Hopp direkte til innhold

Vår historie

LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse (LHL Internasjonal) ble opprettet av LHL 1. januar 2013.

Historien om Tuberkuløses hjelpeorganisasjon

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke ble stiftet i 1943, under navnet Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon (THO). Tuberkulosen var den gang en folkesykdom. På 1940-tallet ble rundt 10 000 nordmenn syke av tuberkulose hvert år.

Bilde av en skolejente på ca 9 år og en mannlig lege. Hun får tatt en pirque-prøve på armen, det er tydelig at det gjør vondt.Den svenske hjelpeaksjonen for Norge, Svenska Norgehjälpen, organiserte bl.a. barnebespisning i årene 1942-45, i tillegg til vaksinasjon av norske barn. Her tar en skolejente pirquet-prøven.

Problemene pasientene hadde skapte et behov for en organisasjon som kunne kjempe for deres interesser og rettigheter. En av de største utfordringene var å overkomme folks frykt for smitte og den påfølgende utestengingen fra samfunnet.

THO kjempet fram mange viktige sosialpolitiske saker. De første målene som ble nådd var bedre behandlingstilbud og levekår, arbeids- og trygderettigheter og bygging av en yrkesskole for funksjonshemmede.

 Bilde fra 1950-tallet av elever ved Krokeide. De jobber i et snekkerverksted. Da Krokeide Yrkesskole åpnet dørene for første gang 10. november 1946, tilbød skolen undervisning i treskjæring, lettere snekkerarbeid, dekorasjon og rosemaling, tredreiing og radio.

Med dugnadsånd og sterkt engasjement begynte bygningsarbeidet på Krokeide utenfor Bergen blant lokale THO-medlemmer. Prosjektet, som kom til etter andre verdenskrig, ble finansiert gjennom gaver og innsamlinger. Mange av de som deltok i arbeidet hadde selv hatt tuberkulose. 

Les mer om historien til Krokeide Yrkesskole her.

Den nære forbindelsen mellom hjerte- og lungesykdom førte til at organisasjonens arbeidsområde ble utvidet. I 1961 skiftet THO derfor navn til Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL), men arbeidet mot tuberkulose ble videreført i både Norge, Asia, Russland og Afrika.

 Bilde fra 1980-tallet av en dame som peker på en plakat med fotgrafier fra Nepal. Siden begynnelsen av 1980-tallet har LHL også drevet et omfattende internasjonalt bistandsarbeid med hovedfokus på tuberkulose.

Tuberkulose er en sjelden sykdom i Norge, og de som rammes får behandling og overlever. Men på verdensbasis, derimot, dør årlig 1,5 millioner mennesker av denne fullt helbredelige sykdommen.

Les mer om LHL