Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding

Rehabilitering etter slag – som å bestige Everest

Når man får slag teller hvert sekund. Jo tidligere en slagrammet får behandling, jo større er sjansen for å overleve og begrense skadene. Vi vet også at jo tidligere rehabilitering og opptrening starter, jo bedre er sjansene for å få tilbake store deler av funksjonsevnen.

Gerty Lund

Forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund

Som fysioterapeut og forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, så vet jeg at mange slagpasienter starter opptreningen og rehabiliteringen umiddelbart. Men, jeg vet også at mange slagpasienter selv må ta initiativ for å få rehabiliteringstjenester. For noen, så tar det uker før de får et godt rehabiliteringstilbud. Noen får det dessverre aldri.

Store forskjeller

Norsk Fysioterapeutforbund har i en årrekke arbeidet for et bedre rehabiliteringstilbud, fordi vi mener at det er helt nødvendig. Og, vi arbeider for et rehabiliteringstilbud uten store geografiske forskjeller.

Det skal ikke være slik at den enkeltes mulighet til å leve og bo selvstendig og ha sosial omgang med andre, skal avhenge av hvor en bor. Det er i dag store forskjeller i rehabiliteringstilbudet både mellom sykehus og mellom kommuner. Noen sykehus har egne rehabiliteringsavdelinger og de fleste har avtaler med private institusjoner. Noen kommuner har egne rehabiliteringsinstitusjoner, noen har rehabiliteringsplasser i sykehjemmene og noen har ikke slike tilbud. Vi mener at rehabiliteringstilbudet skal være likeverdig, det vil si tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger. Da må både sykehus og kommuner ha tilstrekkelig rehabiliteringskompetanse og -kapasitet, og de må samarbeide om å gi et godt og dekkende tilbud. Det er viktig å redde liv, men et reddet liv skal også leves.

Fysioterapeutene er viktige

Fysioterapeutene er opptatt av pasientene og arbeider målrettet for å bedre behandlingsmetodene og behandlingstilbudet. I Helse Førde prøver fysioterapeutene ut VR-briller og spillteknologi i rehabiliteringen av slagpasienter. Denne teknologien legger til rette for at pasientene kan utfordre koordinasjon og balanse og oppleve mestring. Ved avdelingen for forsterket rehabilitering ved Aker i Oslo, jobber fysioterapeutene kunnskapsbasert og metodisk for å finne gode metoder for blant annet gangtrening. Pasientene blir utfordret, og fremgangen blir grundig dokumentert. Også ved fysioterapiinstituttene får slagpasientene kunnskapsbasert opptrening sammen med fysioterapeuter. Men, vi fysioterapeuter vet at det er pasientene som må gjøre all den harde jobben for å oppleve fremgang.

Manglende kompetanse

En av utfordringene vi stadig møter hos beslutningstakere er manglende kompetanse om fysioterapi og rehabilitering. Vi har det siste året måttet jobbe hardt for å unngå kutt i fysioterapistillinger i flere kommuner, noe vi anser som kutt i rehabiliteringstilbudet. Vi erfarer at god informasjon om gevinstene ved rehabilitering og gjenopptrening av en rekke pasientgrupper bidrar til at flere skifter mening. Rehabilitering bidrar til økt funksjon, selvstendighet, livskvalitet og deltakelse. Det er viktig for den enkelte. For kommunen betyr det at behovet for pleie- og omsorgstjenester reduseres. For pasienter i yrkesaktiv alder kan rett rehabilitering bety at de kommer tilbake til jobb. Dette er enkel matematikk – hvorfor har ikke de som sitter på pengesekkene rundt om i det ganske land forstått dette? 

Behov for økt oppmerksomhet

Det er vanskelig å få oversikt over hvilke rehabiliteringstilbud som fins for slagpasienter og andre pasienter i norske kommuner. Det er i min mening også alt for lite fokus på nødvendigheten av gode rehabiliteringstjenester, og vi mangler en helhetlig overordnet styring av rehabiliteringstilbudet. Rehabiliteringstjenestene må organiseres mer hensiktsmessig og må ledes som en sammenhengende tjeneste. I kommunene må rehabiliteringstjenesten organiseres, finansieres og ledes som en del av helsetjenesten, ikke som en del av pleie- og omsorgstjenesten.  

Helsedirektoratet er i gang med å revidere veilederen for de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Norsk Fysioterapeutforbund arbeider for at rehabiliteringsfeltet får en egen plass i avtaleverket. Både er det nødvendig med økt oppmerksomhet rundt rehabiliteringstjenesten, og det er nødvendig at tjenestenivåene inngår avtaler slik at pasientene får tjenestene de trenger uavhengig av om kommunene har rett kompetanse.

For de som overlever et slag begynner den lange og tunge veien med å gjenvinne funksjon når blålysene slukker. Den veien kan være like lang og krevende som å bestige Everest. Pasientene har rett på all hjelp, støtte og oppmuntring de trenger underveis. Fysioterapeutene bretter opp ermene sammen med dere.