Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Aktuelt fra LHL Hjerneslag og Afasi

Her finner du alle artikler fra LHL Hjerneslag og Afasi.

Når språket forsvinner og samfunnet svikter

Det er helt ødeleggende plutselig å være uten språk. Når du heller ikke får nødvendig hjelp, svikter vi som samfunn.

Les debattinnlegget på Dagsavisen.no
Foto: Bård Gudim

Retningslinjer for armrobotikk på plass

Norge har manglet retningslinjer for robotassistert trening i rehabilitering av arm- og håndfunksjon etter hjerneslag. Nå er disse på plass.

Et norsk AfasiNet etter inspirasjon fra Nederland?

I Norge har vi fått ParkinsonNet etter inspirasjon fra Nederland. Men i Nederland har de også AfasieNet. Bør vi ikke få et norsk AfasiNet?

Foto: Julie C. Knarvik

Vellykket og lærerik brukerkonferanse om afasi

En ny kommuneundersøkelse viser at hver tredje kommune er uten logopedtilbud til voksne. Dette måtte statssekretær Ellen Rønning-Arnesen fra Helse- og

Pårørende – hvor langt skal strikken tøyes?

Nå strekkes strikken for de pårørende. LHL Hjerneslag og Afasi kontaktes oftere enn før av pårørende som forteller at de er i ferd med å bukke under.

«Fra hjem til hjem» - «Mellom politikk og praksis» – Brukernes forventninger

- Et reddet liv skal leves, er målet for rehabilitering. Men det er først når et tilbud gis, at man får ta i bruk de muligheter som finnes og blir res

Foto: Siv Dolmen

Store geografiske forskjeller i hjerneslagbehandlingen

En fersk rapport fra Norsk hjerneslagregister (NHR) bekrefter at generelt er hjerneslagbehandlingen i Norge god. Likevel avdekker NHR i årsrapporten f

Foto: Abbat, Unsplash.com

Flere unge voksne på sykehjem i 2022 enn i 2021

Oversikt over hvor mange unge voksne som bor på norske sykehjem, er klar. I 2022 bodde 98 personer i alderen 18–49 år på en slik institusjon. Det er e

Foto: Frank Rosendahl Slettebakken

​​Slagkrav på den europeiske hjerneslagdagen 9. mai​

Når flere overlever hjerneslag, er det også flere som trenger god rehabilitering og oppfølging i etterkant. LHL Hjerneslag og Afasi krever flere tilta

Ber om endringer av Nav-ordning til aktivitetshjelpemidler

Nav-ordningen for støtte til aktivitetshjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne ble for 2023 tom allerede i februar. Nå krever LHL Hjernesl

Foto: Daniel Georg Nyblinn, visitnorway.com

Historier om Ibsen og afasi

Henrik Ibsen fikk flere hjerneslag i sine eldre år. Som følge av et slag i 1903 fikk han afasi og lammelser i høyre side av kroppen.

Foto: Shutterstock

Hjerneslag - hvert minutt teller, også for kvinner!

Ikke ta for gitt at du som kvinne kommer like raskt til behandling som menn om du får symptomer på akutt hjerneslag. Nå må vi få mer oppmerksomhet på

Foto: Shutterstock

Den danske rehabiliteringsmodellen

LHL Hjerneslag og Afasi har vært i Danmark for å få mer kunnskap om dansk rehabilitering og den danske rehabiliteringsmodellen.

Sterkere sammen!

1. januar 2023 slo LHL og Afasiforbundet i Norge seg sammen. Afasiforbundet er nå blitt en del av LHL gjennom LHL Hjerneslag og Afasi. Ifølge spesialr

Forhøyet blodtrykk kan disponere for framtidig atrieflimmer

Forhøyet blodtrykk tidlig i livet kan disponere for atrieflimmer (hjerteflimmer) senere i livet.

Foto: Christopher Olssøn

Utfordrer politikerne til helhetstenkning om rehabilitering

Nå må vi ta tak i utfordringene på rehabiliteringsområdet og vi må få en reform som gjør det, sa generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag på Rehabi

Hvorfor bry seg om diabetes?

Norsk hjerneslagsregisters oversikt for 2021 viste at 19 prosent av de som ble innlagt med hjerneslag, altså nesten 2 000 personer, hadde diabetes (1)

Foto: Stortinget

Ba Stortinget ta rehabiliteringsgrep

- Selv i en krevende økonomisk situasjon er det mulig å ta nødvendige politiske grep som på sikt vil ha stor samfunnsøkonomisk verdi. Vi ber derfor St

Foto: Shutterstock

Oppdaterte råd om fysisk aktivitet og tid i ro

Helsemyndighetene har oppdatert sine råd om fysisk aktivitet og tid i ro. Blant det som er nytt, er at absolutt all aktivitet teller for voksne og eld

Foto: Christopher Olssøn

Aktørnettverket inviterer Kommune-Norge til rehabiliteringssamarbeid

Aktørnettverket som krever en rehabiliteringsreform har tatt kontakt med alle landets ordførere og KS med invitasjon til dialog og samarbeid. Nettverk

LHL-lag bidrar i ergoterapiutdanningen ved NTNU

LHL Hjerneslag Ung Trøndelag bidrar i undervisningen av ergoterapistudenter. – Som følge av for få praksisplasser har vi blitt invitert av NTNU til å

Aktørforventninger og politikerløsninger på rehabilitering

Hva vil representantene i Stortingets helse- og omsorgskomité gjøre med utfordringene på rehabiliteringsområdet, og hva forventer aktørene innen rehab

Foto: Shutterstock

Norge trenger en rehabiliteringsreform

Utfordringene på rehabiliteringsområdet er så grunnleggende og store at det holder ikke bare med enkelttiltak på enkeltområder. Vi må få en rehabilite

Foto: Shutterstock

Tvangsplassering av unge på sykehjem øker kraftig

Mens Stortingets sosialkomité i 1998 hadde en ambisjon om at praksisen med å plassere unge voksne på sykehjem mot sin vilje skulle opphøre i 2005, vis

Slagrammet småbarnspappa deltok på European Stroke Organisation Conference

Småbarnspappa Martin Aasen Wright deltok på European Stroke Organisation Conference torsdag 5. mai for å fortelle om hvordan hjerneslag påvirket famil

Krever rehabiliteringsreform

Sammen med 19 andre aktører krever LHL og LHL Hjerneslag en rehabiliteringsreform. Gjennom vinteren har en delegasjon ledet av LHL Hjerneslags general

Foto: Bergen Museum

Norsk nevrologis historie

Norsk nevrovitenskap og nevrologi har en lang og spennende historie, og Universitetet i Oslo har sannsynligvis verdens nest eldste professorat i klini

Dårlig behandlet diabetes 2 øker risikoen for hjerneslag

Fire prosent av deltakerne med diabetes type 2 fikk hjerneslag etter fem år, viser en ny studie av over 100 000 svensker. Studien er utført av forsker

Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

Kjerkol: Ny vurdering av pårørendetilbud med kommunen

SlagNytt har forelagt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) kritikken om manglende helsetilbud til de pårørende. Kjerkol svarer at regjeringe

Skogli: Hjelper mennesker til bedre helse og livskvalitet

I vakre landlige omgivelser på Lillehammer ligger Skogli helse -og rehabiliteringssenter. Et moderne rehabiliteringssenter som tar vare på hele mennes

Da vi fikk afasi. Nyere forskning om afasi i et familieperspektiv

Nylig fikk jeg Afasiposten hjem i postkassen. Det var mye interessant, viktig og hyggelig å lese. Det var fint å kunne gjenoppleve både årets landsmøt

10 års jubileum for Sunnaas intensive språkgrupper «SunCIST»

Sunnaas sykehus har tilbudt intensive grupper for afasibehandling i 10 år! Det er en god grunn for et lite tilbakeblikk, samt takke alle deltakere, an

Viktig at logopedutdanningen ved UiT Tromsø fortsatt består

På grunn av stor mangel på logopeder for å behandle voksne mennesker er det viktig at logopedutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø

Foto: MS-forbundet

Store utfordringer fra hjernen framover

Hjernen er kroppens viktigste organ. Med hjernen styrer vi livene våre. Funker den ikke, er vi ute av spill. Hjernen er den mest kompliserte strukture

Foto: Tommy Skar

Fra tilbud om forstørrelsesglass til synsrehabilitering ved Hurdalsjøen

For Marianne K. Høiberg kunne tilbud om et forstørrelsesglass vært eneste hjelpen hun fikk som følge av synsproblemer etter hjerneslag. Men det var fø

Foto: Christopher Olssøn

Norge trenger en rehabiliteringsreform

Rapport etter rapport slakter deler av norsk rehabilitering. Nå må vi få en rehabiliteringsreform som løser utfordringene.

Hjerneslag og demens

Hva er sammenhengen mellom hjerneslag og demens, og kan man forebygge slag og senere demens?

Foto: Stavanger universitetssjukehus

Motoren Martin

Han har løftet akutt slagbehandling til verdenstoppen, går helst uten hvit frakk, men med et stort smil og raske skritt. For det er mye som skal gjøre

Global økning i antall hjerneslag

Det er en økning i antall hjerneslag på verdensbasis, men det er stor forskjell på rike og fattige land.

Hurdalsplattformen må styrkes på rehabilitering

I dag la Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram Hurdalsplattformen. – Plattformen inneholder mye politikk som setter pasient og pårørende først. Men al

Foto: Shutterstock

Atrieflimmer og hjerneslag

Den store oppmerksomheten rundt atrieflimmer skyldes ikke så mye tilstanden i seg selv, men mer de alvorlige komplikasjonene som kan forekomme som en

Kunnskap om slagsymptomer redder liv

Gjenkjennelse av symptomer på hjerneslag og rask kontakt med 113, kan redde liv. - Derfor er Helsedirektoratets symptomkampanje «Prate, Smile, Løfte»,

Foto: Siv Dolmen

Nå er det syke, barn og pårørendes tur!

LHL Hjerneslag gratulerer de politiske partiene med gjennomført valgkamp.

Foto: Bård Gudim

Robotprosjekt ved Sunnaas sykehus vil styrke slagrehabiliteringen

Sunnaas sykehus HF er i gang med et prosjekt for å utvikle en retningslinje for bruk av robottrening for arm og håndfunksjon for pasienter med hjernes

Foto: Ezekiel Hauge

Nytt spill skal gi lystbetont rehabilitering

I samarbeid med Sunnaas sykehus HF og LHL Hjerneslag, LHL Hjerneslag Ung og LHL Hjerneslag Barn og Ungdom er Wise Serpent Studios AS i gang med å utvi

Foto: Erik Lerbæk

Kartlegger tidstyver ved hjerneslag

Et forskningsprosjekt som utgår fra Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjons-beredskap (KoKom) ved Haukeland universitetssykehus

Foto: Privat

Pårørendetilbud i Finnmark

Pårørende til slagrammede trenger et nettverk, sier fagrådgiverne Åsa Wikman og Irene Pleym Jakola ved Finnmarsksykehuset, som med støtte fra Stiftels

Foto: Shutterstock

Barn og unge voksne plasseres fortsatt på sykehjem mot sin vilje

Ved utgangen av 2020 var to personer i alderen 0-17 år og 15 personer i alderen 18-49 år langtidsplassert på norske sykehjem mot sin vilje, viser en f

Foto: Siv Dolmen

Ny rapport dokumenterer enorme geografiske behandlingsforskjeller

Norsk hjerneslagregisters (NHR) årsrapport for 2020, som ble publisert i dag, konkluderer med at behandlingen av hjerneslag i Norge vurderes som meget

Bærekraftig rehabilitering

Det haster med et paradigmeskifte i helsetjenestene. Når den store sykepleiemangelen er tema, må vi på samme utpust snakke om behovet for rehabiliteri

Rehabilitering etter slag – som å bestige Everest

Når man får slag teller hvert sekund. Jo tidligere en slagrammet får behandling, jo større er sjansen for å overleve og begrense skadene. Vi vet også

Foto: Christopher Olssøn

Hva vil partiene gjøre for å styrke slagrehabiliteringen

Hva er de viktigste tiltakene partiene vil foreslå i stortingsperioden 2021-2025 for å styrke behandlingen og rehabiliteringen av slagrammede? Her føl

Foto: Shutterstock

Endret finansiering for etterkontroll på plass

I 2019 fikk kun fire av ti anbefalt oppfølging etter hjerneslag. LHL Hjerneslag har i flere år krevd og foreslått bedre finansieringsordning for etter

Ønsker nasjonal standard for vurdering av slag

Lege og førsteamanuensis Maren Ranhoff Hov mener det nå må innføres en nasjonal standard for prehospital vurdering av akutt hjerneslag. Forslaget støt

Foto: Martin Müller, Delta

Helsedirektoratet reviderer Kvalitetsindikatoren

Helsedirektoratet reviderer nasjonal kvalitetsindikator for responstid for ambulanser.

Foto: Nina Vold Dørum

Viktig, nødvendig og gledelig ambulansevedtak i Stortinget

Stortinget har vedtatt å be regjeringen forskriftsfeste responstider for ambulansetjenesten og sette en standard for kompetanse og akuttmedisinsk utst

Viktig vedtak i Stortinget om synsrehabilitering

Stortinget har vedtatt å be regjeringen sørge for en fast praksis i helseforetakene der alle pasienter med påvist synsnedsettelse blir henvist til nød

Logopedi som skal-tjeneste

Norsk Logopedlag ønsker at Logoped skal bli en skal-tjeneste i kommunene og vi stiller oss svært positive til myndighetenes pågående oppryddingsarbeid

Hjernehelse i et nytt tiår: Hva med forebygging?

Hjernehelsestrategiens første mål er god hjernehelse gjennom hele livet - forebygging og livskvalitet. Det høres enkelt ut. Men hva vet vi egentlig om

Ny analyse dokumenterer samfunnsøkonomisk verdi av rehabilitering

Spesialisert rehabilitering gir økt livskvalitet, redusert forbruk av andre helsetjenester, og gjør at pasientene kan returnere til arbeid tidligere e

Vellykket spesialisert rehabilitering i kommunal regi

Forsterket rehabilitering Aker (FRA), som er et kommunalt tilbud, har gode resultater å vise til for pasienter i Oslo som trenger spesialisert rehabil

Foto: Shutterstock

6 av 10 slagrammede får ikke anbefalt oppfølging: - Uakseptabelt og uansvarlig

Kun fire av ti (40,5 prosent) får anbefalt oppfølging etter hjerneslag, avdekket NRK Dagsrevyen i kveld. - Det er både uakseptabelt og uansvarlig, sie

Uakseptable geografiske forskjeller i slagbehandlingen

Norsk Hjerneslagregister har lagt fram sin årsrapport for 2019, som forteller om hvordan slagrammede behandles og ivaretas ved norske sykehus. – Årsra

Foto: Shutterstock

Barn plasseres på sykehjem mot sin vilje

Stortinget har tidligere vedtatt at barn ikke skal bosettes på sykehjem i strid med familienes ønske og barnets beste. En fersk oversikt LHL Hjernesla

Livssorg og livsglede hånd i hånd

Savner du et verktøy for å mestre hverdagen? Selvhjelpsboken "Livssorg. Når livet ikke ble slik du hadde tenkt" gir deg både gode råd og konkrete ukes

Avdekket store utfordringer om syn og slag

Synsproblemer oppleves som et vanskelig og ukjent symptom på hjerneslag. Opplevelse av for dårlig behandling og oppfølging av synet under slagbehandli

Foto: facebook.com/paraorientering

Trene opp hjernen med orientering

Kartlesing er en god måte å lære seg å huske og trene opp hjernen på, mener Norges Orienteringsforbund. Paraorientering er et satsningsområde.

Slagrammede får ikke anbefalt oppfølging – etterkontrollen må styrkes NÅ!

Ikke tidligere offentliggjorte tall som Norsk Sykepleierforbund NSF SLAG og LHL Hjerneslag har innhentet fra Norsk Hjerneslagregister (NHR) viser at u

Foto: Shutterstock

Hjernehinneblødning fra aneurisme

Hvert år rammes om lag 500 mennesker i Norge av hjernehinneblødning som skyldes ruptur av et aneurisme. Halvparten er yngre enn 55 år.

Foto: Tommy Skar

Lydmesteren i Sandvika

Ukontrollerte skjelvinger. Gråt. Sinne. Reaksjonene fra Bente kan bli sterke og voldsomme.

Mange slagrammede får ikke verdifull oppfølging

Om lag hver fjerde slagrammet blir ikke registrert med anbefalt etterkontroll. Av de som registreres er det ikke alle som har hatt en poliklinisk kont

Foto: Shutterstock

Hva kan du forvente av din fastlege?

Fastlegen har en sentral rolle i oppfølgingen av slagrammede. Men er alle fastleger bevisst på sitt ansvar, og hvor mye kan de om slag? Og hva kan du

Foto: Tommy Skar

Ser en ny æra innen norsk hjerneslagbehandling

Bedre akuttbehandling og diagnostisering. Mer kompetanse i slagenhetene og standardiserte pasientforløp. Bedre kartlegging av små og store utfall ette

Foto: Reinhartsen Media

Kunstig intelligens skal avdekke hjerneslag

Kan kunstig intelligens tas i bruk for å gjenkjenne hjerneslag? Ja, mener gründerne bak selskapet ResQ Biometrics AS, som nå er i gang med å samle inn

Hva påvirker utvikling av fatigue etter hjerneslag?

En studie som nylig ble publisert bekrefter at det er en sammenheng mellom tidligere sykdom og belastninger før hjerneslaget, og risikoen for å utvikl

Nedsatt lydtoleranse eller øresus etter hjerneslag?

Nedsatt lydtoleranse er et ganske utbredt fenomen. Faktisk så mange som ca. 10 prosent av befolkningen vil i løpet av livet oppleve å ha en nedsatt ly

Hvordan bedre pasientforløpene mellom sykehus og kommune?

Et pilotprosjekt ved Nordlandssykehuset og Bodø kommune ville se på nytten av å ta i bruk nyutviklet intervensjon i oppfølgingen av slagrammede i akut

Foto: Shutterstock

Mobilisering etter hjerneslag, når er det best å starte?

Tidlig mobilisering etter hjerneslag er av de sentrale faktorene i moderne slagenhetsbehandling og har vært et prioritert område helt siden etablering

Nettverk for slagrammede barn med pårørende

Hjerneslag kan ramme i alle aldre, også barn og unge under 18 år. Nå har LHL opprettet interessegruppa LHL Hjerneslag Barn og Ungdom for disse og dere

- Sviktende oppfølging av slagrammede

Norsk Hjerneslagregister har publisert sin årsrapport 2017, som forteller om hvordan slagrammede behandles og ivaretas ved norske sykehus. Rapporten v

Pårørende vil ha mer slagkunnskap i skolen

Linn Cecilie Moe (24), som er fysioterapeut ved Fredrikshavn sykehus i Danmark og pårørende til en slagrammet far, mener det må spres mer kunnskap i s

Dårlig tannhelse gir redusert livskvalitet

Mange slagrammede sliter med dårlig tannhelse, og den påvirker livskvaliteten. Her følger gode tannhelseråd.

Senk blodtrykket og reduser risikoen for hjerneblødning

En ny studie viser at å redusere forhøyet blodtrykk gir gevinst i form av mindre risiko for hjerneblødning. Mange har likevel ikke effektiv nok blodtr

Studier

Om ulike studier rundt hjerneslag-området.

Øker migrene risikoen for hjerneslag?

Migrene med aura er forbundet med en dobling av risikoen for å få hjerneslag, spesielt hos kvinner under 45 år. Hvorfor er det sånn, og kan det foreby

Foto: Shutterstock

Unge slagrammede er ekstra sårbare

Hvert år rammes om lag 12 000 av hjerneslag, og av disse er omtrent 20 prosent under 65 år. Studier viser at mange unge er ekstra sårbare etter hjerne

10 tips for god hjernehelse

– Slagrammede viser jo oss andre hvor mye det går an å utrette. Opptrening etter hjerneslag er i praksis hjernetrening, fastslår hjerneforsker Kaja No

Lokal CT-maskin trygger befolkningen

I Ål i Hallingdal finner du landets eneste nærsykehus som har CT-maskin i beredskap for pasienter med akutt hjerneslag.

"Tommel-EKG" avslører atrieflimmer

Nylig ble de første resultatene fra Akershus Hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950) presentert. Gjennom undersøkelse med "tommel-EKG" ble de inkluderte i

Afasi – når systemet svikter minst like mye som språket

Få hjerneslagpasienter med språkvansker får tilbud som er i tråd med nasjonale retningslinjer. Rehabiliteringen starter gjerne for sent og behandlings

Foto: Christopher Olssøn

Et slag for fremtidens helsetjeneste

Innovasjon Norge har bevilget inntil 10 millioner kroner til C3 Center for Connected Cares innovasjonspartnerskapsprosjektet "Et slag for fremtidens h

LHL Hjerneslag krever bedre etterkontroll av slagrammede

Årsrapporten til Norsk hjerneslagregister viser at det er en nedgang i andelen rapporterte slagpasienter med oppfølging tre måneder etter slaget ved n

Oppfordring til å EKG-teste pasienter for atrieflimmer

Det antas at 150 000 mennesker har atrieflimmer i Norge. LHL Hjerneslag oppfordrer alle fastleger om å bidra til å avdekke udiagnostisert atrieflimmer

Hjerneslag hos kvinner – er det forskjeller fra menn?

Det er antatt at forekomsten av hjerneslag vil øke med økende gjennomsnittsalder hos mennesker i hele verden – spesielt hos kvinner. I en artikkel nyl

Foto: Vinzent Weinbeer, Pixabay

Musikkterapi virker gunstig på hjerneslag

Kan musikk gi forbedret funksjon etter et hjerneslag? I Finland har logoped og ph.d Mari Tervaniemi sammen med flere forsket på akkurat dette, og konk

Reviderte retningslinjer styrker etterkontrollen

Har du fått tilbud om oppfølging etter å ha gjennomgått hjerneslag? I følge de reviderte nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilite

Bok: Hjerneslag - kampen min for eit verdig liv

Som fagperson med mange års erfaring som logoped og med god kunnskap om hjerneslagpasienter ble Steinar Sandnes plutselig selv rammet av slag. Fagmann

Først med trombolyse utenfor sykehus

Slagambulanseprosjektet i Østfold har nådd en ny milepæl med internasjonal betydning: De første hjerneslagpasientene er nå behandlet med blodproppløse

Fortsatt unge på sykehjem mot sin vilje

Til tross for politiske løfter gjennom mer enn 20 år plasseres fortsatt unge for langtidsopphold på sykehjem mot sin vilje i Norge. Helsedirektoratets

8 av 10 kommuner har for dårlig tilbud om språkhjelp til personer med afasi

Afasiforbundet og LHL Hjerneslag slår alarm om kommune-Norges manglende tilbud til personer med afasi og krever juridisk forankring av rehabiliterings

Intensiv gruppetrening etter hjerneslag

Vikersund kurbad er et rehabiliteringssenter som har tilbud om rehabilitering etter hjerneslag. De tilbyr rehabiliteringsopphold direkte etter akuttfo