LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold
Foto: Ted Torfoss

Om oss

Våre samarbeidsland sliter alle med fattigdomsproblematikk i større eller mindre grad, og store deler av befolkningen har dårlige levekår. Vi jobber aktivt med særlig utsatte grupper, grupper som av ulike grunner har mindre tilgang til helsetjenester

Vårt hovedmål

LHL Internasjonal viderefører og videreutvikler LHLs arbeid mot tuberkulose, og arbeider i dag med bekjempelse av tuberkulose i Norge, Malawi, Sudan, Tanzania, Zambia, Nepal, Romania og Russland.

LHL Internasjonal har som hovedmål å bekjempe tuberkulose og stoppe smittespredningen i samfunnet gjennom å:

- sikre rett til liv og helse for tuberkuloserammede

- sikre brukermedvirkning for tuberkulosesyke

- hindre at tuberkulosesyke blir diskriminert

Det er en klar sammenheng mellom tuberkulose og fattigdom. De som ikke har tilgang til et balansert kosthold og som har begrenset tilgang til helsetjenester, er de som rammes hardest av tuberkulose.

Sykdommen bidrar også til økt fattigdom fordi tuberkulosesyke ofte ikke er i stand til å jobbe når de er syke, eller de mister jobben på grunn av frykt for smitte og stigmatisering.

 

Vår strategi: Stopp tuberkulosen!

"Stopp tuberkulosen!" er strategidokumentet til LHLs internasjonale tuberkulosestiftelse (LHL Internasjonal).

Dokumentet beskriver veivalg og retningslinjer for arbeidet og samarbeidet vårt. Viktige grunnprinsipper for tuberkulosebekjempelse er internasjonal solidaritet og menneskerettigheter.

Den lange versjonen går i dybden på alle temaene og viser til eksempler, mens kortversjonen gir et overblikk over tematikken som ligger til grunn for strategien.

LHL Internasjonal Strategi 2019-2025.pdf

LHL Internasjonals styre:

Styreleder: Bernt Apeland

Styremedlem: Arnulv Torbjørnsen

Styremedlem: Karin Rønning

Styremedlem: Arne Ketil Hafstad

Styremedlem: Ingrid Skjennum

Styremedlem: Berthe Stenberg, ansatterepresentant

Slik kan du støtte oss

Støtt oss via Vipps

Du kan støtte oss ved å vippse til 49236.

Oppgir du navn, adresse og telefonnummer er støtten fradragsberettiget.

Støtt oss via SMS

Send kodeord "LHLi" til 2474 for å støtte oss med 100 kr.

Kontonummer

Kontonummer for gaver til LHL Internasjonal: 1503 33 09462

Støtt oss fast

Ved å gi en månedlig gave bidrar du til å bekjempe tuberkulose og å redde liv.

Bli fast giver