Hopp direkte til innhold
Foto: Merete Taksdal

Zambia

Hvert år får over 60 000 mennesker i Zambia tuberkulose, og rundt 60 prosent av disse har også hiv. Dette er svært høye tall, og områdene med størst forekomst av hiv har også flest tilfeller av tuberkulose.

Zambia er et mellominntektsland, men har også mye fattigdom. Helsesystemet har lite ressurser og få utdannede helsearbeidere. Store avstander gjør det vanskelig å nå ut til alle med helsetjenester. Zambia har derfor lange tradisjoner med å involvere frivillige organisasjoner, spesielt i arbeid rettet mot tuberkulose og hiv-syke.

Mange i Copperbelt-provinsen i Zambia jobber eller har jobbet i de store kobbergruvene. Gruvearbeidere har større risiko for å få tuberkulose på grunn av inhalering av silicastøv samt trange og uventilerte arbeids- og boforhold.

Samarbeidspartnere i Zambia

I Zambia samarbeider vi med to organisasjoner i Copperbelt:  CHEP i lokalsamfunnet, og  In But Free i fengslene. 

Copperbelt Health Education Project (CHEP) har jobbet med forebygging av hiv/aids og involvering av lokalsamfunnet i Copperbelt-provinsen siden 1988. I 2004 inngikk LHL Internasjonal en kontrakt med CHEP for å bidra til å styrke lokalsamfunnets deltakelse i kampen mot tuberkulose. 

In But Free (IBF) er en liten frivillighetsbasert organisasjon som har jobbet med forebygging av hiv i zambiske fengsler siden 1995. LHL Internasjonal har samarbeidet med IBF gjennom siden 2012. 

bilde 10.JPG

Arbeidet vårt i Zambia

I lokalsamfunnet: Involvering av tidligere tuberkulosepasienter, likepersoner, og andre frivillige som støtte for pasienter under behandling er en viktig del av CHEPs arbeid. Gjennom CHEP støtter LHL Internasjonal over 40 lokale frivillige organisasjoner i Copperbelt-provinsen. Organisasjonene består av behandlingshjelpere som besøker tuberkulosepasienter hjemme og hjelper dem med å ta medisiner og diskuterer sykdommen med pasienten og familien. I tillegg driver de folkeopplysning om tuberkulose gjennom sang og drama, og bidrar på den måten til å redusere stigmatisering av sykdommen.

Les mer om Tuberkulose og stigmatisering

På landsbygda oppsøker de som blir syke gjerne tradisjonelle behandlere først. Så CHEP kurser derfor også disse til å bli behandlingshjelpere.

Fengsler: De som sitter i zambiske fengsler er spesielt utsatt for tuberkulosesmitte. In But Free (IBF) og LHL Internasjonal mener det ikke er akseptabelt at innsatte utsettes for tuberkulosesmitte ved opphold i fengsel. Derfor jobber vi med kursing av ansatte og lobbyvirksomhet mot fengselsmyndighetene i totalt åtte fengsler i Copperbelt-provinsen og tre fengsler i Central-provinsen. 

Det viktigste arbeidet er å kurse innsatte til "likepersoner". Som likepersoner har de en viktig rolle i å screene alle nyankomne for tuberkulose, hjelpe de syke og gi helseopplysning på sine egne celler. Gjennom screeningen ser vi at minst 1 av 100 innsatte har tuberkulose, og dette spres lett i tramge, overfylte celler. 

 Bilde av en dame som snakker på verdens tuberkulosedag i et fengels.Verdens tuberkulosedag markeres på Kamfinsa State Prison i Kitwe, Zambia.

Helsekommunikasjon i Zambia

Vi har de siste årene kurset hundrevis av sykepleiere og frivillige i helsekommunikasjon,  og gjennom et samarbeid med det zambiske sykepleierrådet og helsedepartmentet er dette nå i ferd med å bli inkludert i pensum for sykepleiestudenter. Sammen med dem utvikler vi også et e-læringskurs i helsekommunikasjon. 

God kommunikasjon gjør en forskjell

Slik kan du støtte kampen vår mot tuberkulose

 

Vipps til 49236.

 

 

Kontonummer: 1503 33 09462

 

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver