Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Shutterstock

Muligheter for stønad ved eksem

Diagnosen eksem utløser i seg selv ingen hjelpetiltak og stønader siden sykdommen kan være varierende i både utbredelse og alvorlighetsgrad. Imidlertid kan du likevel få støtte i enkelte tilfeller.

Barn under 18 år, som etter utredning i spesialisthelsetjenesten har fått konstatert behov for fast forebyggende smøring og for eksempel opptrapping av behandling ved oppbluss, kan søke om hjelpestønad etter folketrygdloven.

Du finner søknadsskjema på www.nav.no. Du kan også kontakte ditt lokale NAV-kontor.

Etter folketrygdloven § 6-3 er det mulig for de mest behandlingskrevende og omfattende eksemtilstander å få innvilget grunnstønad ved ekstrautgifter på grunn av stor slitasje på klær og sengetøy. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller se www.nav.no flere opplysninger. Kontakt Helseøkonomiforvaltningens (HELFOs) opplysningstelefon, 815 70 070 eller se www.helfo.no

Etter folketrygdloven § 5-22 kan du få bidrag til dekning av utgifter til reseptfrie salver, kremer og oljer som benyttes i behandlingen av betydelige (utbredte) og kroniske hudlidelser med uttørring av huden. For å få innvilget dette må hudlege eller barnelege sende inn søknad til regionskontoret i Helseøkonomiforvaltningen (HELFO).

Søknaden må inneholde en oversikt over aktuelle preparater. Du må betale en fastsatt egenandel per kalenderår og har mulighet for å få refundert 90 prosent av det overskytende. 

Du må søke Helfo om dekning av utgiftene hvert kalenderår. Helfo må ha mottatt søknaden senest innen 30. juni året etter at du hadde utgiftene.

Utgiftene dine blir dekket ved at du fyller ut og sender inn kvitteringsskjema for dekning av utgifter til legemidler/næringsmidler kjøpt på resept. Legg ved originale, spesifiserte kvitteringer til Helfo. Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Skjema finner du på helsenorge.no

Spesialister kan, etter egne regler, søke om blåresept på individuelt grunnlag for bruk av Protopic ® og Elidel ®. Spør legen din om dette kan være aktuelt for deg.

Her finner du mer informasjon om rettigheter som følge av sykdom