Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Shutterstock

For bedrifter og næringsliv

Samfunnsansvar er en viktig del av en moderne virksomhet. Bedrifter som driver virksomhet eller har underleverandører i land som er rammet av tuberkulose har et særlig ansvar for de ansatte og deres familier.

Mange bedrifter ønsker også å ta et større sosialt ansvar for lokalsamfunnene rundt egen virksomhet.

Vi vet at personer som arbeider i blant annet gruvedrift og tekstilindustrien ofte har svært høy forekomst av tuberkulose. Det er viktig å jobbe sammen med bedriftene i de aktuelle landene for å redusere smitterisikoen og antallet sykdomstilfelle. Dette sikrer de ansattes helse, bedrer produktiviteten, sikrer omdømmet og er et uttrykk for at bedriften tar et aktivt sosialt ansvar.

Ønsker dere å støtte arbeidet vårt i land hvor bedriften opererer, eller ønsker dere innspill på hvordan bedriften best kan håndtere personer som er smittet med tuberkulose?

Ta kontakt

Sjekkliste for bedrifter

Bedrifter som har virksomhet eller underleverandører i et land rammet av tuberkulose, bør sjekke følgende: 

  • Vet de ansatte hva tuberkulose er, og hvor de kan få stilt diagnosen?
  • Hvordan håndterer bedriften ansatte som har fått tuberkulose?
  • Har de ansatte en reell mulighet til å bli testet for tuberkulose?
  • Får de som er syke en reell mulighet til å gjennomføre behandlingen?
  • I mange bedrifter får ansatte urettmessig sparken hvis de får tuberkulose. Hvordan støtter din bedrift ansatte som har fått påvist tuberkulose?