Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding

Aktuelt fra LHL Hjerneslag og Afasi

Her finner du alle artikler fra LHL Hjerneslag og Afasi.

Når språket forsvinner og samfunnet svikter

Det er helt ødeleggende plutselig å være uten språk. Når du heller ikke får nødvendig hjelp, svikter vi som samfunn.

Les debattinnlegget på Dagsavisen.no

Vellykket og lærerik brukerkonferanse om afasi

En ny kommuneundersøkelse viser at hver tredje kommune er uten logopedtilbud til voksne. Dette måtte statssekretær Ellen Rønning-Arnesen fra Helse-...

Pårørende – hvor langt skal strikken tøyes?

Nå strekkes strikken for de pårørende. LHL Hjerneslag og Afasi kontaktes oftere enn før av pårørende som forteller at de er i ferd med å bukke unde...

«Fra hjem til hjem» - «Mellom politikk og praksis» – Brukernes forventninger

- Et reddet liv skal leves, er målet for rehabilitering. Men det er først når et tilbud gis, at man får ta i bruk de muligheter som finnes og blir...

Store geografiske forskjeller i hjerneslagbehandlingen

En fersk rapport fra Norsk hjerneslagregister (NHR) bekrefter at generelt er hjerneslagbehandlingen i Norge god. Likevel avdekker NHR i årsrapporte...

Flere unge voksne på sykehjem i 2022 enn i 2021

Oversikt over hvor mange unge voksne som bor på norske sykehjem, er klar. I 2022 bodde 98 personer i alderen 18–49 år på en slik institusjon. Det e...

​​Slagkrav på den europeiske hjerneslagdagen 9. mai​

Når flere overlever hjerneslag, er det også flere som trenger god rehabilitering og oppfølging i etterkant. LHL Hjerneslag og Afasi krever flere...

Ber om endringer av Nav-ordning til aktivitetshjelpemidler

Nav-ordningen for støtte til aktivitetshjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne ble for 2023 tom allerede i februar. Nå krever LHL...

Historier om Ibsen og afasi

Henrik Ibsen fikk flere hjerneslag i sine eldre år. Som følge av et slag i 1903 fikk han afasi og lammelser i høyre side av kroppen.

Hjerneslag - hvert minutt teller, også for kvinner!

Ikke ta for gitt at du som kvinne kommer like raskt til behandling som menn om du får symptomer på akutt hjerneslag. Nå må vi få mer oppmerksomhet ...

LHL Hjerneslag og Afasis ærespris 2023 til Falkenberg

Helle Kristine Falkenberg, professor i optometri og synsvitenskap ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i...

Den danske rehabiliteringsmodellen

LHL Hjerneslag og Afasi har vært i Danmark for å få mer kunnskap om dansk rehabilitering og den danske rehabiliteringsmodellen.

Sterkere sammen!

1. januar 2023 slo LHL og Afasiforbundet i Norge seg sammen. Afasiforbundet er nå blitt en del av LHL gjennom LHL Hjerneslag og Afasi. Ifølge...

Forhøyet blodtrykk kan disponere for framtidig atrieflimmer

Forhøyet blodtrykk tidlig i livet kan disponere for atrieflimmer (hjerteflimmer) senere i livet.

Utfordrer politikerne til helhetstenkning om rehabilitering

Nå må vi ta tak i utfordringene på rehabiliteringsområdet og vi må få en reform som gjør det, sa generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag på...

Hvorfor bry seg om diabetes?

Norsk hjerneslagsregisters oversikt for 2021 viste at 19 prosent av de som ble innlagt med hjerneslag, altså nesten 2 000 personer, hadde diabetes...

Ba Stortinget ta rehabiliteringsgrep

- Selv i en krevende økonomisk situasjon er det mulig å ta nødvendige politiske grep som på sikt vil ha stor samfunnsøkonomisk verdi. Vi ber derfor...

Oppdaterte råd om fysisk aktivitet og tid i ro

Helsemyndighetene har oppdatert sine råd om fysisk aktivitet og tid i ro. Blant det som er nytt, er at absolutt all aktivitet teller for voksne og...

Aktørnettverket inviterer Kommune-Norge til rehabiliteringssamarbeid

Aktørnettverket som krever en rehabiliteringsreform har tatt kontakt med alle landets ordførere og KS med invitasjon til dialog og samarbeid....

LHL-lag bidrar i ergoterapiutdanningen ved NTNU

LHL Hjerneslag Ung Trøndelag bidrar i undervisningen av ergoterapistudenter. – Som følge av for få praksisplasser har vi blitt invitert av NTNU til...

Aktørforventninger og politikerløsninger på rehabilitering

Hva vil representantene i Stortingets helse- og omsorgskomité gjøre med utfordringene på rehabiliteringsområdet, og hva forventer aktørene innen...

Norge trenger en rehabiliteringsreform

Utfordringene på rehabiliteringsområdet er så grunnleggende og store at det holder ikke bare med enkelttiltak på enkeltområder. Vi må få en...

Tvangsplassering av unge på sykehjem øker kraftig

Mens Stortingets sosialkomité i 1998 hadde en ambisjon om at praksisen med å plassere unge voksne på sykehjem mot sin vilje skulle opphøre i 2005,...

Slagrammet småbarnspappa deltok på European Stroke Organisation Conference

Småbarnspappa Martin Aasen Wright deltok på European Stroke Organisation Conference torsdag 5. mai for å fortelle om hvordan hjerneslag påvirket...

Krever rehabiliteringsreform

Sammen med 19 andre aktører krever LHL og LHL Hjerneslag en rehabiliteringsreform. Gjennom vinteren har en delegasjon ledet av LHL Hjerneslags...

Norsk nevrologis historie

Norsk nevrovitenskap og nevrologi har en lang og spennende historie, og Universitetet i Oslo har sannsynligvis verdens nest eldste professorat i...

Dårlig behandlet diabetes 2 øker risikoen for hjerneslag

Fire prosent av deltakerne med diabetes type 2 fikk hjerneslag etter fem år, viser en ny studie av over 100 000 svensker. Studien er utført av...

Kjerkol: Ny vurdering av pårørendetilbud med kommunen

SlagNytt har forelagt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) kritikken om manglende helsetilbud til de pårørende. Kjerkol svarer at...

LHL Hjerneslag-prosjekt presenteres i USA

I mars skal Ezekiel Hauge presentere rehabiliteringsdataspillet han utvikler sammen med Sunnaas sykehus HF og LHL Hjerneslag, på en stor...

LHL Hjerneslags ærespris 2022 til Martin Kurz

Martin Kurz, seksjonsoverlege, professor og leder i Norsk hjerneslagforening, fra Stavanger, er tildelt LHL Hjerneslags ærespris 2022.

Podkastsuksess kan bli teatertema

I fjor lanserte Irene J. Ahnéll fra Bergen sin egen podkast om ervervede hjerneskader hos barn og unge. Tilbakemeldingene har vært overveldende, og...

Skogli: Hjelper mennesker til bedre helse og livskvalitet

I vakre landlige omgivelser på Lillehammer ligger Skogli helse -og rehabiliteringssenter. Et moderne rehabiliteringssenter som tar vare på hele...

Da vi fikk afasi. Nyere forskning om afasi i et familieperspektiv

Nylig fikk jeg Afasiposten hjem i postkassen. Det var mye interessant, viktig og hyggelig å lese. Det var fint å kunne gjenoppleve både årets...

10 års jubileum for Sunnaas intensive språkgrupper «SunCIST»

Sunnaas sykehus har tilbudt intensive grupper for afasibehandling i 10 år! Det er en god grunn for et lite tilbakeblikk, samt takke alle deltakere,...

Nordisk Afasiråds historie

Nordisk Afasiråd (NAR) feiret 20-årsjubileum i 2014. Her presenteres en liten oppsummering av hva som er gjort i dette samarbeidet.

Viktig at logopedutdanningen ved UiT Tromsø fortsatt består

På grunn av stor mangel på logopeder for å behandle voksne mennesker er det viktig at logopedutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet i Trom...

Store utfordringer fra hjernen framover

Hjernen er kroppens viktigste organ. Med hjernen styrer vi livene våre. Funker den ikke, er vi ute av spill. Hjernen er den mest kompliserte...

Fra tilbud om forstørrelsesglass til synsrehabilitering ved Hurdalsjøen

For Marianne K. Høiberg kunne tilbud om et forstørrelsesglass vært eneste hjelpen hun fikk som følge av synsproblemer etter hjerneslag. Men det var...

Norge trenger en rehabiliteringsreform

Rapport etter rapport slakter deler av norsk rehabilitering. Nå må vi få en rehabiliteringsreform som løser utfordringene.

Hjerneslag og demens

Hva er sammenhengen mellom hjerneslag og demens, og kan man forebygge slag og senere demens?

Motoren Martin

Han har løftet akutt slagbehandling til verdenstoppen, går helst uten hvit frakk, men med et stort smil og raske skritt. For det er mye som skal...

Global økning i antall hjerneslag

Det er en økning i antall hjerneslag på verdensbasis, men det er stor forskjell på rike og fattige land.

Hurdalsplattformen må styrkes på rehabilitering

I dag la Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram Hurdalsplattformen. – Plattformen inneholder mye politikk som setter pasient og pårørende først. Men...

Atrieflimmer og hjerneslag

Den store oppmerksomheten rundt atrieflimmer skyldes ikke så mye tilstanden i seg selv, men mer de alvorlige komplikasjonene som kan forekomme som ...

Kunnskap om slagsymptomer redder liv

Gjenkjennelse av symptomer på hjerneslag og rask kontakt med 113, kan redde liv. - Derfor er Helsedirektoratets symptomkampanje «Prate, Smile,...

Nå er det syke, barn og pårørendes tur!

LHL Hjerneslag gratulerer de politiske partiene med gjennomført valgkamp.

Robotprosjekt ved Sunnaas sykehus vil styrke slagrehabiliteringen

Sunnaas sykehus HF er i gang med et prosjekt for å utvikle en retningslinje for bruk av robottrening for arm og håndfunksjon for pasienter med...

Nytt spill skal gi lystbetont rehabilitering

I samarbeid med Sunnaas sykehus HF og LHL Hjerneslag, LHL Hjerneslag Ung og LHL Hjerneslag Barn og Ungdom er Wise Serpent Studios AS i gang med å...

Kartlegger tidstyver ved hjerneslag

Et forskningsprosjekt som utgår fra Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjons-beredskap (KoKom) ved Haukeland universitetssykeh...

Pårørendetilbud i Finnmark

Pårørende til slagrammede trenger et nettverk, sier fagrådgiverne Åsa Wikman og Irene Pleym Jakola ved Finnmarsksykehuset, som med støtte fra...

Barn og unge voksne plasseres fortsatt på sykehjem mot sin vilje

Ved utgangen av 2020 var to personer i alderen 0-17 år og 15 personer i alderen 18-49 år langtidsplassert på norske sykehjem mot sin vilje, viser e...

Ny rapport dokumenterer enorme geografiske behandlingsforskjeller

Norsk hjerneslagregisters (NHR) årsrapport for 2020, som ble publisert i dag, konkluderer med at behandlingen av hjerneslag i Norge vurderes som...

Bærekraftig rehabilitering

Det haster med et paradigmeskifte i helsetjenestene. Når den store sykepleiemangelen er tema, må vi på samme utpust snakke om behovet for...

Rehabilitering etter slag – som å bestige Everest

Når man får slag teller hvert sekund. Jo tidligere en slagrammet får behandling, jo større er sjansen for å overleve og begrense skadene. Vi vet og...

Hva vil partiene gjøre for å styrke slagrehabiliteringen

Hva er de viktigste tiltakene partiene vil foreslå i stortingsperioden 2021-2025 for å styrke behandlingen og rehabiliteringen av slagrammede? Her...

Endret finansiering for etterkontroll på plass

I 2019 fikk kun fire av ti anbefalt oppfølging etter hjerneslag. LHL Hjerneslag har i flere år krevd og foreslått bedre finansieringsordning for...

Ønsker nasjonal standard for vurdering av slag

Lege og førsteamanuensis Maren Ranhoff Hov mener det nå må innføres en nasjonal standard for prehospital vurdering av akutt hjerneslag. Forslaget...

Helsedirektoratet reviderer Kvalitetsindikatoren

Helsedirektoratet reviderer nasjonal kvalitetsindikator for responstid for ambulanser.

Viktig, nødvendig og gledelig ambulansevedtak i Stortinget

Stortinget har vedtatt å be regjeringen forskriftsfeste responstider for ambulansetjenesten og sette en standard for kompetanse og akuttmedisinsk...

Viktig vedtak i Stortinget om synsrehabilitering

Stortinget har vedtatt å be regjeringen sørge for en fast praksis i helseforetakene der alle pasienter med påvist synsnedsettelse blir henvist til...

LHL Hjerneslags ærespris 2021 til Frank Becker

Klinikkoverlege og førsteamanuensis Frank Becker er tildelt LHL Hjerneslags ærespris 2021. Prisen deles ut til en enkeltperson som har gjort en...

Logopedi som skal-tjeneste

Norsk Logopedlag ønsker at Logoped skal bli en skal-tjeneste i kommunene og vi stiller oss svært positive til myndighetenes pågående oppryddingsarb...

Hjernehelse i et nytt tiår: Hva med forebygging?

Hjernehelsestrategiens første mål er god hjernehelse gjennom hele livet - forebygging og livskvalitet. Det høres enkelt ut. Men hva vet vi egentlig...

Ny analyse dokumenterer samfunnsøkonomisk verdi av rehabilitering

Spesialisert rehabilitering gir økt livskvalitet, redusert forbruk av andre helsetjenester, og gjør at pasientene kan returnere til arbeid tidliger...

Vellykket spesialisert rehabilitering i kommunal regi

Forsterket rehabilitering Aker (FRA), som er et kommunalt tilbud, har gode resultater å vise til for pasienter i Oslo som trenger spesialisert...

6 av 10 slagrammede får ikke anbefalt oppfølging: - Uakseptabelt og uansvarlig

Kun fire av ti (40,5 prosent) får anbefalt oppfølging etter hjerneslag, avdekket NRK Dagsrevyen i kveld. - Det er både uakseptabelt og uansvarlig,...

Slagforum: Statsbudsjettet for 2021 glemmer slagrammede

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 tar ikke tilstrekkelig tak i utfordringene på hjerneslagområdet – blant annet at mange slagrammede...

Uakseptable geografiske forskjeller i slagbehandlingen

Norsk Hjerneslagregister har lagt fram sin årsrapport for 2019, som forteller om hvordan slagrammede behandles og ivaretas ved norske sykehus. –...

Barn plasseres på sykehjem mot sin vilje

Stortinget har tidligere vedtatt at barn ikke skal bosettes på sykehjem i strid med familienes ønske og barnets beste. En fersk oversikt LHL...

Livssorg og livsglede hånd i hånd

Savner du et verktøy for å mestre hverdagen? Selvhjelpsboken "Livssorg. Når livet ikke ble slik du hadde tenkt" gir deg både gode råd og konkrete...

Avdekket store utfordringer om syn og slag

Synsproblemer oppleves som et vanskelig og ukjent symptom på hjerneslag. Opplevelse av for dårlig behandling og oppfølging av synet under...

Trene opp hjernen med orientering

Kartlesing er en god måte å lære seg å huske og trene opp hjernen på, mener Norges Orienteringsforbund. Paraorientering er et satsningsområde.

Slagrammede får ikke anbefalt oppfølging – etterkontrollen må styrkes NÅ!

Ikke tidligere offentliggjorte tall som Norsk Sykepleierforbund NSF SLAG og LHL Hjerneslag har innhentet fra Norsk Hjerneslagregister (NHR) viser a...

Hjernehinneblødning fra aneurisme

Hvert år rammes om lag 500 mennesker i Norge av hjernehinneblødning som skyldes ruptur av et aneurisme. Halvparten er yngre enn 55 år.

Lydmesteren i Sandvika

Ukontrollerte skjelvinger. Gråt. Sinne. Reaksjonene fra Bente kan bli sterke og voldsomme.

Mange slagrammede får ikke verdifull oppfølging

Om lag hver fjerde slagrammet blir ikke registrert med anbefalt etterkontroll. Av de som registreres er det ikke alle som har hatt en poliklinisk...

Hva kan du forvente av din fastlege?

Fastlegen har en sentral rolle i oppfølgingen av slagrammede. Men er alle fastleger bevisst på sitt ansvar, og hvor mye kan de om slag? Og hva kan ...

LHL Hjerneslags ærespris 2020 til Aamodt

Nevrolog og overlege Anne Hege Aamodt ved Oslo universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet er tildelt LHL Hjerneslags ærespris 2020.

Ser en ny æra innen norsk hjerneslagbehandling

Bedre akuttbehandling og diagnostisering. Mer kompetanse i slagenhetene og standardiserte pasientforløp. Bedre kartlegging av små og store utfall...

Kunstig intelligens skal avdekke hjerneslag

Kan kunstig intelligens tas i bruk for å gjenkjenne hjerneslag? Ja, mener gründerne bak selskapet ResQ Biometrics AS, som nå er i gang med å samle...

Hva påvirker utvikling av fatigue etter hjerneslag?

En studie som nylig ble publisert bekrefter at det er en sammenheng mellom tidligere sykdom og belastninger før hjerneslaget, og risikoen for å...

Nedsatt lydtoleranse eller øresus etter hjerneslag?

Nedsatt lydtoleranse er et ganske utbredt fenomen. Faktisk så mange som ca. 10 prosent av befolkningen vil i løpet av livet oppleve å ha en nedsatt...

LHL Hjerneslags ærespris 2019 til Bent Indredavik

LHL Hjerneslags ærespris 2019 er tildelt avdelingssjef, professor, faglig leder og forsker Bent Indredavik. - Indredavik er en bauta i norsk og...

Hvordan bedre pasientforløpene mellom sykehus og kommune?

Et pilotprosjekt ved Nordlandssykehuset og Bodø kommune ville se på nytten av å ta i bruk nyutviklet intervensjon i oppfølgingen av slagrammede i...

Mobilisering etter hjerneslag, når er det best å starte?

Tidlig mobilisering etter hjerneslag er av de sentrale faktorene i moderne slagenhetsbehandling og har vært et prioritert område helt siden...

Nettverk for slagrammede barn med pårørende

Hjerneslag kan ramme i alle aldre, også barn og unge under 18 år. Nå har LHL opprettet interessegruppa LHL Hjerneslag Barn og Ungdom for disse og...

- Sviktende oppfølging av slagrammede

Norsk Hjerneslagregister har publisert sin årsrapport 2017, som forteller om hvordan slagrammede behandles og ivaretas ved norske sykehus. Rapporte...

Pårørende vil ha mer slagkunnskap i skolen

Linn Cecilie Moe (24), som er fysioterapeut ved Fredrikshavn sykehus i Danmark og pårørende til en slagrammet far, mener det må spres mer kunnskap ...

Dårlig tannhelse gir redusert livskvalitet

Mange slagrammede sliter med dårlig tannhelse, og den påvirker livskvaliteten. Her følger gode tannhelseråd.

Senk blodtrykket og reduser risikoen for hjerneblødning

En ny studie viser at å redusere forhøyet blodtrykk gir gevinst i form av mindre risiko for hjerneblødning. Mange har likevel ikke effektiv nok...

Ikke full, men slagrammet…

Nå kommer kortet som mange slagrammede har bedt LHL Hjerneslag utarbeide: Kortet som forteller at du har hatt hjerneslag, og hvilke utfall det kan...

Studier

Om ulike studier rundt hjerneslag-området.

Øker migrene risikoen for hjerneslag?

Migrene med aura er forbundet med en dobling av risikoen for å få hjerneslag, spesielt hos kvinner under 45 år. Hvorfor er det sånn, og kan det...

Unge slagrammede er ekstra sårbare

Hvert år rammes om lag 12 000 av hjerneslag, og av disse er omtrent 20 prosent under 65 år. Studier viser at mange unge er ekstra sårbare etter...

10 tips for god hjernehelse

– Slagrammede viser jo oss andre hvor mye det går an å utrette. Opptrening etter hjerneslag er i praksis hjernetrening, fastslår hjerneforsker Kaja...

LHL Hjerneslags ærespris 2018 til Ranhoff Hov

Lege og stipendiat Maren Ranhoff Hov i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Oslo universitetssykehus (OUS) Ullevål er tildelt LHL Hjerneslags ærespris...

Lokal CT-maskin trygger befolkningen

I Ål i Hallingdal finner du landets eneste nærsykehus som har CT-maskin i beredskap for pasienter med akutt hjerneslag.

"Tommel-EKG" avslører atrieflimmer

Nylig ble de første resultatene fra Akershus Hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950) presentert. Gjennom undersøkelse med "tommel-EKG" ble de inkluderte...

Afasi – når systemet svikter minst like mye som språket

Få hjerneslagpasienter med språkvansker får tilbud som er i tråd med nasjonale retningslinjer. Rehabiliteringen starter gjerne for sent og...

Et slag for fremtidens helsetjeneste

Innovasjon Norge har bevilget inntil 10 millioner kroner til C3 Center for Connected Cares innovasjonspartnerskapsprosjektet "Et slag for fremtiden...

LHL Hjerneslag krever bedre etterkontroll av slagrammede

Årsrapporten til Norsk hjerneslagregister viser at det er en nedgang i andelen rapporterte slagpasienter med oppfølging tre måneder etter slaget ve...