Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Ole Morten Melgård

Russland

Siden 1997 har vi samarbeidet med Arkhangelsk fylke om et tuberkuloseprogram med en målsetting om å få tuberkulosesmitten under kontroll og etablere et samarbeid mellom helsevesenet og sivil sektor.

Programevaluering i juni 2018 viste veldig positive resultater og anbefalte utvidelse av prosjektet til andre regioner i Nordvest Russland. Per i dag har vi flere løpende prosjekter i Arkhangelsk fylke, Murmansk fylke og Komi Republikk, samt samarbeidsprosjekter med andre norske hjelpeorganisasjoner som jobber med Russland.

Samarbeidspartnere

Arbeidet vårt støttes hovedsakelig av Utenriksdepartementet via Helse og omsorgsdepartementet som en del av Barentssamarbeidet. Vi får også midler fra ulike lokallag i LHL, vår egen stiftelse og private donorer.

I Norge er FHI, Helseutvalget og Kirkens Nødhjelp samarbeidspartnere.

I Russland samarbeider vi med flere ulike aktører, både private og statlige. Vår hovedpartner i Nordvest Russland er Easy Breathing Charity Fund (EBF) i Arkhangelsk, en sivil samfunnsaktør opprettet i 2005 for å hjelpe medisinske institusjoner med implementeringen av den globale «Eliminate TB»-strategien. Vi samarbeider også med det offentlige helsevesenet i Arkhangelsk Oblast, Murmansk Oblast og Komi Republikk, regionale helsemyndighetene samt forskningsmiljøet ved Det statlige medisinske universitetet i Arkhangelsk.

Vårt arbeid i Russland

Samarbeidsprogram i Russland skal sikre bedre tuberkulosekontroll ved å sørge for god informasjon, kvalitetsmessig god behandling og bedre oppfølging av pasienter. Programmet består i helsesystemutvikling kombinert med tiltak for å sikre bedre informasjon om tuberkulose og bedre sosial støtte til de som rammes. Vi har flere fokusområder i våre prosjekter:

Kompetansestyrking av helsepersonell i moderne tilnærminger til tuberkulose

Organisering av regionale og lokale TB-konferanser, kurs og seminarer, samt  deltakelse i nasjonale og internasjonale TB-konferanser for helsepersonell fra regioner sammen med det medisinske universitetet i Arkhangelsk og internasjonale fagspesialister.

Pasientorientert behandling

Det å studere pasientenes behov og imøtekomme disse behovene, inkludert sosial støtte og psykologisk rehabilitering er en av de viktigste veier til en vellykket behandling av TB.

Tidlig TB-diagnostisering og forebyggende TB-behandling blant høyrisikogrupper og deres kontakter, nye behandlingsregimer inkl. håndtering av bivirkninger, hjemmebasert behandling og Video Observed Treatment (VOT) er komponenter som vi implementerer i våre prosjekter.

Elektronisk informasjonssystem for TB og HIV IniT-TB

Vi har utarbeidet i Arkhangelsk og implementert en elektronisk saksbasert TB-register, kompatibelt med russisk Federal TB-register, som nå også brukes i andre prosjektregioner.

Den sikrer TB-pasientflyt mellom sivile- og fengselshelsesystemer, samt regionalt AIDS-senter, og overvåker alle sykdomskategorier, diagnostikk, behandlingsregimer og utfall, HIV-data etc.

Kurs i effektiv helsekommunikasjon (HC)

LHL Internasjonal har utarbeidet et kurs i effektiv helsekommunikasjon for helsearbeidere, hvor man blant annet lærer forskjellige teknikker om hvordan å kommunisere med pasienter på en effektiv måte samt forebygge og håndtere høyt stressnivå. Dette er en 5-dagers trening med rollespill, praktiske individuelle og gruppeøvelser, manualer på lokalt språk, samt «Most Significant Stories» - reelle historier og resultater som deltakerne forteller 3 måneder etter kurset. Kurset har vært vårt suksessprodukt i mange år i flere land, også i Russland.

Modell for tverrsektorielt samarbeid

Styrking av samspillet mellom medisinske, sosiale og sysselsettingstjenester, individualisert sosial støtte.

Informasjonsarbeid

Målrettet informasjon - produksjon og distribusjon av brosjyrer og andre informasjonsmaterialer om tuberkulose samt mediekampanjer mot stigma.

Støtt vår kamp Gi en gave til tuberkulosesyke

Vipps logo

Vipps til 49236

Vipps 250 kroner for å støtte en tuberkulosesyk gjennom behandlingen.

Konto

Bank

Kontonummer: 1503 33 09462

Konto

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver