Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

LHLs krav til finanskomiteen for en bedre folkehelse

NCD-alliansen håper finanskomiteen vil prioritere de tiltakene vi vet fungerer for bedre folkehelse.

LHL krever: 

Øk avgiften på tobakksvarer! 

Beregninger har vist at hvis tobakksavgiftene økes med 10 prosent, reduseres tobakksbruken med 3,5 prosent, også når man tar høyde for grensehandel. Tobakksrøyking er den enkeltfaktoren som har bidratt til mest helseskader i den norske befolkningen de siste tiårene.

LHL mener at avgiften på tobakksvarer må øke med 5 prosent utover prisjustering. Dette er et viktig skritt på veien for å oppnå regjeringens mål om en tobakksfri ungdomsgenerasjon.  

Øk alkoholavgifter!

Alkohol har stadig blitt billigere i Norge de siste 25 årene. Det er godt dokumentert at høye priser på alkohol og begrensninger i tilgjengelighet er de mest effektive tiltakene for å begrense omfanget av alkoholrelaterte skader. En økning i alkoholprisen kan også bidra til å redusere de sosiale helseforskjellene.

Derfor mener LHL og NCD-alliansen at regjeringens forslag til alkoholavgifter bør økes utover forventet prisstigning. 

Økte avgifter på usunne matvarer! 

Norge ligger på fedmetoppen i Europa. Dagens avgift på sjokolade og sukkervarer bør oppheves og erstattes med en helsebegrunnet avgift. For at det skal bli enklere å ta sunne helsevalg mener LHL at det bør innføres en differensiert sukkeravgift som er helsemessig begrunnet! 

LHL mener sammen med andre pasientorganisasjoner at en reduksjon i kvoter for tobakk og alkohol, samt å fjerne tobakk og alkohol fra taxfree, er grep som vil bidra til å både sikre norske arbeidsplasser og forebygging av ikke-smittsomme sykdommer.  

LHL er del av NCD-alliansen

NCD-alliansen samarbeider i kampen mot ikke-smittsomme sykdommer (NCD - noncommunicable diseases).

NCD-alliansen representerer de store sykdomsgruppene innenfor definisjonen ikke-smittsomme sykdommer: diabetes, kreft, psykiske lidelser, kroniske lungesykdommer og hjerte- og karsykdommer. Vi jobber for en bred og inkluderende folkehelsepolitikk, og et helhetlig syn på helse der fysisk og psykisk helse henger sammen.

NCD-alliansen består av Diabetesforbundet, Kreftforeningen, Rådet for psykisk helse, Nasjonalforeningen for folkehelsen og LHL.

Kreftforeningen   Nasjonalforeningen for folkehelsen   Rådet for psykisk helse   Diabetesforbundet   LHL