Hopp direkte til innhold

Rettigheter

Kronisk sykdom gir mulighet for stønad og behandlings- og hjelpetilbud.

Muligheter for stønad ved eksem

Diagnosen eksem utløser i seg selv ingen hjelpetiltak og stønader siden sykdommen kan være varierende i både utbredelse og alvorlighetsgrad. Imidlertid kan du likevel få støtte i enkelte tilfeller.

Les mer

Omsorgspenger

Er du yrkesaktiv og har barn under tolv år? Da har du rett til omsorgspenger hvis du må være borte fra arbeid på grunn av sykdom hos barnet eller barnepasser.

Les mer

Spesialsykehus for barn med lungesykdom, eksem, allergi og hjertefeil

Geilomo er et spesialsykehus på Geilo som eies av Astma- og allergiforbundet og som drives av Oslo Universitetssykehus. Her kan barn og ungdom fra første til tiende klasse med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi og hjertefeil få behandling og lære å mestre de utfordringene en kronisk sykdom kan gi.

Les mer

Tilbud om gratis opplæring på inhalatorer i alle apotek

Få veiledning i riktig teknikk og bruk av inhalasjonsmedisin hos ditt apotek.

Les mer

Fuktighetskrem på blå resept

Fra 1. april 2016 kan du få en fuktighetsbevarende legemiddelkrem på blå resept. Vedtaket kan hjelpe flere til å få tilgang på viktig behandling.

Les mer

Medisinering av barn i barnehage, skole og SFO

Det vil alltid være behov for at barn med astma og allergi trenger hjelp til medisinering i ulike sammenheng i barnehage, skole og på SFO. Hvordan kan dette ivaretas på en sikker og trygg måte, og hva kan forventes ut i fra det eksisterende lovverket?

Les mer

Søknadsfrist for behandlingsreiser

Klimareiser er et tilbud til utvalgte diagnosegrupper om behandling i varmt og solrikt klima i tre eller fire uker.

Les mer

Nå er det på tide å søke HELFO om dekning for reseptfrie produkter!

Når vi nå snart går inn i et nytt år er det på tide å finne frem kvitteringene fra i fjor, og sjekke behovet for nye søknader, slik at du kommer i mål til innsendingsfristen HELFO har satt.

Les mer