LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold

"Tommel-EKG" avslører atrieflimmer

Nylig ble de første resultatene fra Akershus Hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950) presentert. Gjennom undersøkelse med "tommel-EKG" ble de inkluderte i studiet screenet for atrieflimmer, og nå er de første funnene presentert.

I følge Norsk hjerneslagregister var atrieflimmer årsaken til 26 prosent av alle hjerneslag i 2016, og det er den tredje viktigste årsaken til hjerneinfarkt.  Det anslås at opp mot 150 000 personer har atrieflimmer, og så mange som 50 000 av disse kan ha flimmer uten å kjenne til det. Hvert år er det mange som får hjerneslag fordi de har atrieflimmer uten å vite om det. Det er derfor viktig å få avdekket flimmer tidlig, slik at de som trenger det får nødvendig forebyggende medisiner.

Rundt 1 500 deltakere ble inkludert i Akershus Hjerteundersøkelse 1950 (1). Disse ble plukket ut av en befolkning som hadde høyt blodtrykk, diabetes eller annen hjertesykdom. Deltakerne fikk med seg  hjem en "tommel-EKG", som de skulle registrere hjerterytmen morgen og kveld i to uker. I tillegg skulle de registrere hvis de fikk hjertebank eller andre symptomer. "Tommel-EKG" er et lite måleapparat, litt mindre enn en mobiltelefon, og denne registrerer enkelt hjerterytmen ved at man legger tomlene på to felt på måleapparatet.

Resultat

Resultatene av denne screening-undersøkelsen viste at 1 prosent av deltakerne fikk påvist en hittil ukjent atrieflimmer. Det kan tyde på at gevinsten av screening er noe lavere enn det som er funnet i lignende studier i andre land. Gevinsten for den enkelte som får oppdaget atrieflimmer kan likevel være stor, i og med at man kan få startet opp med forebyggende medisiner. På denne måten kan man gå inn og minske risikoen for hjerneslag. Pågående studier i andre land vil i tida framover si noe om slik screening bidrar til å redusere forekomsten av hjerneslag.

Anbefalinger

Basert på dagens kunnskap er det fornuftig å anbefale alle over 65 år å lære seg å kjenne på sin egen puls, eller få undersøkt hjerterytmen sin hos lege. Er pulsen ujevn, kan man gå videre med en EKG-undersøkelse, enten hjemme over tid, eller ved en enkel undersøkelse hos lege.

Les mer om atrieflimmer, og behandlingen av denne.