Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Karin Beate Nøsterud

Likepersonsarbeid

LHL Internasjonal driver likepersonsarbeid for tuberkulosepasienter i flere land, også i Norge. Likepersonsarbeid handler om erfaringsutveksling og ulike former for støtte fra tidligere pasienter til nåværende pasienter.

Ideen med likepersonsarbeid er at personer med tuberkulose skal møte og få støtte fra noen som har opplevd sykdommen og blitt friske igjen.

Erfaring viser at dette er svært verdifullt for mennesker som er syke, og mange pasienter forteller at det var først da de fikk kontakt med en likeperson at de virkelig kom i gang med rehabiliteringsprosessen.

For pasienter som kommer fra land der mange mennesker dør av tuberkulose, kan kontakt med pasienter som har kommet lengre i behandlingen, eller har blitt friske, være svært motiverende i seg selv.

Et viktig supplement

Å møte en likeperson tilfører en støtte som det er vanskelig å få gjennom helsevesenet. Tidligere pasienters erfaringsbaserte kunnskap om en sykdom skiller seg fra den faglige kunnskapen som helsepersonell har. Pasienter opplever at det gir spesielt god støtte å snakke med en som har denne typen kunnskap, derfor er likepersonsarbeid et viktig supplement til omsorg fra helsevesenet.

Veileder i likepersonsarbeid for tuberkulosepasienter

Last ned veilederen

Last ned

For pasienter som kommer fra land der mange mennesker dør av tuberkulose, kan kontakt med pasienter som har kommet lengre i behandlingen, eller har blitt friske, være svært motiverende i seg selv.

Hvordan tidligere tuberkulosepasienter er involvert og hvilken støtte de yter, varierer fra land til land. Noen steder er de først og fremst samtalepartnere, andre steder behandlingsmedhjelpere eller frivillige på en klinikk.

Likepersonstjenesten i Norge

Likepersonstjenesten i Norge baserer seg på frivillig innsats fra tidligere tuberkulosepasienter. Til grunn for arbeidet ligger noen viktige prinsipper:

  • Likepersonen har taushetsplikt.
  • Man møtes som likeverdige.
  • Likepersonen skal ikke opptre som fagperson.
  • Likepersonen skal ha bearbeidet sin egen situasjon og ha nødvendig avstand til sykdommen sin.

 

Telefon

Tuberkulose-telefonen

Har du tuberkulose og ønsker å snakke med noen som selv har hatt tuberkulose? Ring 22 79 92 00 eller e-post

 

Kunne du tenke deg å bli en likeperson? Ring oss på telefon 22 79 92 00 eller send e-post til

Din erfaring kan hjelpe andre.