Hopp direkte til innhold

Hjelp oss å bli flere medlemmer

Verv nye medlemmer og få flotte premier
LHL Flekkefjord på tur
Foto: Håvard Kleppa

LHL vokser i antall medlemmer

Bli med å bidra til at flere får bli med i felleskapet i LHL, og få flotte vervepremier.  Alle er velkommen som medlem. Mange medlemmer er mest opptatt av å støtte LHLs arbeid, mens andre gjerne vil delta i de sosiale og helsefremmende aktivitetene i lokallagene.

Vi minner om at du tjener opp vervepoeng for alle nye medlemmer du verver, poengene kan du ta ut i flotte premier. 

Dette gjør vi

  • Vi jobber for at våre pasientgrupper skal få rask og god utredning, behandling og rehabilitering.
  • Vi jobber for pårørende.
  • Vi påvirker myndigheter og samfunn i kampen for pasientenes rettigheter.
  • Våre 250 lokallag har mange aktiviteter og gode tilbud. 
  • Våre interessegrupper og nettverk er sammenslutninger av medlemmer med særskilte behov og interesser, knyttet til diagnose. De tilbyr fellesskap for å utveksle erfaring, gi hverandre støtte og spre informasjon.
  • Vi har rådgivingstjeneste og eget pasientombud som bistår medlemmer.
  • Vi har likepersoner, treningsinstruktører, brukermedvirkere og mange frivillige som hver dag gjør en innsats for andre.

Bestill vervepremie

Du får vervepoeng for hvert nye medlem du verver. Vervepoengene godkjennes så snart medlemskontingenten er betalt av den du vervet.

Bli medlem i LHL

Hovedmedlem: kr 80 ut året (ordinær pris 450 kroner per år)

Husstandsmedlem: kr 50 ut året (ordinær pris 250 kroner per år)
(Må ha samme adresse som hovedmedlemmet)

Bli medlem

Dette er noe av det LHL gjør

LHL tilbyr fellesskap og nettverk for alle som er berørt av sykdom, enten som pasient eller pårørende.

Fellesskap

LHL tilbyr fellesskap og nettverk for alle som er berørt av sykdom, enten som pasient eller pårørende.
LHL kurser tidligere pasienter, slik at de kan stille opp for andre som er rammet av sykdom.

Likepersoner

LHL kurser tidligere pasienter, slik at de kan stille opp for andre som er rammet av sykdom.
Vi har 250 lokallag rundt om i hele Norge som tilbyr sosiale møteplasser og aktiviteter, treningstilbud, turtilbud og mye mer.

Lokallag

Vi har 250 lokallag rundt om i hele Norge som tilbyr sosiale møteplasser og aktiviteter, treningstilbud, turtilbud og mye mer.