Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Vaksiner mot tuberkulose

BCG-vaksinen fungerer ikke godt nok. For å få bukt med tuberkulosen må vi utvikle en ny og bedre vaksine.

Dagens tuberkulosevaksine, BCG-vaksinen, ble utviklet tidlig på 1900-tallet og er den mest utbredte vaksinen for barn. Vaksinen har en antatt dekningsgrad på 89 prosent på verdensbasis. Til sammenligning har polio en antatt dekningsgrad på 84 prosent. 

Dessverre gir ikke BCG-vaksinen en fullverdig beskyttelse. Mens det er bevist at vaksinen effektivt hindrer alvorlige former for tuberkulose hos barn, gir den kun en begrenset beskyttelse hos voksne. Når over ti millioner mennesker utvikler tuberkulose hvert år, sier det seg selv at BCG- vaksinen på langt nær er effektiv nok.

Mens det er bevist at vaksinen effektivt hindrer alvorlige former for tuberkulose hos barn, gir den kun en begrenset beskyttelse hos voksne.

I Norge gis BCG-vaksine nå kun til barn som er spesielt utsatt for å få tuberkulose.

Nye vaksiner må utvikles

FNs bærekraftsmål og Verdens helseorganisasjons "End TB-strategy" har som målsetning å få slutt på tuberkuloseepidemien innen 2030. Og for å stoppe epidemien på verdensbasis trengs en ny vaksine mot tuberkulose. Utviklingen av en ny tuberkulosevaksine må derfor være en prioritert oppgave for det internasjonale samfunnet.

Norsk vaksinestøtte

Den norske regjeringen har tro på vaksiner i kampen mot verdens fattigdom. Hvert år støtter Norge GAVI (Global Alliance for Vaccine Initiative) med over en halv milliard kroner. GAVI gjør en viktig jobb med å distribuere eksisterende vaksiner, men har ikke som målsetting å satse på utvikling av en ny tuberkulosevaksine.

LHL Internasjonal mener at Norge, med vår tuberkulosehistorie, bør satse ekstra på finansiering av utvikling av nye tuberkulosevaksiner for å gå foran og vise vei internasjonalt. Norge må ta et ansvar og bidra mer for å få bukt med denne globale trusselen.

Tjenester fra LHL Internasjonal

Telefon

Tuberkulose-telefonen

Har du tuberkulose og ønsker å snakke med noen som selv har hatt tuberkulose? Ring 22 79 92 00 eller e-post

Telefon

Likepersonsarbeid

LHL Internasjonal driver likepersonsarbeid for tuberkulosepasienter i flere land, også i Norge. Likepersonsarbeid handler om erfaringsutveksling og ulike former for støtte fra tidligere pasienter til nåværende pasienter.

Mer om vårt likepersonsarbeid

Video

Filmer om tuberkulose

Vi har laget film som forklarer hvordan det norske helsevesenet fungerer, vi har film som forklarer hva tuberkulose er og hvordan sykdommen behandles, og vi har intervjuer med tre personer som har hatt tuberkulose og fått behandling i Norge.

Se filmene

Webinar

Digitale kurs

LHL Internasjonal har utviklet flere digitale kurs knyttet til helsekommunikasjon. Kursene retter seg mot ulike målgrupper.

Gå til våre kurs

Webinar

Undervisningspakke om tuberkulose

Pakken kan brukes til å gi undervisning på introduksjonssentre, asylmottak og andre steder man når personer i risikogrupper, og sette folk i stand til å oppsøke helsevesenet ved symptomer.

Last ned undervisningspakken eller les mer om pakken

Brosjyre

Brosjyrer

I samarbeid med pasienter, frivillige behandlingshjelpere og helsepersonell har vi utviklet informasjonsbrosjyrer om tuberkulose i alle våre samarbeidsland.

Se brosjyrene

Chat

Ofte stilte spørsmål og svar

Har du spørsmål om tuberkulose? Her får du svar på de vanligste spørsmålene.

Gå til ofte stilte spørsmål og svar

Støtt vår kamp Gi en gave til tuberkulosesyke

Vipps logo

Vipps til 49236

Vipps 250 kroner for å støtte en tuberkulosesyk gjennom behandlingen.

Konto

Bank

Kontonummer: 1503 33 09462

Konto

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver