Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Merete Taksdal

Sudan

Sudan er et stort føderalt land med 18 stater hvor fattigdom, stigma og lange avstander gjør det vanskelig å drive et effektivt tuberkuloseprogram.

WHO antar at kun rundt halvparten av tuberkulosetilfellene i Sudan blir diagnostisert. Kvaliteten i primærhelsetjenesten, som har ansvaret for tuberkulosebehandling, varierer fra delstat til delstat. Mange kommer seint til behandling og er underernærte i utgangspunktet og blir dermed veldig syke.

Den lange reiseveien til behandlingsstedene er en stor utfordring, både praktisk og økonomisk, noe som fører til at mange pasienter ikke klarer å fullføre den påbegynte behandlingen, selv om de skulle være informert om at det er viktig. Informasjonen fra helsepersonell til pasient er ofte mangelfull eller uforståelig. Derfor er samarbeidet med HDP om riktig og pasientvennlig informasjon en viktig del av arbeidet vårt i Sudan.

Samarbeidspartnere i Sudan

LHL Internasjonal samarbeider en pasientorganisasjon i Sudan, HDP, og støttes med midler fra Norad samt innsamlede midler.

LHL Internasjonal bidrar hovedsakelig med faglig ekspertise for å styrke fokus på sentrale elementer i tuberkulosebekjempelsen, slik som å øke registreringen av de som faktisk er syke og sikre dem god behandling.

Arbeidet vårt i Sudan

Pasientrettigheter

Gjennom samarbeidet med HDP bidrar LHL Internasjonal til organisasjonens arbeid for å bedre tuberkulosepasientenes situasjon og rettigheter i Sudan. Dette fører også til at flere av de som er syke blir oppdaget tidligere og får behandling.

Opplysningsarbeid

Det jobbes med aktivt folkeopplysningsarbeid, bekjempelse av stigma og diskriminering, samt støtte til enkeltpasienter gjennom behandlingsperioden slik at flest mulig fullfører medisinering uten avbrudd. Utvikling av pasientvennlig brosjyremateriell og formidling av budskap gjennom skuespill, musikk og dans er blant virkemidlene. Mange tuberkulosepasienter er fattige og HDP tilbyr startkapital for inntektsgivende aktiviteter. De har også opplæring i ferdigheter som kan gi inntekter senere, for eksempel såpemaking eller osteproduksjon.

Faglig bistand og helsekommunikasjon

LHL Internasjonal yter faglig bistand i form av kursing og tilbud om deltakelse på internasjonale faglige samlinger. Vi arbeider også med å sikre pasientvennlig behandling. Dette gjør vi blant annet gjennom fokus på helsekommunikasjon og pasientvennlig informasjonsmateriell.

Våre mål og resultater i Sudan

Fra 1994 og frem til i dag har den årlige registreringen av tuberkulosetilfeller økt fra 500 til over 20 000. En rask og god diagnostisering, samt en standardisert behandling med daglig oppfølging, har stor betydning for at pasienten faktisk klarer å gjennomføre behandlingen og bli frisk – samtidig som det sikrer at det ikke utvikles resistens mot tuberkulosemedikamentene.

I følge beregninger fra WHO blir imidlertid fortsatt en tredjedel av de som har tuberkulose i Sudan ikke diagnostisert. Behovet for å sikre at flere personer får tilgang på riktig diagnose og korrekt behandling, og faktisk makter å gjennomføre den lange behandlingen, er med andre ord stort.

Målet er at alle som er syke av tuberkulose i Sudan skal få riktig diagnose, korrekt behandling og klare å gjennomføre behandlingen.

Kilder:

 

 

Les mer om

Kart over Sudan i Afrika

Støtt vår kamp Gi en gave til tuberkulosesyke

Vipps logo

Vipps til 49236

Vipps 250 kroner for å støtte en tuberkulosesyk gjennom behandlingen.

Konto

Bank

Kontonummer: 1503 33 09462

Konto

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver