Hopp direkte til innhold

Aktuelt fra LHL Hjerneslag

Her finner du alle artikler fra LHL Hjerneslag.

Nå er det syke, barn og pårørendes tur!

Stortinget har fått rødgrønt flertall, og uansett hvem som blir helseminister, vil Arbeiderpartiet ha en sterk styringshånd på det helsepolitiske rattet. Derfor må vi kunne forvente at i oppfølging av «vanlige folks tur»-retorikken, så prioriteres syke, barn og pårørende.

Les saken på Dagens medisin

Nå er det syke, barn og pårørendes tur!

LHL Hjerneslag gratulerer de politiske partiene med gjennomført valgkamp.

Robotprosjekt ved Sunnaas sykehus vil styrke slagrehabiliteringen

Sunnaas sykehus HF er i gang med et prosjekt for å utvikle en retningslinje for bruk av robottrening for arm og håndfunksjon for pasienter med...

Nytt spill skal gi lystbetont rehabilitering

I samarbeid med Sunnaas sykehus HF og LHL Hjerneslag, LHL Hjerneslag Ung og LHL Hjerneslag Barn og Ungdom er Wise Serpent Studios AS i gang med å...

Kartlegger tidstyver ved hjerneslag

Et forskningsprosjekt som utgår fra Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjons-beredskap (KoKom) ved Haukeland universitetssykeh...

Pårørendetilbud i Finnmark

Pårørende til slagrammede trenger et nettverk, sier fagrådgiverne Åsa Wikman og Irene Pleym Jakola ved Finnmarsksykehuset, som med støtte fra...

Barn og unge voksne plasseres fortsatt på sykehjem mot sin vilje

Ved utgangen av 2020 var to personer i alderen 0-17 år og 15 personer i alderen 18-49 år langtidsplassert på norske sykehjem mot sin vilje, viser e...

Ny rapport dokumenterer enorme geografiske behandlingsforskjeller

Norsk hjerneslagregisters (NHR) årsrapport for 2020, som ble publisert i dag, konkluderer med at behandlingen av hjerneslag i Norge vurderes som...

Bærekraftig rehabilitering

Det haster med et paradigmeskifte i helsetjenestene. Når den store sykepleiemangelen er tema, må vi på samme utpust snakke om behovet for...

Rehabilitering etter slag – som å bestige Everest

Når man får slag teller hvert sekund. Jo tidligere en slagrammet får behandling, jo større er sjansen for å overleve og begrense skadene. Vi vet og...

Ulike prioriteringer i partiprogrammene

LHL Hjerneslag har sjekket hva partiene har programfestet på områdene hjernehelse og hjernesykdommer, rehabilitering og pårørende.

Hva vil partiene gjøre for å styrke slagrehabiliteringen

Hva er de viktigste tiltakene partiene vil foreslå i stortingsperioden 2021-2025 for å styrke behandlingen og rehabiliteringen av slagrammede? Her...

Tema: Stortingsvalg 2021

13. september er det stortingsvalg, og LHL Hjerneslag og SlagNytt presenterer hva partiene mener om viktige spørsmål som våre medlemmer og øvrige...

Vil du lære orientering?

LHL Hjerneslag Oslo og Akershus holder denne høsten et kurs i orientering for slagrammede og personer med ervervet hjerneskade. Alle, uansett fysis...

Endret finansiering for etterkontroll på plass

I 2019 fikk kun fire av ti anbefalt oppfølging etter hjerneslag. LHL Hjerneslag har i flere år krevd og foreslått bedre finansieringsordning for...

Ønsker nasjonal standard for vurdering av slag

Lege og førsteamanuensis Maren Ranhoff Hov mener det nå må innføres en nasjonal standard for prehospital vurdering av akutt hjerneslag. Forslaget...

Helsedirektoratet reviderer Kvalitetsindikatoren

Helsedirektoratet reviderer nasjonal kvalitetsindikator for responstid for ambulanser.

Viktig, nødvendig og gledelig ambulansevedtak i Stortinget

Stortinget har vedtatt å be regjeringen forskriftsfeste responstider for ambulansetjenesten og sette en standard for kompetanse og akuttmedisinsk...

Viktig vedtak i Stortinget om synsrehabilitering

Stortinget har vedtatt å be regjeringen sørge for en fast praksis i helseforetakene der alle pasienter med påvist synsnedsettelse blir henvist til...

LHL Hjerneslags ærespris 2021 til Frank Becker

Klinikkoverlege og førsteamanuensis Frank Becker er tildelt LHL Hjerneslags ærespris 2021. Prisen deles ut til en enkeltperson som har gjort en...

Hjernehelse i et nytt tiår: Hva med forebygging?

Hjernehelsestrategiens første mål er god hjernehelse gjennom hele livet - forebygging og livskvalitet. Det høres enkelt ut. Men hva vet vi egentlig...

Ny analyse dokumenterer samfunnsøkonomisk verdi av rehabilitering

Spesialisert rehabilitering gir økt livskvalitet, redusert forbruk av andre helsetjenester, og gjør at pasientene kan returnere til arbeid tidliger...

Vellykket spesialisert rehabilitering i kommunal regi

Forsterket rehabilitering Aker (FRA), som er et kommunalt tilbud, har gode resultater å vise til for pasienter i Oslo som trenger spesialisert...

6 av 10 slagrammede får ikke anbefalt oppfølging: - Uakseptabelt og uansvarlig

Kun fire av ti (40,5 prosent) får anbefalt oppfølging etter hjerneslag, avdekket NRK Dagsrevyen i kveld. - Det er både uakseptabelt og uansvarlig,...

Slagforum: Statsbudsjettet for 2021 glemmer slagrammede

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 tar ikke tilstrekkelig tak i utfordringene på hjerneslagområdet – blant annet at mange slagrammede...

Uakseptable geografiske forskjeller i slagbehandlingen

Norsk Hjerneslagregister har lagt fram sin årsrapport for 2019, som forteller om hvordan slagrammede behandles og ivaretas ved norske sykehus. –...

Barn plasseres på sykehjem mot sin vilje

Stortinget har tidligere vedtatt at barn ikke skal bosettes på sykehjem i strid med familienes ønske og barnets beste. En fersk oversikt LHL...

Livssorg og livsglede hånd i hånd

Savner du et verktøy for å mestre hverdagen? Selvhjelpsboken "Livssorg. Når livet ikke ble slik du hadde tenkt" gir deg både gode råd og konkrete...

Avdekket store utfordringer om syn og slag

Synsproblemer oppleves som et vanskelig og ukjent symptom på hjerneslag. Opplevelse av for dårlig behandling og oppfølging av synet under...

Trene opp hjernen med orientering

Kartlesing er en god måte å lære seg å huske og trene opp hjernen på, mener Norges Orienteringsforbund. Paraorientering er et satsningsområde.

Slagrammede får ikke anbefalt oppfølging – etterkontrollen må styrkes NÅ!

Ikke tidligere offentliggjorte tall som Norsk Sykepleierforbund NSF SLAG og LHL Hjerneslag har innhentet fra Norsk Hjerneslagregister (NHR) viser a...

Ny "bank" formidler foredragsholdere

Etterspørselen etter foredragsholdere på hjerneslagområdet er stort. Nå lanserer LHL Hjerneslag en egen foredragsholderbank for lokallag, sykehus,...

Hjernehinneblødning fra aneurisme

Hvert år rammes om lag 500 mennesker i Norge av hjernehinneblødning som skyldes ruptur av et aneurisme. Halvparten er yngre enn 55 år.

Lydmesteren i Sandvika

Ukontrollerte skjelvinger. Gråt. Sinne. Reaksjonene fra Bente kan bli sterke og voldsomme.

Mange slagrammede får ikke verdifull oppfølging

Om lag hver fjerde slagrammet blir ikke registrert med anbefalt etterkontroll. Av de som registreres er det ikke alle som har hatt en poliklinisk...

Hva kan du forvente av din fastlege?

Fastlegen har en sentral rolle i oppfølgingen av slagrammede. Men er alle fastleger bevisst på sitt ansvar, og hvor mye kan de om slag? Og hva kan ...

LHL Hjerneslags ærespris 2020 til Aamodt

Nevrolog og overlege Anne Hege Aamodt ved Oslo universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet er tildelt LHL Hjerneslags ærespris 2020.

Ser en ny æra innen norsk hjerneslagbehandling

Bedre akuttbehandling og diagnostisering. Mer kompetanse i slagenhetene og standardiserte pasientforløp. Bedre kartlegging av små og store utfall...

Kunstig intelligens skal avdekke hjerneslag

Kan kunstig intelligens tas i bruk for å gjenkjenne hjerneslag? Ja, mener gründerne bak selskapet ResQ Biometrics AS, som nå er i gang med å samle...

Slagforum: Statsbudsjettet for 2020 glemmer slagrammede

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 tar ikke tilstrekkelig tak i utfordringene på hjerneslagområdet – blant annet at mange slagrammede...

Hva påvirker utvikling av fatigue etter hjerneslag?

En studie som nylig ble publisert bekrefter at det er en sammenheng mellom tidligere sykdom og belastninger før hjerneslaget, og risikoen for å...

Nedsatt lydtoleranse eller øresus etter hjerneslag?

Nedsatt lydtoleranse er et ganske utbredt fenomen. Faktisk så mange som ca. 10 prosent av befolkningen vil i løpet av livet oppleve å ha en nedsatt...

LHL Hjerneslags ærespris 2019 til Bent Indredavik

LHL Hjerneslags ærespris 2019 er tildelt avdelingssjef, professor, faglig leder og forsker Bent Indredavik. - Indredavik er en bauta i norsk og...

Hvordan bedre pasientforløpene mellom sykehus og kommune?

Et pilotprosjekt ved Nordlandssykehuset og Bodø kommune ville se på nytten av å ta i bruk nyutviklet intervensjon i oppfølgingen av slagrammede i...

Mobilisering etter hjerneslag, når er det best å starte?

Tidlig mobilisering etter hjerneslag er av de sentrale faktorene i moderne slagenhetsbehandling og har vært et prioritert område helt siden...

Nettverk for slagrammede barn med pårørende

Hjerneslag kan ramme i alle aldre, også barn og unge under 18 år. Nå har LHL opprettet interessegruppa LHL Hjerneslag Barn og Ungdom for disse og...

- Sviktende oppfølging av slagrammede

Norsk Hjerneslagregister har publisert sin årsrapport 2017, som forteller om hvordan slagrammede behandles og ivaretas ved norske sykehus. Rapporte...

Pårørende vil ha mer slagkunnskap i skolen

Linn Cecilie Moe (24), som er fysioterapeut ved Fredrikshavn sykehus i Danmark og pårørende til en slagrammet far, mener det må spres mer kunnskap ...

Dårlig tannhelse gir redusert livskvalitet

Mange slagrammede sliter med dårlig tannhelse, og den påvirker livskvaliteten. Her følger gode tannhelseråd.

Senk blodtrykket og reduser risikoen for hjerneblødning

En ny studie viser at å redusere forhøyet blodtrykk gir gevinst i form av mindre risiko for hjerneblødning. Mange har likevel ikke effektiv nok...

Ikke full, men slagrammet…

Nå kommer kortet som mange slagrammede har bedt LHL Hjerneslag utarbeide: Kortet som forteller at du har hatt hjerneslag, og hvilke utfall det kan...

Studier

Om ulike studier rundt hjerneslag-området.

Øker migrene risikoen for hjerneslag?

Migrene med aura er forbundet med en dobling av risikoen for å få hjerneslag, spesielt hos kvinner under 45 år. Hvorfor er det sånn, og kan det...

Unge slagrammede er ekstra sårbare

Hvert år rammes om lag 12 000 av hjerneslag, og av disse er omtrent 20 prosent under 65 år. Studier viser at mange unge er ekstra sårbare etter...

10 tips for god hjernehelse

– Slagrammede viser jo oss andre hvor mye det går an å utrette. Opptrening etter hjerneslag er i praksis hjernetrening, fastslår hjerneforsker Kaja...

LHL Hjerneslags ærespris 2018 til Ranhoff Hov

Lege og stipendiat Maren Ranhoff Hov i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Oslo universitetssykehus (OUS) Ullevål er tildelt LHL Hjerneslags ærespris...

Lokal CT-maskin trygger befolkningen

I Ål i Hallingdal finner du landets eneste nærsykehus som har CT-maskin i beredskap for pasienter med akutt hjerneslag.

"Tommel-EKG" avslører atrieflimmer

Nylig ble de første resultatene fra Akershus Hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950) presentert. Gjennom undersøkelse med "tommel-EKG" ble de inkluderte...

LHL Hjerneslag krever etablering av Oslo Slagsenter

En fersk oversikt fra Norsk Hjerneslagregister viser at mange slagpasienter i Oslo, sammenlignet med andre steder i landet, kommer senere eller for...

Et slag for fremtidens helsetjeneste

Innovasjon Norge har bevilget inntil 10 millioner kroner til C3 Center for Connected Cares innovasjonspartnerskapsprosjektet "Et slag for fremtiden...

Norsk verdensrekord i slagenhetsbehandling

Norsk Hjerneslagregister offentliggjorde nylig sin årsrapport for 2016. Den viser god måloppnåelse på en rekke kvalitetsindikatorer. I Norge får nå...

LHL Hjerneslag krever bedre etterkontroll av slagrammede

Årsrapporten til Norsk hjerneslagregister viser at det er en nedgang i andelen rapporterte slagpasienter med oppfølging tre måneder etter slaget ve...

Oppfordring til å EKG-teste pasienter for atrieflimmer

Det antas at 150 000 mennesker har atrieflimmer i Norge. LHL Hjerneslag oppfordrer alle fastleger om å bidra til å avdekke udiagnostisert...

Hjerneslag hos kvinner – er det forskjeller fra menn?

Det er antatt at forekomsten av hjerneslag vil øke med økende gjennomsnittsalder hos mennesker i hele verden – spesielt hos kvinner. I en artikkel...

Musikkterapi virker gunstig på hjerneslag

Kan musikk gi forbedret funksjon etter et hjerneslag? I Finland har logoped og ph.d Mari Tervaniemi sammen med flere forsket på akkurat dette, og...

Reviderte retningslinjer styrker etterkontrollen

Har du fått tilbud om oppfølging etter å ha gjennomgått hjerneslag? I følge de reviderte nasjonale faglige retningslinjer for behandling og...

Bok: Hjerneslag - kampen min for eit verdig liv

"Det var ei voldsom redsle. Eg låg lamma på golvet og kunne stille min egen diagnose. Eg visste at livet i verste fall kunne vere over i løpet av...

Først med trombolyse utenfor sykehus

Slagambulanseprosjektet i Østfold har nådd en ny milepæl med internasjonal betydning: De første hjerneslagpasientene er nå behandlet med...

Fortsatt unge på sykehjem mot sin vilje

Til tross for politiske løfter gjennom mer enn 20 år plasseres fortsatt unge for langtidsopphold på sykehjem mot sin vilje i Norge. Helsedirektorat...

Intensiv gruppetrening etter hjerneslag

Vikersund kurbad er et rehabiliteringssenter som har tilbud om rehabilitering etter hjerneslag. De tilbyr rehabiliteringsopphold direkte etter...

Pårørende sliter med egen helse

I en stor pårørendeundersøkelse utført av Pårørendealliansen svarer 74 prosent at rollen påvirker deres egen helse negativt. Samme undersøkelse vis...

Underholdende læring om hjerneslag

SykepleiePluss er en tjeneste som tilbyr det de kaller en videolærebok primært beregnet på sykepleiestudenter. Her er tema innen anatomi, fysiologi...

Spill deg bedre

Spill deg bedre er en nettside laget av Sunnaas Sykehus som gir deg en oversikt over spill som kan bidra i rehabilitering etter ervervet hjerneskade.

Når ordene er der – men ikke kommer ut!

«Når ordene er der, men ikke kommer ut» er tittelen på masteroppgaven til Mette Granum Holm fra Vestre Toten. Den handler om voksne slagrammede med...

Erfaring med bruk av ortopediske hjelpemidler

Mange slagrammede har nytte av ortopediske hjelpemidler for å bedre funksjon og forebygge komplikasjoner. Vi har snakket med Anne Grethe Iversen...

Synsforstyrrelser etter hjerneslag

Mange slagrammede opplever å få synsforstyrrelser som følge av hjerneslaget. Ikke alle får påvist forstyrrelsen og kan derfor gå glipp av viktig...

12 000 rammes av hjerneslag hvert år

Oppdaterte tall fra Helsedirektoratet viser at det hvert år rammes rundt 12 000 av hjerneslag. Fram til nå har det vært brukt ulike tall på...

Usynlige følgetilstander kan stå i veien for å komme tilbake på jobb etter hjerneslag

I en engelsk studie av innlegg på et nettforum for slagrammede kommer det frem at usynlige utfall som fatigue, konsentrasjons- og hukommelsesvanske...

God slagbehandling kan bli enda bedre

Norsk hjerneslagbehandling er god, og blir stadig bedre, viser årsrapporten til Norsk Hjerneslagregister for 2015. – Dette er en gledelig utvikling...

Nå kan du gjøre ditt livs investering!

Tiden du bruker på å bli bevisst på noen få symptomer og tall, kan være din beste investering noensinne. Både for deg selv, dine nærmeste og...

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

Et kappløp mot tiden – diagnostikk av hjerneslag utenfor sykehuset

Når tiden er knapp og minutter til behandling er avgjørende for pasientens prognose, må vi bringe sykehuset og livreddende behandling ut til...

Vil du gjøre en innsats for LHL Hjerneslag?

Har du hatt hjerneslag og ønsker å engasjere deg for å hjelpe andre, eller bidra med din erfaring for å få enda bedre tilbud for slagrammede og...

LHL Hjerneslag krever bedre pårørendestøtte og -oppfølging

Nå må pårørenderollen mer fram i lyset og støtten fra det offentlige styrkes, krever LHL Hjerneslag.

Et pensjonistliv uten hjerneslag

Etter et langt liv som yrkesaktiv, er det mange som ser fram til noen år hvor man kan nyte friheten til å gjøre det man har mest lyst til. For mang...

Krever tøffere tobakkspolitikk som slagforebygging

– Når helsepolitikerne gir penger til en kampanje for å spre kunnskap om symptomer på hjerneslag og risikofaktorer for slag, må de også følge opp m...

En ny hverdag med hjerneslag

«Et reddet liv skal også leves!» Dette er et slagord som gjerne brukes for de som har overlevd store ulykker. Men det gjelder like mye for de som h...

Pasienter med synsvansker etter slag får sjeldent tilbud om rehabilitering

Få pasienter med synsfeltutfall blir henvist til videre vurdering hos øyelege og enda færre får tilbud om synsrehabilitering. Slagrammede som...

Speilterapi

Etter et hjerneslag vil lammelser opptre hos i overkant av 80% av de rammede og det er en av de vanligste funksjonsnedsettelsene som forekommer....

Fysisk aktivitet for eldre kan forebygge hjerneslag

Tirsdag 10. mai er det både Verdens aktivitetsdag og den europeiske hjerneslagdagen. Det er tilfeldig – men koblingen mellom aktivitet og hjernesla...

Atrieflimmer og hjerneslag

Atrieflimmer er en risikofaktor for hjerneslag og mange lever med atrieflimmer uten å vite om det. Riktig behandling med blodfortynnende medisin ka...

Ny kunnskap om akutt behandling ved hjerneinfarkt

Behandling av akutt hjerneinfarkt med blodproppfisking (trombektomi) vil forhåpentligvis bli aktuelt for flere pasienter fremover, viser ny innsikt.

Godt arbeidsliv kan forebygge hjerneslag

En ny stor studie, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet The Lancet konkluderer med at lange arbeidsdager kan øke risikoen for hjerneslag....