LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold

Aktuelt

Her finner du alle artikler fra LHL Hjerneslag.

Tommy Skars blogg

MDG vokser, de er allerede en maktfaktor og flere spår at de ved neste stortingsvalg vil få enda mer innflytelse i norsk politikk og på samfunnsutviklingen. Men finnes det en grønn helsepolitikk?

Les hele blogginnlegget i Dagens medisin, fra 2. sept. 2019

Hva påvirker utvikling av fatigue etter hjerneslag?

En studie som nylig ble publisert bekrefter at det er en sammenheng mellom tidligere sykdom og belastninger før hjerneslaget, og risikoen for å...

Forskningsprosjekt HBO etter hjerneslag

Norsk Undervannsintervensjon AS (NUI AS) i Bergen starter i høst opp et pilotprosjekt som skal se på effekten av hyperbar oksygenbehandling (HBO) t...

Nye lokallag i LHL

Selv om LHLs 250 lokallag er lag for alle diagnosegrupper, inkludert for slagrammede, stiftes det nye lag som inkluderer hjerneslag i navnet. LHL...

Stortingsseminar om hjerneslagrehabilitering

22. mai inviterer Arbeiderpartiets stortingsgruppe i samarbeid med Sunnaas sykehus og LHL Hjerneslag til seminar om norsk hjerneslagrehabilitering.

Nedsatt lydtoleranse eller øresus etter hjerneslag?

Nedsatt lydtoleranse er et ganske utbredt fenomen. Faktisk så mange som ca. 10 prosent av befolkningen vil i løpet av livet oppleve å ha en nedsatt...

LHL Hjerneslags ærespris 2019 til Bent Indredavik

LHL Hjerneslags ærespris 2019 er tildelt avdelingssjef, professor, faglig leder og forsker Bent Indredavik. - Indredavik er en bauta i norsk og...

Pakkeforløp hjerneslag på høring

Helsedirektoratet har nå sendt pakkeforløp hjerneslag fase 2, som omhandler rehabilitering og oppfølging, på høring. Høringsfrist er 5. mai, og LHL...

Hvordan bedre pasientforløpene mellom sykehus og kommune?

Et pilotprosjekt ved Nordlandssykehuset og Bodø kommune ville se på nytten av å ta i bruk nyutviklet intervensjon i oppfølgingen av slagrammede i...

Mobilisering etter hjerneslag, når er det best å starte?

Tidlig mobilisering etter hjerneslag er av de sentrale faktorene i moderne slagenhetsbehandling og har vært et prioritert område helt siden...

Nettverk for slagrammede barn med pårørende

Hjerneslag kan ramme i alle aldre, også barn og unge under 18 år. Nå har LHL opprettet interessegruppa LHL Hjerneslag Barn og Ungdom for disse og...

Lag en god dag

Lag en god dag, er livsmottoet og oppfordringen fra Solvor Engen (54) på Lillehammer. Nå har talspersonen for LHL Hjerneslag Ung Oppland gitt ut eg...

Hjerneslagkampanje videreføres som nasjonal dugnad

Om lag 12 000 rammes av hjerneslag hvert år, og nå går Helsedirektoratet sammen med helseforetak, ulike fagmiljøer og frivillige organisasjoner om ...

- Sviktende oppfølging av slagrammede

Norsk Hjerneslagregister har publisert sin årsrapport 2017, som forteller om hvordan slagrammede behandles og ivaretas ved norske sykehus. Rapporte...

LHL Hjerneslag godt kjent

Ifølge en landsrepresentativ online-omnibus utført av Ipsos Norge i august, svarer 26 prosent at de har hørt om LHL Hjerneslag.

Pårørende vil ha mer slagkunnskap i skolen

Linn Cecilie Moe (24), som er fysioterapeut ved Fredrikshavn sykehus i Danmark og pårørende til en slagrammet far, mener det må spres mer kunnskap ...

Dårlig tannhelse gir redusert livskvalitet

Mange slagrammede sliter med dårlig tannhelse, og den påvirker livskvaliteten. Her følger gode tannhelseråd.

Fra slagrammet til livsgledekonsulent

Lena Klingan er 45 år og nestleder i LHL Narvik. Som 23-åring ble hun rammet av alvorlig hjerneslag. Etter først å ha blitt feildiagnostisert med...

Senk blodtrykket og reduser risikoen for hjerneblødning

En ny studie viser at å redusere forhøyet blodtrykk gir gevinst i form av mindre risiko for hjerneblødning. Mange har likevel ikke effektiv nok...

Ikke full, men slagrammet…

Nå kommer kortet som mange slagrammede har bedt LHL Hjerneslag utarbeide: Kortet som forteller at du har hatt hjerneslag, og hvilke utfall det kan...

Studier

Om ulike studier rundt hjerneslag-området.

Samfunn

Nytt rehabiliteringstilbud i Bergen

Nå utarbeides det rehabiliteringstilbud for slagrammede i Bergen, i regi av LHL-klinikkene Bergen.

Øker migrene risikoen for hjerneslag?

Migrene med aura er forbundet med en dobling av risikoen for å få hjerneslag, spesielt hos kvinner under 45 år. Hvorfor er det sånn, og kan det...

Unge slagrammede er ekstra sårbare

Hvert år rammes om lag 12 000 av hjerneslag, og av disse er omtrent 20 prosent under 65 år. Studier viser at mange unge er ekstra sårbare etter...

LHL Hjerneslag Ung Østfold er etablert

Nylig ble LHL Hjerneslag Ung Østfold etablert, og dermed er det niende nettverket for unge slagrammede og pårørende igangsatt. Og flere er i...

10 tips for god hjernehelse

– Slagrammede viser jo oss andre hvor mye det går an å utrette. Opptrening etter hjerneslag er i praksis hjernetrening, fastslår hjerneforsker Kaja...

LHL Hjerneslags ærespris til Ranhoff Hov

Lege og stipendiat Maren Ranhoff Hov i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Oslo universitetssykehus (OUS) Ullevål er tildelt LHL Hjerneslags ærespris...

Lokal CT-maskin trygger befolkningen

I Ål i Hallingdal finner du landets eneste nærsykehus som har CT-maskin i beredskap for pasienter med akutt hjerneslag.

"Tommel-EKG" avslører atrieflimmer

Nylig ble de første resultatene fra Akershus Hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950) presentert. Gjennom undersøkelse med "tommel-EKG" ble de inkluderte...

Afasiforbundet lanserer e-læring

Afasiforbundet i Norge har nå lansert et nytt e-læringskurs, som er rettet mot alle som har interesse av å lære mer om afasi og som tar opp flere...

Foredrag om vår forunderlige hjerne

Torsdag kveld 15. februar inviterer LHL til temakafé i Oslo Kongressenter, hvor det blir foredrag om vår forunderlige hjerne og hvordan man selv ka...

Norsk verdensrekord i slagenhetsbehandling

Norsk Hjerneslagregister offentliggjorde nylig sin årsrapport for 2016. Den viser god måloppnåelse på en rekke kvalitetsindikatorer. I Norge får nå...

Interessepolitisk arbeid

LHL Hjerneslag jobber også politisk.

Oppfordring til å EKG-teste pasienter for atrieflimmer

Det antas at 150 000 mennesker har atrieflimmer i Norge. LHL Hjerneslag oppfordrer alle fastleger om å bidra til å avdekke udiagnostisert...

Hjerneslag hos kvinner – er det forskjeller fra menn?

Det er antatt at forekomsten av hjerneslag vil øke med økende gjennomsnittsalder hos mennesker i hele verden – spesielt hos kvinner. I en artikkel...

Planlegger bok om den nye hverdagen

Våren 2014 fikk Ib Knutsen (45) fra Skien hjerneblødning mens han arbeidet som talsmann for FAOs Save Food program i Roma. Nå vil han med sin...

Musikkterapi virker gunstig på hjerneslag

Kan musikk gi forbedret funksjon etter et hjerneslag? I Finland har logoped og ph.d Mari Tervaniemi sammen med flere forsket på akkurat dette, og...

Bok: Hjerneslag - kampen min for eit verdig liv

"Det var ei voldsom redsle. Eg låg lamma på golvet og kunne stille min egen diagnose. Eg visste at livet i verste fall kunne vere over i løpet av...

Først med trombolyse utenfor sykehus

Slagambulanseprosjektet i Østfold har nådd en ny milepæl med internasjonal betydning: De første hjerneslagpasientene er nå behandlet med...

Fortsatt unge på sykehjem mot sin vilje

Til tross for politiske løfter gjennom mer enn 20 år plasseres fortsatt unge for langtidsopphold på sykehjem mot sin vilje i Norge. Helsedirektorat...

Antallet ambulanser i Norge fortsetter å reduseres i antall

LHL og ambulansesjåførene frykter for pasienters liv og helse.

LHL Hjerneslag Ung er nettverk også for pårørende

LHL Hjerneslags nettverk for unge utvider stadig. Nå er det nettverk i Rogaland, Oslo, Hordaland og Troms. Nordvestlandet har sitt første møte 9....

Intensiv gruppetrening etter hjerneslag

Vikersund kurbad er et rehabiliteringssenter som har tilbud om rehabilitering etter hjerneslag. De tilbyr rehabiliteringsopphold direkte etter...

Pårørende sliter med egen helse

I en stor pårørendeundersøkelse utført av Pårørendealliansen svarer 74 prosent at rollen påvirker deres egen helse negativt. Samme undersøkelse vis...

Underholdende læring om hjerneslag

SykepleiePluss er en tjeneste som tilbyr det de kaller en videolærebok primært beregnet på sykepleiestudenter. Her er tema innen anatomi, fysiologi...

Spill deg bedre

Spill deg bedre er en nettside laget av Sunnaas Sykehus som gir deg en oversikt over spill som kan bidra i rehabilitering etter ervervet hjerneskade.

Når ordene er der – men ikke kommer ut!

«Når ordene er der, men ikke kommer ut» er tittelen på masteroppgaven til Mette Granum Holm fra Vestre Toten. Den handler om voksne slagrammede med...

Ikke allright med hjerneslag

Ragnhild Mork som i disse dager lanserer boken "Slagdama. Livet er egentlig allright" svarer et klokkeklart ja på at norske politikere bør lese bok...

Erfaring med bruk av ortopediske hjelpemidler

Mange slagrammede har nytte av ortopediske hjelpemidler for å bedre funksjon og forebygge komplikasjoner. Vi har snakket med Anne Grethe Iversen...

Nettverk for unge slagrammede og pårørende i Oslo

I Oslo har Hilde Magelssen og Anne Heimdal, som selv er slagrammede, sammen med leder John Bjørnøy i LHL Oslo etablert et nettverk for unge...

Synsforstyrrelser etter hjerneslag

Mange slagrammede opplever å få synsforstyrrelser som følge av hjerneslaget. Ikke alle får påvist forstyrrelsen og kan derfor gå glipp av viktig...

12 000 rammes av hjerneslag hvert år

Oppdaterte tall fra Helsedirektoratet viser at det hvert år rammes rundt 12 000 av hjerneslag. Fram til nå har det vært brukt ulike tall på...

Usynlige følgetilstander kan stå i veien for å komme tilbake på jobb etter hjerneslag

I en engelsk studie av innlegg på et nettforum for slagrammede kommer det frem at usynlige utfall som fatigue, konsentrasjons- og hukommelsesvanske...

Pass på at kritisk informasjon er registrert i kjernejournalen

Kjernejournal skal gi helsepersonell mulighet til å få informasjon om kritiske opplysninger om deg når du er til behandling. Du kan selv bidra til ...

God slagbehandling kan bli enda bedre

Norsk hjerneslagbehandling er god, og blir stadig bedre, viser årsrapporten til Norsk Hjerneslagregister for 2015. – Dette er en gledelig utvikling...

Nå kan du gjøre ditt livs investering!

Tiden du bruker på å bli bevisst på noen få symptomer og tall, kan være din beste investering noensinne. Både for deg selv, dine nærmeste og...

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

Et kappløp mot tiden – diagnostikk av hjerneslag utenfor sykehuset

Når tiden er knapp og minutter til behandling er avgjørende for pasientens prognose, må vi bringe sykehuset og livreddende behandling ut til...

Store forventninger til oppfølging av rehabiliteringsplanen

LHL Hjerneslag og Afasiforbundet i Norge er fornøyd med at den lenge varslede opptrappingsplanen for rehabilitering nå kommer, og at det kommer...

Ny førerkortveileder fra 1. oktober 2016

Fra første oktober 2016 kommer det en ny førerkortveileder. Nå får fastlegene større ansvar for å vurdere om pasienten innfrir helsekravene til å h...

Statsbudsjettpenger til hjerneslagkampanje kan redde liv

Når regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett for 2017 forventer LHL Hjerneslag penger til symptomkampanje om hjerneslag også neste år...

Nytt tilbud til yngre hjerneslagpasienter

Vil du gjøre en innsats for LHL Hjerneslag?

Har du hatt hjerneslag og ønsker å engasjere deg for å hjelpe andre, eller bidra med din erfaring for å få enda bedre tilbud for slagrammede og...

Et pensjonistliv uten hjerneslag

Etter et langt liv som yrkesaktiv, er det mange som ser fram til noen år hvor man kan nyte friheten til å gjøre det man har mest lyst til. For mang...

Fatigue - den usynlige fienden

Opp mot 70 prosent av alle som har hatt hjerneslag opplever fatigue – en stadig tilbakevendende utmattelse eller tretthet. Vi må øke kunnskapen om...

Krever tøffere tobakkspolitikk som slagforebygging

– Når helsepolitikerne gir penger til en kampanje for å spre kunnskap om symptomer på hjerneslag og risikofaktorer for slag, må de også følge opp m...

En ny hverdag med hjerneslag

«Et reddet liv skal også leves!» Dette er et slagord som gjerne brukes for de som har overlevd store ulykker. Men det gjelder like mye for de som h...

Siste time hos psykiateren

Ragnhild Mork er født og oppvokst på Sunnmøre, har arbeidet som forlagsredaktør i Cappelen Damm siden 2001. Hun var på full fart fremover i livet d...

Pasienter med synsvansker etter slag får sjeldent tilbud om rehabilitering

Få pasienter med synsfeltutfall blir henvist til videre vurdering hos øyelege og enda færre får tilbud om synsrehabilitering. Slagrammede som...

Speilterapi

Etter et hjerneslag vil lammelser opptre hos i overkant av 80% av de rammede og det er en av de vanligste funksjonsnedsettelsene som forekommer....

Fysisk aktivitet for eldre kan forebygge hjerneslag

Tirsdag 10. mai er det både Verdens aktivitetsdag og den europeiske hjerneslagdagen. Det er tilfeldig – men koblingen mellom aktivitet og hjernesla...

Atrieflimmer og hjerneslag

Atrieflimmer er en risikofaktor for hjerneslag og mange lever med atrieflimmer uten å vite om det. Riktig behandling med blodfortynnende medisin ka...

Nettverk for unge slagrammede og pårørende i Rogaland

I Stavanger har Janette og Rune Røseth etablert et nettverk for unge slagrammede og pårørende i alderen 20-55 år. Nettverket skal være et...

Ny kunnskap om akutt behandling ved hjerneinfarkt

Behandling av akutt hjerneinfarkt med blodproppfisking (trombektomi) vil forhåpentligvis bli aktuelt for flere pasienter fremover, viser ny innsikt.

Fagråd for LHL Hjerneslag

LHL Hjerneslag – organisasjonen for slagrammede og pårørende - har etablert et eget fagråd som skal gi organisasjonen råd og innspill innen...