Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Verdens tobakksfrie dag

Hvert år siden 1988 har 31. mai vært verdens tobakksfrie dag. En dag for å informere om konsekvensene ved tobakk og en dag for å inspirere til tobakksslutt.

Make every day World NO Tobacco Day.

De siste tiårene har røyking gått betydelig ned i Norge, men fortsatt står røyking og tobakk for betydelige helsekonsekvenser for den enkelte og for samfunnet. Både i Norge og internasjonalt. Derfor er dagen minst like viktig dag i dag, som den var for 34 år siden.

Det er estimert at mer enn 1 milliard mennesker i verden er tobakksrøykere, og at over 7 millioner mennesker dør hvert år som følge av røyking. Vi står i en global tobakksepidemi, som i årene fremover vil gi økte kostnader både for helsen og økonomien. Store studier har vist at minst 50 prosent av langtidsrøykere vil dø av årsaker som en direkte følge av røyking, og at røykere har en gjennomsnittlig levetid som er 10 år kortere enn de som aldri har røykt.

Røykeslutt har enorme helsegevinster. Og mange av dem kommer ganske raskt.

Fem positive effekter ved røykeslutt

 1. 20 minutter etter røykeslutt:
  Har blodtrykket og pulsen gått ned til et normalt nivå
 2. 8 timer etter røykeslutt:
  Har du forlenget livet med 5–7 minutter for hver sigarett du ikke røyker
 3. 4–6 måneder etter røykeslutt:
  Er faren for at du skal rammes av en blodpropp mye mindre enn da du røykte
 4. 1 år etter røykeslutt:
  Er faren for å få innsnevringer i blodårene og hjerteinfarkt bare halvparten så stor som hvis du hadde fortsatt å røyke
 5. 5 år etter røykeslutt:
  Har du samme risiko for å få en hjerneblødning som en som ikke røyker

(Kilde: Helsedirektoratet)

For oss i LHL har kampen mot tobakksindustrien vært sentral i flere tiår, fordi vi vet at tobakk er sterkt forbundet med å utvikle eller forverre astma, og utvikle kols, hjerte- og karsykdommer. LHL jobber for at Norge deltar i det viktige internasjonale arbeidet for tobakksbekjempelse, at vi har strenge nasjonale reguleringer og at kommunene bidrar til at det skal være lett å oppholde seg på steder uten å bli eksponert for tobakksrøyk og at det skal være lettest mulig å slutte.

Årlig dør over 5 000 personer i Norge av røyking, noe som utgjør om lag 16 prosent av alle dødsfall. Røyking øker risikoen for koronar hjertesykdom med opptil 4 ganger, dobler risikoen for hjerneslag og øker risikoen for å dø av KOLS med 12 til 13 ganger.

Men vi heier også på alle de som tar det tøffe og kloke valget om å stumpe røyken. Vi vet det ikke er lett, men vi vet så alt for godt hvor viktig det er for å ta vare på helsen sin.

Vi benytter anledningen til å oppfordre nettopp deg som tenker på å slutte til å bruke denne viktige dagen til å gjøre nettopp det: Stump røyken.

Dette kan du gjøre for å stumpe røyken

 1. Du kan bestemme deg for i dag skal røyken stumpes. For godt.
 2. Du kan laste ned Slutta-appen, som er en personlig hjelper og motivator for deg som skal slutte med røyk eller snus. Appen gir daglige motivasjonsmeldinger, råd og tips, og den beregner fra dag til dag hvor mange kroner man sparer på å være tobakksfri.
 3. Du kan følge siden Slutta – din røykeslutt på Facebook, som er en side for deling av erfaringer med røykeslutt.
 4. Du kan kontakte din lokale frisklivssentral, som gir deg hjelp til røykeavvenning, individuelt og/eller i gruppe.
 5. Du kan kontakte fastlegen din for å snakke røyke- og snusslutt. Det kan hende du trenger hjelpemidler som nikotintyggis eller -plaster.
 6. Du kan si til nære og kjære at nå har du slutta og at de må gi støtte og oppmuntring i tiden som kommer.

Vi i LHL heier på deg, og ønsker deg lykke til!

 

Les mer på https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt

Kilder:

Gine Lyngstad og Mette Lokshal (Dagbladet for Helsedirektoratet)

Drammensvenninnene Gine og Mette fikk hjelp fra Frisklivssentralen til å stumpe røyken for godt. Det er de dypt takknemlige for.

Hadde vi visst hvor enkelt det var, hadde vi slutta for lenge siden

Les om frisklivssentralen - og finn i din kommune

Gine Lyngstad og Mette Lokshal (Dagbladet for Helsedirektoratet)
Tips

Helsenorge.no: Lev!

Her finner du gratis og kunnskapsbaserte verktøy og råd hvis du vil endre en vane, eller bare trenger informasjon om hvilke små grep du selv kan gjøre for litt bedre helse.

Begynn der det passer for deg – ta ett skritt av gangen.

https://helsenorge.no/lev