Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Sigaretter i askebeger / Porsjonssnus
Foto: Ian Dooley, Unsplash / Jimmie Hjärtström, Pixabay

Ønsker kraftfulle tiltak mot tobakk

Fredag 31. mars kommer regjeringens etterlengtede stortingsmelding om folkehelse. Dette er en mulighet for regjeringen å vise ambisjon og handlekraft gjennom konkrete tiltak på tobakk, som fortsatt utgjør en stor utfordring for folkehelsen.

Tobakk har en betydelig negativ effekt på folkehelsen, selv etter mange år med strengere regulering og informasjonskampanjer. Omtrent 30 prosent av den voksne befolkningen bruker tobakk, enten i form av røyk eller snus, og røyking er livsstilsfaktoren som bidrar til flest tapte leveår blant nordmenn. De siste tjue årene har tobakksrøyking riktignok blitt mindre vanlig, parallelt med en økning i snusforbruket, som er mest vanlig blant de i alderen 16–44 år. I 2017 ble røykere og snusere for første gang like store brukergrupper.

LHL har i mange år jobbet med tobakk fordi vi ønsker et tobakksfritt samfunn. Dette er viktig fordi tobakksprodukter og tobakksrøyk øker risiko for helseskader og fører til en rekke hjerte-, kar- og lungesykdommer og hjerneslag. Bare én sigarett om dagen øker risikoen betydelig for hjerte- og karsykdommer. I tillegg er nikotin både sterkt avhengighetsdannede og helseskadelig i seg selv.

Snus- og røykeslutt kan føre til store helsegevinster for enkeltindivider. LHL har forventninger om at regjeringen prioriterer effektive tiltak mot tobakk som vil være forebyggede og helsefremmende. Helsegevinster på individnivå er sparte helsekostnader på samfunnsnivå, som vil lette på behovet for oppfølging og behandling i helsevesenet. Derfor forventer LHL konkrete tiltak på mot tobakk i Folkehelsemeldingen.

LHL har spilt inn flere konkrete tiltak for å redusere tobakksbruk. Vi ønsker oss et salgsforbud for personer født etter 2010, at avgiftene øker mer enn lønn- og prisvekst og at programmer for røykeavvenning styrkes. Dette gjør vi fordi våre diagnosegrupper så alt for godt kjenner konsekvensene.

Årlig dør over 5 000 personer i Norge av røyking, noe som utgjør om lag 16 prosent av alle dødsfall. Røyking øker risikoen for koronar hjertesykdom med opptil 4 ganger, dobler risikoen for hjerneslag og øker risikoen for å dø av KOLS med 12 til 13 ganger.

Høsten 2020 startet Vestre Viken HF et pilotprosjekt med offentlig finansiering av legemidler til røykeslutt i 2020–2023. Dette prosjektet ble omtalt i den forrige Folkehelsemeldingen som del av tobakkstrategien og ble innvilget støtte over statsbudsjettet. Prosjektet, som ble inspirert av et liknende prosjekt i Danmark med særdeles gode resultater, har også vist uvanlig gode effekter i helseforetakets opptaksområde. Etter ni måneder var omtrent 30 prosent av deltakerne røykfrie.

Pilotprosjektet er et godt eksempel på et helsefremmende tiltak som er beviselig effektivt. Vi ønsker at dette rulles ut over hele landet og håper det ligger inne i regjeringens nye stortingsmelding.