Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Ted Torfoss

Om oss

Våre samarbeidsland sliter alle med fattigdomsproblematikk i større eller mindre grad, og store deler av befolkningen har dårlige levekår. Vi jobber aktivt med særlig utsatte grupper, grupper som av ulike grunner har mindre tilgang til helsetjenester.

LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse (LHL Internasjonal) ble opprettet av LHL 1. januar 2013.

Vårt hovedmål

LHL Internasjonal viderefører og videreutvikler LHLs arbeid mot tuberkulose, og arbeider i dag med bekjempelse av tuberkulose i Norge, Malawi, Sudan, Tanzania, Zambia, Romania og Russland.

LHL Internasjonal har som hovedmål å bekjempe tuberkulose og stoppe smittespredningen i samfunnet gjennom å:

  1. Sikre rett til liv og helse for tuberkuloserammede.
  2. Sikre brukermedvirkning for tuberkulosesyke.
  3. Hindre at tuberkulosesyke blir diskriminert.

Det er en klar sammenheng mellom tuberkulose og fattigdom. De som ikke har tilgang til et balansert kosthold og som har begrenset tilgang til helsetjenester, er de som rammes hardest av tuberkulose.

Sykdommen bidrar også til økt fattigdom fordi tuberkulosesyke ofte ikke er i stand til å jobbe når de er syke, eller de mister jobben på grunn av frykt for smitte og stigmatisering.

Vår strategi: Stopp tuberkulosen!

"Stopp tuberkulosen!" er strategidokumentet til LHLs internasjonale tuberkulosestiftelse (LHL Internasjonal).

Dokumentet beskriver veivalg og retningslinjer for arbeidet og samarbeidet vårt. Viktige grunnprinsipper for tuberkulosebekjempelse er internasjonal solidaritet og menneskerettigheter.

Den lange versjonen går i dybden på alle temaene og viser til eksempler, mens kortversjonen gir et overblikk over tematikken som ligger til grunn for strategien.

LHL Internasjonal Strategi 2019-2025.pdf

Les mer om

Styret i LHL Internasjonal

  • Styreleder: Frode Jahren
  • Styremedlem: Arnulv Torbjørnsen
  • Styremedlem: Arne Ketil Hafstad
  • Styremedlem: Vivian Lam
  • Styremedlem: Laila Løchting, ansatterepresentant

 

Medarbeidere

Mona Drage

Mona Drage

Daglig leder
LHL Internasjonal
+47 93 00 88 91
Christian Torgersen

Christian Torgersen

Økonomirådgiver
LHL Internasjonal
+47 97 12 76 29
Berthe Stenberg

Berthe Stenberg

Seniorrådgiver
LHL Internasjonal
+47 92 46 03 56
Hedvig Fiske Amdal

Hedvig Fiske Amdal

Seniorrådgiver
LHL Internasjonal
+47 48 04 90 52
Ingunn Nordstoga

Ingunn Nordstoga

Seniorrådgiver
LHL Internasjonal
+47 99 73 19 98
Laila Iren Løchting

Laila Iren Løchting

Seniorrådgiver
LHL Internasjonal
+47 90 19 36 44
Knut Sundby

Knut Sundby

Seniorrådgiver
LHL Internasjonal
+47 91 70 55 51
Verónica Álvarez-Mañón

Verónica Álvarez-Mañón

Seniorrådgiver
LHL Internasjonal
988 82 472

Støtt vår kamp Gi en gave til tuberkulosesyke

Vipps logo

Vipps til 49236

Vipps 250 kroner for å støtte en tuberkulosesyk gjennom behandlingen.

Konto

Bank

Kontonummer: 1503 33 09462

Konto

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver