Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Brendan Howard / Shutterstock

Malawi

Malawi ligger sør-øst på det afrikanske kontinentet. Landet grenser til Tanzania, Zambia og Mozambik og huser nær 19 millioner mennesker. Landet er ett av verdens fattigste. Helsevesenet i Malawi er preget av mangel på kvalifisert og utdannet arbeidskraft.

Over halvparten av befolkningen i Malawi lever under fattigdomsgrensen. Tuberkulose fortsetter å være en stor utfordring I landet selv om man ser en nedgang i antall tilfeller sammenlignet med få år tilbake. Koinfeksjon med tuberkulose (TB) og hiv er høy i det sørlige Afrika generelt, og i Malawi har omkring halvparten av tuberkulosepasientene også hiv.

Å sikre mennesker god tilgang til behandling for begge sykdommene er krevende, og vi ser at kun halvparten av de som rammes av tuberkulose får diagnose og behandling. Det er også en utfordring å tilrettelegge tuberkulosebehandlingen slik at pasientene lettere kan fullføre. Her går det stadig bedre og landet er oppe i en 87 % suksessrate. Etter endt TB-behandling ser vi dessverre også at mange opplever ettervirkninger som påvirker livene deres negativt. Få av disse får den helsehjelpen de har krav på.

For å lykkes med arbeidet vårt er det viktig å ha gode lokale samarbeidspartnere. I Malawi samarbeider vi med pasientorganisasjonen Paradiso TB patient trust, og med National Organisation of Nurses and Midwives, NONM. Arbeidet støttes i hovedsak med midler fra Norad.

Pasientorganisasjonen Paradiso i Malawi involverer frivillige fra lokalsamfunnet til å hjelpe tuberkulosepasienter med å fullføre behandlingen. De gir også ut informasjon om tuberkulose, og hjelper med henvisning og symptomscreening. Videre har Paradiso nylig også engasjert seg i arbeid for mennesker som opplever helseproblemer etter endt tuberkulosebehandling.

NONM jobber med å sikre rettighetene og bedre vilkårene til sykepleiere og jordmødre i Malawi. NONM er også engasjert i arbeidet knyttet til livet etter tuberkulose, i samarbeid med Paradiso. 

Her kan du se en liten video om hvordan vi driver lungerehabilitering for personer med nedsatt lungefunksjon etter å ha vært tuberkulosesyk. 

 

Partnere i Malawi

National Organisation of Nurses and Midwives Malawi

Den malawiske sykepleierforeningen, National Organisation of Nurses and Midwives Malawi, (NONM) ble etablert i 1979 og er en uavhengig fagforening for sykepleiere og jordmødre i Malawi. De jobber for rettighetene til sine medlemmer, for arbeidsvilkår og i forhold til lønn og kompensasjon. De jobber også opp mot sykepleierutdanningen i landet.

Les mer om

Holder multiresistent tuberkulose på avstand

Takket være en hær av frivillige holder Atlas alliansens/LHL Internationals samarbeidsorganisasjoner i Malawi multiresistent tuberkulose på avstand. Medd kreative løsninger tar de grep som nytter der helsevesenet svikter.

Støtt vår kamp Gi en gave til tuberkulosesyke

Vipps logo

Vipps til 49236

Vipps 250 kroner for å støtte en tuberkulosesyk gjennom behandlingen.

Konto

Bank

Kontonummer: 1503 33 09462

Konto

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver