL påvirker myndigheter og samfunnet i kampen for pasientenes rettigheter.

Jeg vil støtte LHL Jeg vil støtte LHL

Podkast om kols

I denne episoden forteller lungespesialist Olav Kåre Refvem om kols. Mange vet ikke at de har kols. Hva er det? Hvordan behandle og hvordan leve best med sykdommen.

Kolsaksjonen er støttet av:

Logo GSK Logo Boehringer Ingelheim Logo Novartis