Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Ofte stilte spørsmål og svar

Har du spørsmål om tuberkulose? Her får du svar på de vanligste spørsmålene.

Telefon

Tuberkulose-telefonen

Har du tuberkulose og ønsker å snakke med noen som selv har hatt tuberkulose? Ring 22 79 92 00 eller e-post

Hva er tuberkulose?

Tuberkulose er en sykdom som er forårsaket av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Den vanligste formen for tuberkulose er lungetuberkulose, men man kan også få tuberkulose i andre deler av kroppen. Rundt en tredel av verdens befolkning har tuberkulosebakterien i seg, men bare noen få av disse blir syke.

Hvorfor blir ikke alle som har bakterien i kroppen syke?

I de fleste tilfeller klarer kroppens immunforsvar å holde bakterien "sovende", slik at man ikke blir syk. Men hos rundt 10 prosent av de smittede er enten mengden av tuberkulosebakterier så stor, eller man har nedsatt immunforsvar (for eksempel på grunn av andre sykdommer, stress, dårlig ernæring eller endret kosthold) slik at bakterien "våkner", og man blir syk. Det kan gå mange år fra man blir smittet til man blir syk.

Kan jeg få tuberkulose selv om jeg har tatt BCG-vaksine?

Ja, vaksinen gir dessverre ikke 100 prosent beskyttelse. BCG-vaksinen kan gi noe beskyttelse mot tuberkulose for voksne, men det er kun bevist at den effektivt hindrer alvorlige former for tuberkulose hos barn. Fra 2009 gis BCG-vaksine i Norge kun til barn som er spesielt utsatt for å få tuberkulose.

Hvordan behandles tuberkulose?

Tuberkulose behandles med medisiner, vanligvis tabletter, og medisinene er gratis. De fleste pasienter må ta medisiner hver dag i seks måneder, men noen ganger er behandlingstiden lengre.

En jeg jobber sammen med har fått diagnosen tuberkulose. Er det sannsynlig at jeg har blitt smittet?

Tuberkulose er ikke en veldig smittsom sykdom. De fleste som blir smittet, har oppholdt seg sammen med en som er syk i lengre tid. Helsevesenet sørger også for at personer som de vet kan ha vært utsatt for tuberkulosesmitte, blir testet: Når noen blir diagnostisert med smittsom lungetuberkulose, vil alle som har hatt nær kontakt med pasienten i mer enn åtte timer til sammen, bli testet for latent tuberkulose. Og selv om man har blitt smittet, blir du ikke nødvendigvis syk. Hvis helsepersonell mener at det er nødvendig, vil man bli tilbudt forebyggende behandling.

Hva er resistent tuberkulose?

Resistent tuberkulose er forårsaket av tuberkulosebakterier som overlever de vanlige tuberkulosemedisinene. Du blir frisk av resistent tuberkulose, men det tar lengre tid og krever flere forskjellige typer medisiner enn ved vanlig tuberkulose.

Hva er ekstrapulmonal tuberkulose?

Tuberkulose i andre deler av kroppen enn lungene kalles ekstrapulmonal tuberkulose. Den kan forekomme i alle deler av kroppen, for eksempel i nyrene, lymfeknutene eller hjernen. Hvis du har tuberkulose utenfor lungene kan du ikke smitte andre.

Hva er DOT?

DOT står for “Directly Observed Treatment” og kalles “direkte observert behandling” på norsk. DOT er en behandlingsmetode som innebærer at en helsearbeider skal være til stede når tuberkulosepasienter tar den daglige medisinen sin.

Jeg kjenner ingen som har tuberkulose. Hvordan kan jeg ha fått sykdommen?

Du kan ha blitt smittet av en som ikke visste at han eller hun hadde tuberkulose, og det kan være lenge siden. Det kan gå flere år fra man blir smittet til man blir syk.

Jeg har alltid levd et sunt liv. Hvorfor har jeg fått tuberkulose? 

Alle kan få tuberkulose, også mennesker som har levd sunt. Siden tuberkulosebakterien spres gjennom luften kan alle være utsatt for å få sykdommen.

Hvorfor har jeg ikke blitt frisk etter lang tid med behandling?

Noen pasienter føler seg fremdeles dårlige etter en tids behandling. Grunnen er at det tar lang tid å drepe alle bakteriene i kroppen. Tuberkulosebakteriene dør langsomt.

Hvorfor trenger jeg flere forskjellige medisiner?

Du trenger flere medisiner fordi de forskjellige medisinene virker sammen og hjelper hverandre med å drepe bakteriene. Medisinene “beskytter” også hverandre slik at bakteriene ikke blir resistente. Hvis du tar bare én medisin vil bakteriene kunne overleve, men når du tar flere forskjellige medisiner overlever ikke bakteriene.

Hvorfor må jeg ta medisiner i så lang tid? Hvorfor kan jeg ikke slutte å ta medisiner når jeg føler meg bedre?

Selv om du føler deg bedre, er noen tuberkulosebakterier fremdeles i live i kroppen din. Du kan tenke på det som om bakteriene sover. Hvis du slutter å ta medisinen kan de våkne opp og gjøre deg syk igjen. Man må ta prøver for å finne ut om alle bakteriene er drept.

Jeg er voksen, hvorfor må jeg observeres når jeg tar medisin?

Det er ikke du som må observeres, men det må observeres at medisinen blir tatt på riktig måte og at du ikke glemmer å ta den. Av erfaring vet vi at det er lett å glemme å ta tablettene, særlig for pasienter som begynner å føle seg bedre. DOT er innført for å hjelpe pasienter med å bli friske.

Jeg har blitt fortalt at jeg må spise godt, men jeg har ingen matlyst. Hvordan kan jeg få bedre matlyst?

Å spise små porsjoner av mat du liker, ofte, kan hjelpe på matlysten. Du kan også prøve å drikke fruktjuice og spise frukt og grønnsaker, særlig grønne grønnsaker. Frisk luft og fysisk aktivitet kan også gi bedre matlyst.

Jeg har blitt diagnostisert med tuberkulose. Vil det bli dyrt?

Nei. Medisiner mot tuberkulose er gratis for alle. Du har også rett til å få dekket andre utgifter du har i forbindelse med sykdommen.

Jeg er under tuberkulosebehandling og føler meg bedre. Partneren min har lyst til å ha sex, men jeg har ikke lyst eller krefter til det. Hva kan jeg gjøre?

Det er viktig å ikke presse seg til å ha sex. Vent til du føler for det. Det er lurt å snakke med partneren din om hvordan du har det. Siden du er bedre nå, vil lysten og kreftene til å ha sex sannsynligvis komme etter hvert.

Kan tuberkulose smitte hvis man sover i det samme sengetøyet som en tuberkulosepasient har sovet i, eller har på seg klær som en tuberkulosesyk har hatt på seg?

Nei, tuberkulose kan ikke smitte på denne måten. Tuberkulose smitter ved at man puster inn bakterier fra luften. Det er helt trygt å sove i samme sengetøy som en tuberkulosepasient, og å ha på seg klær som en tuberkulosepasient har hatt på seg.

Kan tuberkulose smitte ved at man drikker av samme kopp?

Nei, tuberkulose smitter ikke på denne måten. Tuberkulose smitter ved at man puster inn bakterier fra luften. Det er helt trygt å drikke av samme kopp som en tuberkulosepasient. Det er også viktig å huske at etter omtrent to uker på behandling kan man ikke lenger smitte andre.

Har du flere spørsmål? De aller fleste svarene finner du her i brosjyren

Brosjyre

Pasientbrosjyre: Du blir frisk av tuberkulose

Brosjyren er laget for pasienter med tuberkulose og deres pårørende. I brosjyren finner du informasjon om tuberkulose og tuberkulosebehandling, og råd om hvordan man kan håndtere sykdommen.

Last ned pasientbrosjyren

 

Telefon

Tuberkulose-telefonen

Har du tuberkulose og ønsker å snakke med noen som selv har hatt tuberkulose? Ring 22 79 92 00 eller e-post