LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold
Foto: Ted Torfoss

Om oss

Våre samarbeidsland sliter alle med fattigdomsproblematikk i større eller mindre grad, og store deler av befolkningen har dårlige levekår. Vi jobber aktivt med særlig utsatte grupper, grupper som av ulike grunner har mindre tilgang til helsetjenester

Vårt arbeid

Vi jobber i land og områder med høy forekomst av tuberkulose, og hvor nasjonale helsemyndigheter og andre aktører har store utfordringer knyttet til å kontrollere denne sykdommen.