Hopp direkte til innhold
Foto: Ted Torfoss

Om oss

Våre samarbeidsland sliter alle med fattigdomsproblematikk i større eller mindre grad, og store deler av befolkningen har dårlige levekår. Vi jobber aktivt med særlig utsatte grupper, grupper som av ulike grunner har mindre tilgang til helsetjenester.

LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse (LHL Internasjonal) ble opprettet av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 1. januar 2013.

Vårt hovedmål

LHL Internasjonal viderefører og videreutvikler LHLs arbeid mot tuberkulose, og arbeider i dag med bekjempelse av tuberkulose i Norge, Malawi, Sudan, Tanzania, Zambia, Romania og Russland.

LHL Internasjonal har som hovedmål å bekjempe tuberkulose og stoppe smittespredningen i samfunnet gjennom å:

  1. Sikre rett til liv og helse for tuberkuloserammede.
  2. Sikre brukermedvirkning for tuberkulosesyke.
  3. Hindre at tuberkulosesyke blir diskriminert.

Det er en klar sammenheng mellom tuberkulose og fattigdom. De som ikke har tilgang til et balansert kosthold og som har begrenset tilgang til helsetjenester, er de som rammes hardest av tuberkulose.

Sykdommen bidrar også til økt fattigdom fordi tuberkulosesyke ofte ikke er i stand til å jobbe når de er syke, eller de mister jobben på grunn av frykt for smitte og stigmatisering.

Vår strategi: Stopp tuberkulosen!

"Stopp tuberkulosen!" er strategidokumentet til LHLs internasjonale tuberkulosestiftelse (LHL Internasjonal).

Dokumentet beskriver veivalg og retningslinjer for arbeidet og samarbeidet vårt. Viktige grunnprinsipper for tuberkulosebekjempelse er internasjonal solidaritet og menneskerettigheter.

Den lange versjonen går i dybden på alle temaene og viser til eksempler, mens kortversjonen gir et overblikk over tematikken som ligger til grunn for strategien.

LHL Internasjonal Strategi 2019-2025.pdf

Les mer om

Styret i LHL Internasjonal

  • Styreleder: Bernt Apeland
  • Styremedlem: Arnulv Torbjørnsen
  • Styremedlem: Arne Ketil Hafstad
  • Styremedlem: Are Helseth
  • Styremedlem: Laila Løchting, ansatterepresentant

 

Medarbeidere

Mona Drage

Mona Drage

Daglig leder
LHL Internasjonal
+47 930 08 891

Christian Torgersen

Økonomirådgiver
LHL Internasjonal
+47 97127629
Berthe Stenberg

Berthe Stenberg

Seniorrådgiver
LHL Internasjonal
+47 924 60 356
Hedvig Fiske Amdal

Hedvig Fiske Amdal

Seniorrådgiver
LHL Internasjonal
+47 480 49 052
Ingunn Nordstoga

Ingunn Nordstoga

Seniorrådgiver
LHL Internasjonal
+47 997 31 998
Laila Iren Løchting

Laila Iren Løchting

Seniorrådgiver
LHL Internasjonal
+47 901 93 644

Silje Handeland

Seniorrådgiver
LHL Internasjonal
+ 47 99624954
Anna Eilertsen

Anna Eilertsen

Rådgiver
LHL Internasjonal
+47 93842317

Støtt vår kamp mot tuberkulose

Vipps til 49236.

Vipps 250 kroner for å støtte en tuberkulosesyk gjennom behandlingen.

Bank

Kontonummer: 1503 33 09462

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver