Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Henrik Ibsen
Foto: Daniel Georg Nyblinn, visitnorway.com

Historier om Ibsen og afasi

Henrik Ibsen fikk flere hjerneslag i sine eldre år. Som følge av et slag i 1903 fikk han afasi og lammelser i høyre side av kroppen.

Dikterens vansker er blitt beskrevet på denne måten: 

[Ibsen var] paa Benene og kunde gaa en Smule ved Hjælp av Stok, men der var tydelige Levninger av halvsidig Lamhed paa høire Side samt Vanskelighed for at tale, han havde ondt for at finde Ordene. (1903)

«[Det var] vanskeleg for han å tala, og han leid av ordgløymsle, så han jamt nytta range ord, sa t.eks. «leksikon» i staden for «brev».» (1904)

Statue av Henrik Ibsen foran Nationaltheateret i Oslo
IBSENHISTORIE: Utenfor Nationaltheatret i Oslo er det statue av Henrik Ibsen, som er teaterets mest spilte dramatiker. Det færre kanskje vet, er at han ble rammet av hjerneslag og fikk afasi. Foto: Tommy Skar

Afasi innebærer en stor omveltning for enhver som rammes – både for den rammede selv og for dem rundt. Afasien gir ulike konsekvenser for ulike mennesker, men det er felles at afasien hindrer og endrer personens muligheter til å kommunisere.

For Ibsen, som levde av og med det talte og skrevne ord, kan man tenke seg at afasien var en stor belastning. Som for de fleste andre personer med afasi, så påvirket afasien også Ibsens evne til å skrive.

Allerede etter et slag i 1901 er det beskrevet at Ibsen skal ha «mistet evnen til å skrive». Det siste bevarte stykket med håndskrift fra Henrik Ibsens hånd bærer preg av hans afatiske skrivevansker. 4. februar 1904 har han skrevet ordet «takk» og initialene sine på visittkortet sitt. Nasjonaldikteren anstrengte seg etter sigende i flere dager for å kunne skrive dette.

Afasi i historisk tid

Det er lite sannsynlig at Ibsen fikk hjelp med afasien sin. I et historisk perspektiv er afasirehabilitering ganske nytt. Allikevel finner vi ulike eksempler på forsøk på å hjelpe personer med afasi svært tidlig i historien.

Nedtegnelser viser at allerede de gamle egypterne diskuterte hvorvidt det gikk an å bedre språkevnen etter en hjerneskade. I tidlige kilder (fra før begynnelsen av 1800-tallet) er det imidlertid sjelden tydelig om vanskene har å gjøre med skader på språk, motorikk eller stemme. For eksempel brukes ord som «ordhukommelse» og «tungeparalyse» (tungelammelse) om hverandre.

Allerede i 1676 beskriver Johannes Schmidt en pasient som etter et hjerneslag endte opp med lesevansker, men uten skrivevansker. Men det er først og fremst fra 1800-tallet at vi kan finne litteratur om afasi. Det var mest leger, særlig nevrologer, som interesserte seg for afasi.

Mye av diskusjonen om afasi på 1800-tallet dreide seg om hjernens anatomi. Man diskuterte hvor språk var lokalisert i hjernen.

Legen og antropologen Paul Broca har ofte fått æren for å finne bevis for at venstre hjernehalvdel hadde en spesiell rolle for talen. Han er kjent for å ha oppdaget «senteret for taleproduksjon» i hjernen. Dette området ble kalt Brocas område. Brocas aller første pasient ved Hôpital Bicêtre var en mann ved navn Leborgne. Han hadde kallenavnet «Tan» fordi stavelsen «tan» var det eneste han kunne si etter at han fikk afasi som 30-åring. Broca undersøkte hjernen til Tan etter at han døde, og fant dette viktige området for språk i hjernen.

Mer om Brocas afasi

Carl Wernicke, en annen lege, viste noen år senere at et område lenger bak i hjernen gav en annen type problemer, blant annet vansker med å forstå språk. Dette området ble kalt Wernickes område.

Mer om Wernickes afasi

Selv om det har blitt forsket mye på hjernen og språk siden 1800-tallet, er det fortsatt mye man ikke vet. Men det man er sikre på, er at sammenhengen er komplisert. Det er ikke slik at en skade et sted i hjernen fører til én spesiell språkvanske. Og de fleste som er interessert i afasi i dag, er i stor grad opptatt av hvordan språket arter seg for den enkelte – og av å bidra til at kommunikasjonen blir enklere og følgene mindre.

Med Ibsens egne ord

Ibsen har en gang sagt: «Overkjørt blir vi alle sammen – en gang i livet. Men, så får en reise seg opp igjen. Og late som ingenting.»

Det er umulig å late som ingenting når man får afasi. Men alle som får afasi, prøver å reise seg opp igjen, så godt de kan, med egen og andres hjelp.

Kilder

Teksten er basert på en artikkel som tidligere er trykket i Afasiposten.

Stoffet om Ibsen er hentet fra:
Frich, J. F. & Hem, E. (2006). Den fatale historie – Ibsens helse i hans siste år. Tidsskrift for Den norske legeforening, 126(11), 1497-1501.

Stoffet om afasi i historisk tid er hentet fra
Howard, D. & Hatfield, F. (1987). Aphasia therapy. Historical and contemporary issues. Routledge.

Papathanasiou, I. & Coppens, P. (2022). Aphasia and related neurogenic communication disorders. Jones & Bartlett Learning.

Kommunikasjonsråd

 1. Sett av mer tid enn du vanligvis gjør
 2. Hold øyekontakt – det er en stor fordel om den som har afasi kan se ansiktet ditt
 3. Begrens antall deltakere i samtalen
 4. Unngå bakgrunnsstøy
 5. Pass på at den som har afasi kan "lese" ansiktet ditt
 6. Snakk langsomt og tydelig, men ikke overdriv
 7. Det er som regel unødvendig å heve stemmen
 8. Snakk enkelt, men ikke barnslig
 9. Prøv å formulere spørsmål slik at de kan besvares med ja eller nei
 10. Ikke skift tema brått og ofte, vær situasjonsrelatert
 11. Prøv å bruke kroppsspråket bevisst
 12. Ikke vær redd for å ta i bruk humor
 13. Ikke lat som om du forstår hvis du ikke gjør det