Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

"Tommel-EKG" avslører atrieflimmer

Nylig ble de første resultatene fra Akershus Hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950) presentert. Gjennom undersøkelse med "tommel-EKG" ble de inkluderte i studiet screenet for atrieflimmer, og nå er de første funnene presentert.

I følge Norsk hjerneslagregister var atrieflimmer årsaken til 26 prosent av alle hjerneslag i 2016, og det er den tredje viktigste årsaken til hjerneinfarkt.  Det anslås at opp mot 150 000 personer har atrieflimmer, og så mange som 50 000 av disse kan ha flimmer uten å kjenne til det. Hvert år er det mange som får hjerneslag fordi de har atrieflimmer uten å vite om det. Det er derfor viktig å få avdekket flimmer tidlig, slik at de som trenger det får nødvendig forebyggende medisiner.

Rundt 1 500 deltakere ble inkludert i Akershus Hjerteundersøkelse 1950 (1). Disse ble plukket ut av en befolkning som hadde høyt blodtrykk, diabetes eller annen hjertesykdom. Deltakerne fikk med seg  hjem en "tommel-EKG", som de skulle registrere hjerterytmen morgen og kveld i to uker. I tillegg skulle de registrere hvis de fikk hjertebank eller andre symptomer. "Tommel-EKG" er et lite måleapparat, litt mindre enn en mobiltelefon, og denne registrerer enkelt hjerterytmen ved at man legger tomlene på to felt på måleapparatet.

Resultat

Resultatene av denne screening-undersøkelsen viste at 1 prosent av deltakerne fikk påvist en hittil ukjent atrieflimmer. Det kan tyde på at gevinsten av screening er noe lavere enn det som er funnet i lignende studier i andre land. Gevinsten for den enkelte som får oppdaget atrieflimmer kan likevel være stor, i og med at man kan få startet opp med forebyggende medisiner. På denne måten kan man gå inn og minske risikoen for hjerneslag. Pågående studier i andre land vil i tida framover si noe om slik screening bidrar til å redusere forekomsten av hjerneslag.

Anbefalinger

Basert på dagens kunnskap er det fornuftig å anbefale alle over 65 år å lære seg å kjenne på sin egen puls, eller få undersøkt hjerterytmen sin hos lege. Er pulsen ujevn, kan man gå videre med en EKG-undersøkelse, enten hjemme over tid, eller ved en enkel undersøkelse hos lege.

Les mer om atrieflimmer, og behandlingen av denne.

Referanse

1) Akershus Hjerteundersøkelse 1950. Screening for atrieflimmer. Publisert 4. november 2017.