Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL, gjennom LHL Hjerneslag og Afasi. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding
Eldre par, rygg mot rygg
Foto: Shutterstock

Vi kan hjelpe deg

Mange klarer seg bra etter et hjerneslag. Men et slag kan også føre til en ny og annerledes livssituasjon.

Hjerneslaget kan svekke både den fysiske og psykiske helsen, og gi kognitive vansker. Hverdagen kan by på mange store og små utfordringer, og vår oppgave er å bidra til å gjøre den lettere.

Les mer om livet etter hjerneslag og om de rettighetene du har, både som pasient og pårørende.

Rehabiliteringsguide
En samlet oversikt over rehabiliteringstilbudet for slagrammede og personer med medfødt / ervervet hjerneskade og afasi i Norge.

Afasi for logopeder
Vi har samlet nyttig informasjon, tips og råd til deg som møter personer med afasi.

Avisen Klar Tale er Norges eneste lettleste nyhetsavis. Større skrift og enkelt språk gjør avisen lettere å lese enn andre aviser.

Norsk Logopedlag (NLL) er en faglig interesseorganisasjon for logopeder som jobber i Norge.

Telefon

Her kan du få hjelp

Vi driver rådgivingstjeneste med slagsykepleier og logoped, vi har eget pasientombud (for medlemmer) og du kan kontakte "ReHabiliteringstelefonen".

Telefon

Rådgiving fra slagsykepleier

Slagsykepleier Marita Lysstad Bjerke har bred erfaring fra hjerneslagområdet, blant annet fra sykehus. Hun kan bistå med faglig veiledning og råd til medlemmer.

Telefon 22 79 90 10
Åpen: tirsdager kl 12–15, onsdager kl. 17–21

Telefon

Rådgiving fra logoped

Logoped Vanessa Seidler Krone har lang erfaring fra afasiområdet, blant annet fra sykehus. Hun kan bistå med faglig veiledning og råd til medlemmer.

Telefon 22 79 90 10
Åpen: tirsdager kl 17–20

Paragraf

Rettigheter

LHL sitt pasientombud kan bistå med juridiske råd, veiledning eller konkret bistand i en sak som har sammenheng med hjerneslag.

Ta kontakt med LHLs pasientombud Atle Larsen på telefon 41 54 69 63 eller e-post .

Telefon

"ReHabiliteringstelefonen"

Kan hjelpe med informasjon og veiledning om tjenester og tilbud innen rehabiliterings- og habiliteringstjenester i din helseregion. De fire helseforetakene er gjennom RKE ansvarlige for tjenesten. Telefonen betjenes av helsepersonell.

Telefon: 800 300 61
Åpen: mandag–fredag kl 9–15

Likepersonslinjen

Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som er, eller har vært, i samme situasjon som deg? Hvordan takler andre hverdagen og livet med sin sykdom?

Tilbudet er et supplement til hjelp og omsorg fra helsevesenet, familie og venner. Alle likepersoner har kurs fra LHL og har taushetsplikt.

Telefon

Likepersonlinjen

Telefon 22 79 90 90. Åpen hverdager kl. 10–21.

Tastevalg 1: Slagrammet og afasi
Tastevalg 2: Hjerte
Tastevalg 3: Lunge
Tastevalg 4: Andre diagnoser LHL ivaretar

Hånd holder mobiltelefon

Apper for afasi

Dette er en oversikt over apper som kan være relevante for voksne med afasi.

Se alle app-er

Magasiner

Brosjyre

SlagNytt og Afasiposten

Magasin om hjernehelse, hjerneslag og afasi. Med nyheter, temaartikler, kronikker og intervjuer med brukere og eksperter. Magasinet sendes til medlemmer i LHL Hjerneslag og Afasi.

Brosjyre

Slag hos barn. En håndbok for familier.

Når man får slag, stenger en del av hjernen din ned. Det samme skjer med en del av deg. Plutselig forandrer livet seg, og det er tøft å komme seg igjen. Men hjernen kan tilpasse seg.

Brosjyre

Egentrening etter hjerneslag

Her vil pasienter og pårørende finne informasjon om både generelle treningsprinsipper og eksempler på trening i konkrete hverdagslige aktiviteter.