Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding

Slagrammede får ikke anbefalt oppfølging – etterkontrollen må styrkes NÅ!

Ikke tidligere offentliggjorte tall som Norsk Sykepleierforbund NSF SLAG og LHL Hjerneslag har innhentet fra Norsk Hjerneslagregister (NHR) viser at under 40 prosent av de slagrammede får anbefalt oppfølging.

Pressemelding fra Norsk Sykepleierforbund NSF SLAG og LHL Hjerneslag 7. juli 2020

Årlig rammes om lag 12 000 av slag. Ifølge nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag anbefales som hovedregel en poliklinisk kontroll i spesialisttjenesten én til tre måneder etter slaget. Det avgjørende for kontrollen, er at den er tverrfaglig. Denne kontrollen er særdeles viktig for de som har hatt slag: Gjennom den kan den slagrammede få informasjon og råd om – og ikke minst svar på - hvordan best leve videre med store eller små konsekvenser av hjerneslaget, inkludert hvordan beskytte seg best mot nye slag (rundt 25 prosent av alle slagrammede får tilbakevendende hjerneslag). I tillegg representerer kontrollen en utmerket mulighet for at spesialisthelsetjenestens tverrfaglige kompetanse på hjerneslag kan formidles videre til den kommunale helse- og omsorgstjenesten med konkrete råd og anbefalinger vedrørende langtidskontroller, samt videre rehabiliteringstiltak og oppfølginger.

Hvert år utgir NHR en årsrapport med status for behandlingen og oppfølgingen personer med gjennomgått hjerneslag får ved sykehusene. Ett av målepunktene er andel med innrapportert status tre måneder etter slaget. For 2018 - som er siste registrerte år - er andelen på 77 prosent. Beste sykehus er på 98 prosent og dårligste er på under 20 prosent.

Denne rapporteringen forteller bare om hvor mange pasienter sykehusene har vært i kontakt med, og om disse pasientenes status. Informasjonen er som oftest innhentet via telefon eller brev, men kan også være innhentet via fysisk etterkontroll på poliklinikk. Registret får i tillegg inn data om tremånederskontroll i spesialisthelsetjenesten, som er hovedanbefalingen i retningslinjer og pakkeforløp.

Disse dataene har ikke vært publisert tidligere, noe det jobbes med å få til i 2019-rapporten som kommer i høst. Upubliserte tall avdekker nå at bare mindretallet får oppfølging i form av en tverrfaglig poliklinisk kontroll som er hovedanbefalingen.

For 2018 var andelen på landsbasis av de som var innregistrert på under 40 prosent. De vil si at av 5 600 innregistrerte pasienter på dette spørsmålet har 4 603 pasienter svart at de har vært på kontroll etter hjerneslaget, og av de har bare 2 224 hatt kontroller på sykehus (2 307 har svart primærhelsetjenesten og 69 har svart ukjent/vet ikke og 3 har ikke svart).

Dette viser store og alvorlige mangler. Det er grunn til å anta det også her er store geografiske forskjeller, sier Marita Lysstad Bjerke, leder for NSF SLAG og Tommy Skar, generalsekretær i LHL Hjerneslag.

De påpeker at tverrfaglig vurdering og oppfølging av slagrammede er avgjørende for hvordan personer med gjennomgått hjerneslag skal klare seg videre i livet og bidra til å redusere risikoen for nye slag. Og de er klare på hva som er hovedutfordringen: Mangelfull finansiering.

Ressursbruken per tverrfaglige kontroll er langt større enn hva sykehuset får refundert og tar inn gjennom egenandel, forteller de.

De to slaglederne viser til at det er et politisk ansvar å ta tak i finansieringen av tverrfaglige etterkontroller for slagrammede.

Vi ha tatt opp dette gjentatte ganger med både overfor Helse- og omsorgsdepartementet og med alle partiene i Stortingets helse- og omsorgskomité. Alle er enige om at etterkontrollen er viktig, men ingen tar initiativ til det ene grepet som raskere enn noe annet kan endre dette: Bedre finansiering.

NSF SLAG og LHL Hjerneslag har sendt brev til statsråd Bent Høie, Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets helse- og omsorgskomité med oppfordring om å ta tak i utfordringen og bidra til å løse
den.

For bakgrunnsinformasjon om etterkontrollen: Mange slagrammede får ikke verdifull oppfølging

For ytterligere kommentarer:

  • Marita Lysstad Bjerke, leder NSF SLAG, mobil 404 91 421
  • Tommy Skar, generalsekretær LHL Hjerneslag, mobil 905 06 449

Vi anbefaler også å ta kontakt med andre kilder for kommentarer eller fakta: