Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Vellykket spesialisert rehabilitering i kommunal regi

Forsterket rehabilitering Aker (FRA), som er et kommunalt tilbud, har gode resultater å vise til for pasienter i Oslo som trenger spesialisert rehabilitering: De som har vært inneliggende til rehabilitering ved FRA får i snitt 40-60 prosent økning av funksjonsnivå. Utfordringen er at kapasiteten er langt mindre enn behovet.

Vi jobber tverrfaglig. Ved å intensivere treningen er målet å få raskere og bedre resultater, forteller seksjonsleder Torild Aarnes Kåsa.

Hun utdyper hvilken fagkompetanse FRA, som holder til i lokalene til Aker sykehus, har:

– Vi har sykepleiere med videreutdanning innenfor slagrehabilitering, diabetes, geriatri og psykiatri. Alle våre ansatte har godkjent helseutdanning. To fysioterapeuter har mastergrad og to er for tiden under masterutdanning. Tre av fysioterapeutene innehar også spesialisttittel etter omfattende videreutdanning. Utover dette er fysioterapeutene grundig videreutdannet i FIRST-behandlingsmetoden, som betyr variert høy-intensiv gangtrening for nevrologiske lidelser. Avdelingens fagansvarlige ergoterapeut har masterutdanning, og utover dette har ergoterapeutene ulike spesialområder innenfor rehabilitering. Vi har tilgang til logoped og leger alle hverdager.

Rosseland og Kaasa
Avdelingsleder og fysioterapeut Ingvild Kristina Hurum Rosseland og seksjonsleder Torild Aarnes Kåsa. Foto: Tommy Skar.

Det er primært sykehus, fastlege eller saksbehandler i kommunen som henviser pasientene til FRA, men pasienter kan også søke selv. Kapasiteten ved FRA er 23 korttidsplasser, fordelt på 9 dobbeltrom og 5 enkeltrom. Tilbudet er for alle som trenger spesialisert rehabilitering i Oslo kommune, blant annet slagrammede og personer med ervervet hjerneskade. I 2019 hadde FRA i underkant av 800 henvisninger som ikke fikk plass, og hvorav 90 prosent av disse var i målgruppen for et rehabiliteringsopphold ved avdelingen.

Institusjonen samarbeider med Oslo universitetssykehus (OUS), Regional kompetansetjeneste for Rehabilitering (RKR, Sunnaas sykehus HF), Sunnaas sykehus, Catosenteret, internasjonale forskere og OsloMet – storbyuniversitetet. I tillegg har LHL Hjerneslag Oslo likepersontilbud på FRA.
Kåsa mener at FRA kan hjelpe langt flere enn i dag, men da må Oslo-politikerne tilføre institusjonen mer ressurser.

– På kort sikt trenger vi fire nye fysioterapeuter i hundre prosent stillinger for å møte det økende behovet, sier seksjonslederen.

Forsiden til SlagNytt & Afasiposten nr 2, 2023

Les mer i magasinet SlagNytt & Afasiposten

SlagNytt & Afasiposten er LHL Hjerneslag og Afasi sitt magasin om hjernehelse, hjerneslag og afasi. Magasinet inneholder nyheter, temaartikler, kronikker og intervjuer med brukere og eksperter.

Se alle utgavene av Slagnytt & Afasiposten