Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Digitalt seminar om tuberkulose

I slutten av oktober arrangerte LHL Internasjonal et digitalt seminar om tuberkulose. Seminaret var spesielt beregnet på personer fra Somalia og Eritrea, som er de gruppene som har flest tuberkulosetilfeller i Norge i dag.

Blant de inviterte var sykepleier og tidligere tuberkulosepasient Khadra Farah og lege Ayan Mohammed, som begge har bakgrunn fra Somalia og driver aktivt med informasjonsarbeid blant norsk-somaliere. De to var sentrale i arbeidet med å spre informasjon om korona blant norsk-somaliere i Oslo – et arbeid som var veldig viktig for å få ned forekomsten av korona i denne gruppen. I tillegg deltok sykepleier Rega Aberra, som kommer fra Eritrea, og tuberkulosekoordinator ved Ullevål sykehus, Ida Marie Floberg. Seminaret ble ledet av daglig leder i LHL Internasjonal, Mona Drage.

Seminaret i opptak

Blant temaene vi tok opp, var hvilke symptomer tuberkulose gir, og hvordan sykdommen behandles. Vi la vekt på å få frem at behandling er gratis tilgjengelig og tuberkulose er en sykdom man blir frisk av! Mange som kommer fra land hvor tuberkulose fremdeles er et stort helseproblem, er ikke klar over dette, og det skaper veldig mye frykt. I tillegg snakket vi om de sosiale aspektene ved sykdommen, som stigma.

Vi er veldig glade for at Khadra, som selv har hatt tuberkulose og blitt frisk, fortalte sin historie. Det at tidligere pasienter står frem bidrar til å åpenhet og å redusere frykt. Tusen takk til Khadra og alle de andre som deltok!