Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Hva er kols?

Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer som fører til hindret luftstrøm gjennom luftveiene. Det er en alvorlig lungesykdom med varig nedsatt lungefunksjon.

Sykdommen utvikler seg langsomt, og for personer som ikke trener, kan sykdommen ha kommet langt før de merker at pusten eller kondisjonen er svekket.

Røyking er den vanligste årsaken til kols. Risikoen øker med økende tobakksforbruk og antall røykeår. Over 80 % av de som har kols røyker eller har røkt. Langvarig røyking setter i gang en betennelsesprosess som skader slimhinnen i luftveiene. Dette resulterer i bindevevsdannelse og innsnevringer av luftveiene.

Symptomer

De første symptomene og plagene ved kols er ofte

 • langvarig hoste (røykhoste)
 • slim fra lungene med oppspytt
 • tung pust ved anstrengelse

Kolspasienter kan også få astmatiske anfall, fordi slimhinnene er betente og reaktive. Det innebærer at bronkiene kan reagere på kald luft, virusinfeksjoner, støv og forurensninger i lufta. Et astmaliknende anfall innebærer at bronkiene snører seg sammen slik at det blir enda tyngre å puste. Særlig blir det tungt å puste ut.

Det kan i noen tilfeller være vanskelig å skille mellom kols og astma. Derfor er det viktig å oppsøke lege for å ta en lungefunksjonstest. Pasienter med astma har økt risiko for å utvikle kols, men en ren astma regnes ikke som kols. Dersom astma-medisiner ikke lenger har den effekten som er forventet, kan det skyldes at astma-sykdommen har blitt kronisk eller utviklet seg til kols.

Pasienter med etablert kols blir ofte verre når de ligger, og de må ofte sitte delvis oppreist for å få sove. I de tilfellene hvor sykdommen utvikler seg til svært alvorlig kols, kan pasientene plages med for lite oksygen, og dette kan også utløse hjertesvikt. Graden av kols varierer fra ukompliserte til mer alvorlige tilstander med betydelig nedsatt funksjonsevne og uførhet.

Spesielt utsatte yrker

Hvis man oppdager og konstaterer at man har kols tidlig nok, kan symptomene påvirkes og sykdomsutviklingen bremses. Tidlig påvisning av kols sikrer best effekt av behandling.

Hvis du er utsatt for mye støv, røyk, gass og damp på jobben, kan du være i faresonen for å få yrkesrelatert kols. Faktorer i arbeidsmiljøet kan øke risikoen for kols, også hos ikke-røykere, og slik eksponering fører til at skadene utvikler seg raskere.

Yrkesrelatert kols viser seg i yngre alder enn det som ellers er vanlig for kols. Vi anslår i dag at luftforurensning i arbeidsmiljøet står for ca 15 % av tilfellene.

Husdyrbønder har 30 % høyere forekomst av kols enn sine yrkeskolleger som bare driver planteproduksjon, i følge Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

Økt risiko for kols er funnet i mange yrker, for eksempel

 • husdyrbønder
 • bakere
 • frisører
 • sveisere og platearbeidere
 • bygg- og anleggsarbeidere
 • tunnelarbeidere
 • asfaltører
 • ansatte i smelteverksindustrien
 • vei- og tunnelarbeidere
 • ansatte i møbel- og trelastindustrien
 • ansatte i kontakt med kloakkslam

Kols kan påvises ved å måle lungefunksjonen (spirometri) hos lege, og LHL mener alle personer over 35 år som røyker eller har skadelig yrkeseksponering, og samtidig har luftveissymptomer, bør få tilbud om en spirometriundersøkelse.

Trenger du hjelp?

 • Rådgiving

  Rådgiving

  På LHLs rådgivingstelefon treffer du erfarne fagfolk som kan bistå med faglig veiledning og råd.

 • Likeperson

  Likeperson

  Snakke med andre! En likeperson er en person med egenerfaring med sykdom (eller som pårørende), og som har lagt den første tiden med sykdom bak seg.

 • Pasientombud

  Pasientombud

  Har du behov for juridiske råd, veiledning eller konkret bistand i en sak som har sammenheng med hjerte- eller lungesykdom eller hjerneslag? Da kan du ta kontakt med LHL sitt pasientombud.

Lungespesialist Olav Kåre Refvem om kols.

Bli fast giver

Ved å støtte LHL med et fast beløp hver måned gir du et verdifullt bidrag til vårt arbeid.

Bli LHL-venn nå

Gi en gave

Din gave går til arbeidet med å drive og videreutvikle gode tilbud for pasienter og pårørende.

Gi nå

Bli medlem

Som medlem støtter du LHLs arbeid for mennesker med hjerte- og karsykdom, lungesykdom, hjerneslag og pårørende, og får en rekke gode tilbud og medlemsfordeler.

Bli medlem