Hopp direkte til innhold
Tobakk og røyking

Verdens tobakksfrie dag

Verdens tobakksfrie dag har blitt markert i Norge den 31. mai hvert år siden 1988.

Make every day World NO Tobacco Day.

I 1987 vedtok WHOs medlemsland å opprette en antirøykedag. Målet med dagen er å skape oppmerksomhet om helseskadene og risikoen nikotin medfører.

Røyking er den mest kjente risikofaktor for astma, så selv om antall røykere avtar må vi fortsatt jobber for å redusere røyking ytterligere.

Vi vet at barn fortsatt utsettes for tobakksrøyk gjennom svangerskapet og i barndom - det kan vi ikke overse.

Slik får du hjelp til å slutte:

  1. Slutta-appen har et eget opplegg for snusslutt. Slutta-appen er en personlig hjelper og motivator for den som skal slutte med røyk eller snus. Appen gir daglige motivasjonsmeldinger, råd og tips, og den beregner fra dag til dag hvor mange kroner man sparer på å være tobakksfri.
  2. Slutta – din røykeslutt på Facebook er en side for deling av erfaringer med røykeslutt. Helsedirektoratet er ansvarlig for siden. 
  3. Mange av landets 200 frisklivssentraler, f.eks. i Volda, på Nesodden og på Hamarøy, gir deg hjelp til røykeavvenning, individuelt og/eller i grupper. Her finner du oversikt over alle landets frisklivssentraler.
  4. Du kan dessuten snakke med fastlegen din om røyke- og snusslutt. Det kan hende du trenger hjelpemidler som nikotintyggis eller -plaster.

Røykeslutt har enorme helsegevinster. Og mange av dem kommer ganske raskt. 

Les mer på https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt

 

Kilder: