LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold
Foto: Jo Crebbin / Shutterstock

Tanzania

Tanzania er et fattig land som er hardt rammet av både tuberkulose og hiv. Derfor er det viktig å iverksette tiltak for å diagnostisere, behandle og gi omsorg til personer som er rammet av begge sykdommene.

Mangel på godt kvalifisert helsepersonell i Tanzania, og et helsevesen med få ressurser, gjør imidlertid organiseringen av arbeidet mot tuberkulose utfordrende.

Tanzania var det første landet i verden som tok i bruk det som nå er standard strategi for behandling av tuberkulose: direkte observert behandling (DOTS-strategi). Strategien skal sikre bedre oppfølging av den enkelte pasient. Dette er et godt fundament å bygge videre på i bekjempelsen av tuberkulose i landet.

Samarbeidspartnere i Tanzania

I Tanzania samarbeider vi med partnere både innenfor det offentlige helsesystemet og frivillige organisasjoner. LHL Internasjonals midler til samarbeidspartnerne våre kommer fra NORAD.

LHL Internasjonal har vært med på å bygge opp pasientorganisasjonen Mukikute som ble etablert i Temeke-distriktet i Dar es Salaam i 2006. Organisasjonen lærer opp tidligere pasienter til å bli behandlingshjelpere for personer med tuberkulose og hiv (Likemannsarbeid) og har lokallag flere steder i landet.

Vi samarbeider med det kommunale helsesystemet i Temeke kommune i Dar es Salaam, som er en helseregion, i det nasjonale tuberkuloseprogrammet.

Pasada: Er en frivillig organisasjon knyttet til den katolske kirken i Dar es Salaam bispedømme. Pasada driver helsetilbud for hiv- og tuberkulosepasienter og jobber med mobile klinikker som sikrer tilgang til helsehjelp for folk som bor i slumområdene.

Kibong'oto infeksjonssykehus: LHL Internasjonal har partnerskapskontrakt med det nasjonale infeksjonssykehuset Kibong'oto i Kilimanjaro-regionen. Sykehuset har det nasjonale ansvaret for å behandle pasienter med multiresistent tuberkulose.

Arbeidet vårt

Hjemmebasert tuberkulosebehandling

Ett av virkemidlene for å bedre resultatene i kampen mot tuberkulose i Tanzania er å tilby hjemmebasert tuberkulosebehandling med bistand fra familie og tidligere tuberkulosepasienter.

Opplysningsarbeid

Folkeopplysning om tuberkulose i lokalsamfunnet via sang og drama er et viktig supplement for å redusere stigmatisering av de som rammes av sykdommen.

Pasientrettigheter

Gjennom samarbeidet med Mukikute skal vi styrke pasientorganisasjonens videre vekst for å jobbe med rettighetsspørsmål for personer med tuberkulose og hiv eller aids.

Sårbare grupper

Dette omfatter foreldreløse barn, gruvearbeidere, rusavhengige, husdyrnomader (Masaier), innsatte i fengsel og migranter som alle tilhører grupper definert som svært utsatt for tuberkulose. Målsettingen er at disse skal få mer kunnskap om tuberkulose, og at diagnostisering og behandling blir bedre tilrettelagt.

Pasienter med multiresistent tuberkulose (MDR-TB)

Vi skal bidra til å bedre vilkårene for pasienter som er innlagt på sykehus med multiresistent tuberkulose. Disse pasientene er til behandling over lang tid (ofte to år), de befinner seg langt hjemmefra og får en smertefull behandling som kan gi farlige bivirkninger.

Les mer om resistent tuberkulose

Bilde av tre damer som står sammen i Malawi. Ingunn Nordstoga, ansatt i LHL Internasjonal, på besøk hos pasientorganisasjonen Mukikute i Tanzania.

Målsetting og resultater

Tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at Tanzania er blant de landene som er hardest rammet av tuberkulose. Samtidig er landet sterkt preget av hiv-epidemien. LHL Internasjonal bistår i å samkjøre tiltak for å diagnostisere, behandle og gi omsorg for personer som er rammet av begge infeksjonene på én gang.

Lers mer om Ko-infeksjon med hiv og tuberkulose

Samarbeidet med Temeke kommune resulterte i 2011 i en ny nasjonal standard om at alle pasienter (med unntak av de som har smitteførende multiresistent tuberkulose) kan velge om de vil komme til klinikken og ta sin daglige medisin, eller om de vil følges opp av en frivillig behandlingshjelper og ta medisinen hjemme. De aller fleste velger hjemmebasert behandling. Det bidrar til bedre behandlingsresultat og fører til billigere behandling for pasientene.

Les mer om Likepersonsarbeidet vårt

Samarbeidet har også resultert i pasientvennlige brosjyrer om tuberkulose og hiv, utviklet i samarbeid med pasienter og helsepersonell. Brosjyrene er en viktig del av informasjonsarbeidet og distribueres til alle helseregioner i landet.

Vi arbeider med effektiv helsekommunikasjon og brukermedvirkning i tett samarbeid med det offentlige helsevesenet.

Dette har resultert i blant annet

  • at alle ny-diagnostiserte pasienter kan behandles lokalt, og at antall pasienter som fullfører behandling uten avbrudd er økende.
  • iverksetting av flere tiltak for å øke tidlig-diagnostiseringen av pasienter, for eksempel ved å undersøke de sykes familiemedlemmer og å trene helsepersonell i andre deler av helsevesenet til å gjenkjenne symptomene. Spesielt gjelder dette personell som jobber i svangerskapsomsorg eller med pasienter som er hiv-positive.
  • at helsearbeidere opplever økt arbeidsglede og bedre kommunikasjon med pasienter etter opplæring i effektiv helsekommunikasjon og bruk av pasientvennlige brosjyrer.

Les mer om hvor viktig god helsekommunikasjon er for tuberkulosesyke.

 

Slik kan du støtte oss

Støtt oss via Vipps

Du kan støtte oss ved å vippse til 49236.

Oppgir du navn, adresse og telefonnummer er støtten fradragsberettiget.

Støtt oss via SMS

Send kodeord "LHLi" til 2474 for å støtte oss med 100 kr.

Kontonummer

Kontonummer for gaver til LHL Internasjonal: 1503 33 09462

Støtt oss fast

Ved å gi en månedlig gave bidrar du til å bekjempe tuberkulose og å redde liv.

Bli fast giver