Hopp direkte til innhold
Thoralf Bergersen med prate-smile-løfte-plakat
Foto: Siv Dolmen

LHL Hjerneslag ivaretar slagrammede, personer med annen ervervet hjerneskade og pårørendes interesser, tilbyr fellesskap med andre som er i samme situasjon og gir våre medlemmer tilbud som kan bidra til en enklere hverdag og et bedre liv.

Om hjerneslag

Hjerneslag er en fellesbetegnelse for hjerneinfarkt (blodpropp) og hjerneblødning.

Hvert år rammes rundt 12 000 personer i Norge av hjerneslag, og om lag 70 000 lever med gjennomgått slag.

Les om: Symptomer på hjerneslag

Fakta om: Hjerneslag, hjerneinfarkt, hjerneblødning, hjernehinneblødning og drypp.

Livet etter hjerneslag

Mange klarer seg bra etter et hjerneslag. Men et slag kan også føre til en ny og annerledes livssituasjon. Hjerneslaget kan svekke både den fysiske og psykiske helsen, og gi kognitive vansker. Hverdagen kan by på mange store og små utfordringer, og vår oppgave er å bidra til å gjøre den lettere:

Se alle våre tilbud og tjenester: Vi kan hjelpe deg

Rådgiving fra slagsykepleier

Slagsykepleier Marita Lysstad Bjerke har bred erfaring fra hjerneslagområdet, blant annet fra sykehus. Hun kan bistå med faglig veiledning og råd til medlemmer.

Telefon 67 023 023.
Åpen: mandager kl 12–15, onsdager kl. 17–21

Hva skjer når du får hjerneslag?

Får du problemer med å prate, smile eller løfte, må du umiddelbart ringe 113.
Men hva skjer videre?

Vi følger gjennom denne arrangerte bildereportasjen en person som har fått symptomer på hjerneslag, som senere viser seg å være et hjerneinfarkt, det vil si slag forårsaket av blodpropp. Thoralf Bergersen fra Oslo, som stiller opp som markør her, har selv gjennomgått et slik infarkt.

Hva skjer når du får hjerneslag?

Tilbud

På vei til skolen
Foto: Scott Webb, unsplash

Overganger mellom ulike livsfaser for barn med hjerneslag

Overganger representerer sårbare perioder i livet, siden man skal gå fra det som er kjent over til noe nytt og ukjent, uforutsigbart eller endret. Overganger i læringsmiljøet kan være utfordrende for de fleste barn.

Les mer om overganger

Leger tiden alle sår…?

Barn, unge og unge voksne - både innen hjerneslag og andre diagnosegrupper – forsømmes på enkelte viktige områder. Er helsemyndighetene og helsepolitikernes strategi at de det gjelder skal vokse seg ut av aldersgruppene? Tror man at problemene da er løst; at tiden leger alle sår?

Les saken på Dagens medisin