LHL

Hopp til innhold


Kontakt oss

LHL Astma og allergi er til for folk i alle aldre – fra vugge til grav – for å gjøre livet bedre for alle med astma, allergi og eksem. Dette gjennom god veiledning, rådgivning, lokale kurs og forhåpentlig vis et nytt og relevant nettverk.

LHL Astma og allergi har kontor hos LHL i Storgata 33A i Oslo:

  • Telefon: 22 79 90 00
  • Faks: 22 22 50 37

Org.nr: 940 190 738

Besøksadresse:
Storgt. 33 A, 6. etg.
0028 Oslo

Postadresse:
Postboks 8768, Youngstorget
0028 Oslo

Kontonummer: 9041 69 00069

E-post-adresser:

  • Henvendelser angående medlemskap i LHL Astma og allergi (adresseendring, verving, dødsfall osv.): medlem@lhl.no
  • Spørsmål om lokallag, likepersonstjeneste- og aktiviteter: lhl.organisasjonsavd@lhl.no
  • Brukerstøtte ved spørsmål om LHLs e-postadresser for lokallagene: it-support@lhl.no

Nyhetsbrev

Jeg vil ha nyhetsbrev fra LHL Astma og allergi - for gode tips og nyheter.