Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Rettigheter

Kronisk sykdom gir mulighet for stønad og behandlings- og hjelpetilbud.

Muligheter for stønad ved eksem

Diagnosen eksem utløser i seg selv ingen hjelpetiltak og stønader siden sykdommen kan være varierende i både utbredelse og alvorlighetsgrad. Imidlertid kan du likevel få støtte i enkelte tilfeller.

Omsorgspenger

Er du yrkesaktiv og har barn under tolv år? Da har du rett til omsorgspenger hvis du må være borte fra arbeid på grunn av sykdom hos barnet eller barnepasser.

Spesialsykehus for barn med lungesykdom, eksem, allergi og hjertefeil

Geilomo er et spesialsykehus på Geilo som eies av Astma- og allergiforbundet og som drives av Oslo Universitetssykehus. Her kan barn og ungdom fra første til tiende klasse med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi og hjertefeil få behandling og lære å mestre de utfordringene en kronisk sykdom kan gi.

Fuktighetskrem på blå resept

Fra 1. april 2016 kan du få en fuktighetsbevarende legemiddelkrem på blå resept. Vedtaket kan hjelpe flere til å få tilgang på viktig behandling.

Medisinering av barn i barnehage, skole og SFO

Det vil alltid være behov for at barn med astma og allergi trenger hjelp til medisinering i ulike sammenheng i barnehage, skole og på SFO. Hvordan kan dette ivaretas på en sikker og trygg måte, og hva kan forventes ut i fra det eksisterende lovverket?