LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Nina Vold Dørum

God responstid redder liv
og gir lokal trygghet

LHL og Ambulanseforbundet i Delta krever lovfestet responstid på ambulansen

Ut på tur

LHL og Ambulanseforbundet i Delta har vært på turne og besøkt 86 kommuner fra Kautokeino i nord til Kristiansand i sør i perioden mai til september i 2019.

Her var vi

Mål

Formålet med turneen er å vise hvordan responstiden faktisk er i hver enkelt kommune og skape debatt og engasjement rundt vårt krav om lovfesting av responstid i ambulansetjenesten.

Krever lovfestet responstid på ambulansen

LHL og Ambulanseforbundet i Delta krever lovfestet responstid på ambulansen.

Mennesker med hjerte- og lungesykdom, samt hjerneslag utgjør en stor andel av dem som har behov for akuttmedisinsk bistand. Vi krever lovfesting av responstid på akuttmedisinske tjenester, herunder medisinsk nødmeldetjeneste, kommunal legevakt og bil-, båt- og luftambulanse. I dag gjelder anbefalte normtider. Det er ikke forpliktende nok.

For mange med akutt hjerte- og lungesykdom, samt hjerneslag, er rask behandling avgjørende. Det står om liv når tiden er knapp.

75 av 86 kommuner får stryk

Ambulanseforbundet har utviklet et responstidsbarometer som viser faktisk responstid på ambulansen for din kommune. De nasjonale anbefalingene for responstid sier at 90 prosent av ambulansene i tettbygde strøk bør være fremme innen 12 minutter på akuttoppdrag, og innen 25 minutter i grisgrendte strøk. Realiteten er annerledes. 75 av 86 kommuner får stryk i forhold til anbefalt responstid på ambulansen.

Kartlegging

En kartlegging gjennomført av LHL og Ambulanseforbundet basert på SSBs siste oversikt viser at antall ambulanser har sunket med 14 prosent siden 2002, samtidig som folketallet i Norge har økt med 14 prosent i samme tidsperiode. I løpet av disse 15 årene har også oppdragsmengden for ambulansetjenesten i Norge økt med 46 prosent.

Tilstrekkelig kompetanse og riktig utstyr

Ambulansetjenesten og primærhelsetjenesten over hele landet må ha tilstrekkelig kompetanse og utstyr til å utføre diagnostikk utenfor sykehus. Det må være et krav om at alt helsepersonell som har plikt til å rykke ut for å hjelpe en pasient som har fått et akutt sykdomstilfelle må ha nødvendig faglig opplæring og medisinsk teknisk utstyr til å kunne stille diagnoser for deretter å iverksette korrekt behandling.

Det medisinsk tekniske utstyret må inneha en funksjonalitet slik at helsepersonellet kan dele denne informasjonen med spesialisthelsetjenestens vakthavende fagperson i løpet av noen få minutter.

Få nyhetsbrev fra LHL Hjerneslag

Få oppdatert informasjon om hjerneslag og tips om hvordan leve med slag, samt annen informasjon om helse og livsstil.

Ved å registrere din e-post samtykker du til at LHL kan sende deg nyhetsbrev. Vi bruker ikke din e-postadresse til noe annet enn dette.

Du kan når som helst melde deg av. Les mer om hvordan vi behandler dine data på lhl.no/personvern
Vi bruker Mailchimp til å sende nyhetsbrev. Les om MailChimp og personvern.

Støtt vårt arbeid

Ved hjelp av din støtte kan LHL fortsette det viktige arbeidet med likemannstilbudet, politisk påvirkning, pasientombud, forebyggende arbeid, kurs og rehabilitering og mye mer.

LHL arbeider for at hjerte-, kar- og lungesyke skal få rask og god utredning, behandling og rehabilitering. Når staten ikke har maktet å gi hjerte-, kar- og lungesyke et godt nok tilbud, har LHL startet opp egne tiltak ved institusjonene våre. LHL påvirker myndigheter og samfunnet i kampen for pasientenes rettigheter.

Jeg vil støtte LHL Jeg vil støtte LHL