Hopp direkte til innhold

Vaksiner mot tuberkulose

BCG-vaksinen fungerer ikke godt nok. For å få bukt med tuberkulosen må vi utvikle en ny og bedre vaksine.

Dagens tuberkulosevaksine, BCG-vaksinen, ble utviklet tidlig på 1900-tallet og er den mest utbredte vaksinen for barn. Vaksinen har en antatt dekningsgrad på 89 prosent på verdensbasis. Til sammenligning har polio en antatt dekningsgrad på 84 prosent. 

Dessverre gir ikke BCG-vaksinen en fullverdig beskyttelse. Mens det er bevist at vaksinen effektivt hindrer alvorlige former for tuberkulose hos barn, gir den kun en begrenset beskyttelse hos voksne. Når over ti millioner mennesker utvikler tuberkulose hvert år, sier det seg selv at BCG- vaksinen på langt nær er effektiv nok.

Mens det er bevist at vaksinen effektivt hindrer alvorlige former for tuberkulose hos barn, gir den kun en begrenset beskyttelse hos voksne.

I Norge gis BCG-vaksine nå kun til barn som er spesielt utsatt for å få tuberkulose.

Nye vaksiner må utvikles

FNs bærekraftsmål og Verdens helseorganisasjons "End TB-strategy" har som målsetning å få slutt på tuberkuloseepidemien innen 2030. Og for å stoppe epidemien på verdensbasis trengs en ny vaksine mot tuberkulose. Utviklingen av en ny tuberkulosevaksine må derfor være en prioritert oppgave for det internasjonale samfunnet.

Norsk vaksinestøtte

Den norske regjeringen har tro på vaksiner i kampen mot verdens fattigdom. Hvert år støtter Norge GAVI (Global Alliance for Vaccine Initiative) med over en halv milliard kroner.  GAVI gjør en viktig jobb med å distribuere eksisterende vaksiner, men har ikke som målsetting å satse på utvikling av en ny tuberkulosevaksine.

LHL Internasjonal mener at Norge, med vår tuberkulosehistorie, bør satse ekstra på finansiering av utvikling av nye tuberkulosevaksiner for å gå foran og vise vei internasjonalt. Norge må ta et ansvar og bidra mer for å få bukt med denne globale trusselen.

 

Slik kan du støtte kampen vår mot tuberkulose

 

Vipps til 49236.

 

 

Kontonummer: 1503 33 09462

 

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver