Hopp direkte til innhold
Foto: Ole Morten Melgård

Russland

Siden 1997 har vi samarbeidet med Arkhangelsk fylke om et tuberkuloseprogram med en målsetting om å få tuberkulosesmitten under kontroll og etablere et samarbeid mellom helsevesenet og sivil sektor.

Programevaluering i juni 2018 viste veldig positive resultater og anbefalte utvidelse av prosjektet til andre regioner i Nordvest Russland. Per i dag har vi flere løpende prosjekter i Arkhangelsk fylke, Murmansk fylke og Komi Republikk, samt samarbeidsprosjekter med andre norske hjelpeorganisasjoner som jobber med Russland.

/link/c3b992e8af8a45a5b08a3d5011c2e495.jpg

Samarbeidspartnere

Arbeidet vårt støttes hovedsakelig av Utenriksdepartementet via Helse og omsorgsdepartementet som en del av Barentssamarbeidet. Vi får også midler fra ulike lokallag i LHL, vår egen stiftelse og private donorer.

I Norge er FHI, Helseutvalget og Kirkens Nødhjelp samarbeidspartnere.

I Russland samarbeider vi med flere ulike aktører, både private og statlige. Vår hovedpartner i Nordvest Russland er Easy Breathing Charity Fund (EBF) i Arkhangelsk, en sivil samfunnsaktør opprettet i 2005 for å hjelpe medisinske institusjoner med implementeringen av den globale «Eliminate TB»-strategien. Vi samarbeider også med det offentlige helsevesenet i Arkhangelsk Oblast, Murmansk Oblast og Komi Republikk, regionale helsemyndighetene samt forskningsmiljøet ved Det statlige medisinske universitetet i Arkhangelsk.

Vårt arbeid i Russland

Samarbeidsprogram i Russland skal sikre bedre tuberkulosekontroll ved å sørge for god informasjon, kvalitetsmessig god behandling og bedre oppfølging av pasienter. Programmet består i helsesystemutvikling kombinert med tiltak for å sikre bedre informasjon om tuberkulose og bedre sosial støtte til de som rammes. Vi har flere fokusområder i våre prosjekter:

Kompetansestyrking av helsepersonell i moderne tilnærminger til tuberkulose

Organisering av regionale og lokale TB-konferanser, kurs og seminarer, samt  deltakelse i nasjonale og internasjonale TB-konferanser for helsepersonell fra regioner sammen med det medisinske universitetet i Arkhangelsk og internasjonale fagspesialister.

Pasientorientert behandling

Det å studere pasientenes behov og imøtekomme disse behovene, inkludert sosial støtte og psykologisk rehabilitering er en av de viktigste veier til en vellykket behandling av TB.

Tidlig TB-diagnostisering og forebyggende TB-behandling blant høyrisikogrupper og deres kontakter, nye behandlingsregimer inkl. håndtering av bivirkninger, hjemmebasert behandling og Video Observed Treatment (VOT) er komponenter som vi implementerer i våre prosjekter.

Elektronisk informasjonssystem for TB og HIV IniT-TB

Vi har utarbeidet i Arkhangelsk og implementert en elektronisk saksbasert TB-register, kompatibelt med russisk Federal TB-register, som nå også brukes i andre prosjektregioner.

Den sikrer TB-pasientflyt mellom sivile- og fengselshelsesystemer, samt regionalt AIDS-senter, og overvåker alle sykdomskategorier, diagnostikk, behandlingsregimer og utfall, HIV-data etc.

Kurs i effektiv helsekommunikasjon (HC)

LHL Internasjonal har utarbeidet et kurs i effektiv helsekommunikasjon for helsearbeidere, hvor man blant annet lærer forskjellige teknikker om hvordan å kommunisere med pasienter på en effektiv måte samt forebygge og håndtere høyt stressnivå. Dette er en 5-dagers trening med rollespill, praktiske individuelle og gruppeøvelser, manualer på lokalt språk, samt «Most Significant Stories» - reelle historier og resultater som deltakerne forteller 3 måneder etter kurset. Kurset har vært vårt suksessprodukt i mange år i flere land, også i Russland.

Modell for tverrsektorielt samarbeid

Styrking av samspillet mellom medisinske, sosiale og sysselsettingstjenester, individualisert sosial støtte.

Informasjonsarbeid

Målrettet informasjon - produksjon og distribusjon av brosjyrer og andre informasjonsmaterialer om tuberkulose samt mediekampanjer mot stigma.

 

 

Gi en gave til tuberkulosesyke

Vipps logo

Vipps til 49236

Vipps 250 kroner for å støtte en tuberkulosesyk gjennom behandlingen.

Konto

Bank

Kontonummer: 1503 33 09462

Konto

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver