Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Merete Taksdal

Zambia

Hvert år får over 60 000 mennesker i Zambia tuberkulose, og rundt 60 prosent av disse har også hiv. Dette er svært høye tall, og områdene med størst forekomst av hiv har også flest tilfeller av tuberkulose.

Zambia er et mellominntektsland, men har også mye fattigdom. Helsesystemet har lite ressurser og få utdannede helsearbeidere. Store avstander gjør det vanskelig å nå ut til alle med helsetjenester. Zambia har derfor lange tradisjoner med å involvere frivillige organisasjoner, spesielt i arbeid rettet mot tuberkulose og hiv-syke.

Mange i Copperbelt-provinsen i Zambia jobber eller har jobbet i de store kobbergruvene. Gruvearbeidere har større risiko for å få tuberkulose på grunn av inhalering av silicastøv samt trange og uventilerte arbeids- og boforhold. Dette har bidratt til at Copperbelt er det området med mest tuberkulose i Zambia. 

Å være innsatt i fengsel er også en risikofaktor for tuberkulose på grunn av ekstremt trange boforhold, dårlig ventilasjon, lite næringsrik mat og dårlig tilgang til helsetjenester. Det er vanlig at tuberkuloseforekomsten i fengsel er over ti ganger så høy som hos den generelle befolkningen. 

Samarbeidspartnere i Zambia

I Zambia samarbeider vi med organisasjonen In But Free i 11 fengsler i Copperbelt - og sentral provinsen. 

Fra arbeidet vårt i Zambia

Arbeidet vårt i Zambia

De som sitter i zambiske fengsler er spesielt utsatt for tuberkulosesmitte. In But Free (IBF) og LHL Internasjonal mener det ikke er akseptabelt at innsatte utsettes for tuberkulosesmitte ved opphold i fengsel. Derfor jobber vi med kursing av ansatte og lobbyvirksomhet mot fengselsmyndighetene i totalt åtte fengsler i Copperbelt-provinsen og tre fengsler i Central-provinsen. 

Det viktigste arbeidet er å kurse innsatte til "likepersoner". Som likepersoner har de en viktig rolle i å screene alle nyankomne for tuberkulose, hjelpe de syke og gi helseopplysning på sine egne celler. Gjennom screeningen ser vi at minst 1 av 100 innsatte har tuberkulose, og dette spres lett i trange, overfylte celler. 

 Bilde av en dame som snakker på verdens tuberkulosedag i et fengels.Verdens tuberkulosedag markeres på Kamfinsa State Prison i Kitwe, Zambia.

Partnere i Zambia

Helsekommunikasjon i Zambia

Vi har de siste årene kurset hundrevis av sykepleiere og frivillige i helsekommunikasjon i Zambia,  og gjennom et samarbeid med det zambiske sykepleierrådet og helsedepartementet har dette nå blitt  inkludert i pensum for sykepleiestudenter. Sammen med dem har vi også utviklet vi et e-læringskurs i helsekommunikasjon. 

 

Kart av Zambia, Afrika

 

Støtt vår kamp Gi en gave til tuberkulosesyke

Vipps logo

Vipps til 49236

Vipps 250 kroner for å støtte en tuberkulosesyk gjennom behandlingen.

Konto

Bank

Kontonummer: 1503 33 09462

Konto

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver