Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Mann på tur på strand
Foto: Christopher Olssøn

Et slag for fremtidens helsetjeneste

Innovasjon Norge har bevilget inntil 10 millioner kroner til C3 Center for Connected Cares innovasjonspartnerskapsprosjektet "Et slag for fremtidens helsetjeneste", hvor LHL Hjerneslag deltar som brukerorganisasjon.

Prosjektet skal styrke samspillet mellom ny teknologi og organisatorisk innovasjon i oppfølging av slagpasienter. Hovedmålet er å utvikle et tjenestekonsept som kan spare ett liggedøgn per slagpasient per år i forhold til i dag og bedre pasientens funksjonsnivå.

Prosjektets sekundærmål er at løsningen også har et potensial innenfor kroniske utfordringer med samme kompleksitet og svingdørsproblematikkutfordringer. Prosjektet vil ha en todelt tilnærming der første fase har som målsetting å identifisere de pasientgruppene innenfor hjerneslag hvor gevinsten av nye tilnærminger vil være størst for bedret funksjonsnivå. Deretter vil en brukerreisetilnærming bli initiert for å identifisere konseptuelle løsninger og anslå estimater for gevinstrealisering.

Innovasjonspartnerskap betyr at offentlige virksomheter går sammen med næringslivet om å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Hensikten er å få utviklet løsninger som i dag ikke finnes på markedet. Det tar utgangspunkt i et offentlig behov, krever topplederforankring og et tett offentlig-privat samarbeid om å utvikle nye løsninger til bruk i offentlig sektor.

Innovasjon Norge har fra 1. januar i år gjort innovasjonspartnerskap til en ny konkurranseform. Det skal gjøre det lettere for offentlig sektor og næringslivet å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye arbeidsmåter.

C3 er et forsknings og innovasjonssenter med et trepartssamarbeid mellom helsenæring, det offentlige (sykehus og kommuner) og forskning, hvor kjente aktører som Sunnaas sykehus, Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Oslo kommune er blant deltakerne.

Innovasjonssjef Sveinung Tornås ved Sunnaas sykehus mener dette prosjektet har stor verdi av flere årsaker. – Det samler brukeren av helsetjenester og alle helseaktørene rundt «samme bord» for å finne frem til de store flaskehalsene og gode løsninger på disse. Prosjektet legger stor vekt på brukerne av tjenestene, noe som er helt avgjørende dersom vi skal komme lenger i arbeidet med å utvikle pasientens helsetjeneste, slik helseministeren vil.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Jan Schwencke fra LHL Hjerneslag var to av de som deltok da Innovasjon Norge offentliggjorde tildelingen av midler tidligere i høst.