Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Medlemsvilkår

Vilkår og betingelser for medlemskapet

Som medlem støtter du LHLs arbeid for mennesker med hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, afasi, astma og allergi og deres pårørende, og får en rekke gode tilbud og medlemsfordeler.

Alle som ønsker å støtte vårt arbeid kan bli medlem i LHL. Innmelding skjer gjennom et individuelt medlemskap hvor man knyttes til et lokallag.

Medlemskapet er personlig og medlemsfordeler kan ikke benyttes av andre enn medlemmet selv.

Vi tar forbehold om endringer i medlemsavtalene.

Medlemsmagasinet «Et bedre liv» sendes til alle medlemmer 3 ganger i året.

Medlemmer har stemmerett fra fylte 15 år i henhold til FNs barnekonvensjon. Ved fylte 18 år er medlemmer valgbare til verv i organisasjonen. Både hovedmedlemskap og husstandsmedlemskap gir fulle demokratiske rettigheter i LHL.

Priser

Hovedmedlem: 450 kroner per år

Husstandsmedlem: 250 kroner per år
(Må ha samme adresse som hovedmedlemmet)

Angrerett/Avslutning av medlemskap

Du velger selv hvor lenge du vil være medlem og kan avslutte medlemskapet når som helst. 

Som medlem blir du automatisk medlem i nærmeste lokallag. I tillegg kan du velge å være med i en interessegruppe, eller nettverk.

Endring av medlemskap

Du kan selv endre ditt medlemskap. Se kontaktinformasjon til medlemsservice nederst på siden.

Betaling

Nye medlemmer mottar giro i post kort tid etter innmelding. Du kan også opprette AvtaleGiro.

Medlemskap tegnes for ett år av gangen, og følger kalenderåret. Fornyelse skjer i januar hvert år.

Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent 9 måneder etter hovedforfall vil automatisk bli strøket som medlem.

Personvern

LHL tar ansvar for alle personopplysninger du gir oss eller som vi får del i når du oppretter et medlemskap. All lagring og behandling av informasjon følger gjeldende lover og forskrifter. På Min side kan du endre dine samtykker (under Personalia).

Les mer om hvordan vi håndterer personvern.

Reservasjoner og samtykker

Vi kontakter våre medlemmer med informasjon om arbeidet vårt og med forespørsel om støtte. Du bestemmer selv hva slags informasjon og henvendelser du ønsker. Dersom du ønsker å reservere deg mot brev, telefoner, e-post, SMS eller andre former for kontakt, kan du oppdatere dine samtykker på Min side. Se også kontaktinformasjon til medlemsservice nederst på denne siden. 

Behandlingsansvarlig

LHL har det overordnede ansvaret for behandling av personopplysningene. LHL har organisasjonsnummer 940 190 738.

Endringer

Vi gjør oppmerksom på at medlemsvilkårene kan endres av LHLs landsmøte. De til enhver tid gjeldende medlemsvilkår er tilgjengelige her på denne siden.

LHLs medlem- og giverservice

Telefon

Telefon: 22 79 90 00

Åpen hverdager, kl. 8–16

E-post: / Kontaktskjema