Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Tuberkulose og stigma

Tuberkulose er en stigmatisert sykdom. Både historisk og kulturelt er den forbundet med fattigdom, frykt, død og skam.

Å bli diagnostisert med tuberkulose kan ha store konsekvenser for den det gjelder og deres nærmeste. Myter og manglende kunnskap om årsaken til tuberkulose og hvordan sykdommen smitter, og uvitenhet om at den faktisk kan behandles, er med på å opprettholde stigmaet.

Stigmaet kan blant annet føre til: 

  • At syke venter med å oppsøke helsehjelp, noe som fører til at det tar lang tid å få stilt riktig diagnose. I verste fal kan dette føre til død.
  • At pasienter blir ensomme og isolert fordi de blir utstøtt fra sosiale fellesskap, eller fordi de frykter dette. Dette kan igjen gjøre at det blir vanskelig å gå gjennom behandlingsperioden.

Tuberkulosepasienter i Norge utgjør en svært sårbar pasientgruppe. Et stort flertall av pasientene har innvandrerbakgrunn og opplever utfordringer knyttet til dette, som språkproblemer, problemer med å orientere seg i det norske samfunnet, følelse av marginalisering og svakt sosialt nettverk. Manges plages av smittefrykten og fordommene som finnes blant både nordmenn og personer fra hjemlandet.

Hvordan bekjempe stigma?

LHL Internasjonal jobber på flere måter for å bekjempe stigma. Folkeopplysningsarbeid er viktig fordi kunnskap om årsaken til tuberkulose og hvordan sykdommen smitter og behandles reduserer stigmaet.

Vi driver folkeopplysning i lokalsamfunn i alle samarbeidslandene våre, blant annet på markeder, klinikker og i media. Vi utvikler og distribuerer også informasjonsmateriell som presenterer trygg faktakunnskap om tuberkulose. I tillegg støtter vi tidligere pasienter som ønsker å stå frem i lokalsamfunnet og fortelle sine historier eller drive likepersonsarbeid. Dette er noe vi vet bidrar sterkt til å skape åpenhet om tuberkulose.

Kunne du tenke deg å bli en likeperson? Ring oss på telefon 22 79 92 00 eller send e-post til

Din erfaring kan hjelpe andre. 

Arbeid gir respekt

LHL Internasjonal driver også inntektsgenererende aktiviteter i flere samarbeidsland. Disse aktivitetene bidrar til å redusere stigma ved at tuberkulosepasientene får mulighet til arbeid og inntekt, og får respekt fra omgivelsene på grunn av dette.

Les mer om hva tuberkulose er og hvordan det smitter.

Brosjyrer

I samarbeid med pasienter, frivillige behandlingshjelpere og helsepersonell har vi utviklet informasjonsbrosjyrer om tuberkulose i alle våre samarbeidsland.

Se brosjyrene

Tuberkulose-hjelpen

Har du tuberkulose og ønsker å snakke med noen som selv har hatt tuberkulose? Da kan du ringe tuberkulosetelefonen på 22 79 92 00 eller sende e-post til 

Vil du snakke med noen om tuberkulose?

Har du tuberkulose og ønsker å snakke med noen som selv har hatt tuberkulose? Da kan du ringe tuberkulosetelefonen på 22 79 92 00 eller sende e-post til