Hopp direkte til innhold

Bli medlem i LHL Hjerneslag

Medlemmene er det viktigste vi har i LHL Hjerneslag!
Mange medlemmer betyr at vi får innflytelse og blir lyttet til av de som har ansvaret for helsevesenet, slik at vi kan påvirke tilbudene som gis og ivareta de slagrammede og pårørendes interesser.

Gjennom medlemskontingenten bidrar du til å finansiere tilbudene vi gir deg og andre, slik som pasientombud, likepersonstjeneste, kurs og konferanser og informasjon.

Fødselsdato
Kjønn

Interessefelt