Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Nyheter

LHL og LHL Internasjonal

Også i høst har vi hatt gleden av å besøke lokallag av LHL

De langsomme pandemiene

Covid-19 rammet oss hardt, men de sykdommene som sniker seg sakte på oss er minst like farlige.

Antibiotikaresistensuka i 2022

Den 18.-24. november kjører WHO en global kampanje for å bevisstgjøre alle om antimikrobiell resistens (AMR). Men, hva er det, da? AMR er kanskje best

Brev til utviklingsministeren

Det er nå det gjelder- det Globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria har påfyllingskonferanse og vi trenger at Norge bidrar. Ette

Fra marked til medvirkning - global og rettferdig fordeling av medisinsk teknologi

Covid-19 pandemien har lært oss at det er helt nødvendig med gode systemer for rettferdig fordeling av vaksiner globalt. Men det er ikke bare Covid-19

LHL og tuberkulose: Det som er fortidens fortellinger for oss, er hverdag og virkelighet for andre.

Også i vår har vi fått anledning til å besøke lokallag av LHL.

LHL Internasjonals arbeid i 2021

2021 har på mange måter vært et utfordrende år. Covid-19 pandemien fortsetter å påvirke tuberkulosearbeidet i prosjektlandene. Som et resultat av pand

Flere tuberkulosedødsfall i 2020 på grunn av covid-19 pandemien

Dessverre ble det som vi fryktet. Flere dør av tuberkulose nå enn tidligere.

Lungerehabilitering gir bedre pust, mer styrke og mer livsglede

Prosjektet «Post TB Disability» startet i Malawi mot slutten av 2019, noen få måneder før pandemien var over oss alle. Til tross for pandemihåndtering

LHL Oslo flytter inn hos LHL Internasjonal

I høst ble vi enige med LHL Oslo, som har vært på jakt etter møtelokaler/kontorplass, om at de kunne leie i lokalene våre i Oslo sentrum.

Når svakhet blir styrke - en lang reise (Til Tanzania og inn i meg selv)

Jeg har diabetes. Jeg har bronkiektasier (en lungesykdom som gjør at det produseres for mye slim). Jeg har nevropati. Jeg har retinopati og redusert s

Tuberkulose hos menn

I dag, 19. november, er det den internasjonale mannsdagen. Vi benytter anledningen til å minne om at menn er særlig utsatt for tuberkulose, og at vi m

Foto: news2world.net

Severodvinsk - en "monotown" pilot by

Severodvinsk er satt på listen over 12 russiske "monotowns".

Bærekraftig trening i helsekommunikasjon

Under Covid-19 pandemi opplevde helsepersonalet i Arkhangelsk region stor overbelastning, både mentalt og fysisk. Prosjektet «Bringing light without b

Tuberkulose og kjærlighet i Russland

To pasienter som finner kjærligheten gjennom tuberkulosen. Tenk at det går an!

Samarbeid på tvers for rusavhengige i Tanzania

Gjennom godt samarbeid har vi i 2020 nådd over 4200 rusavhengige med helseinformasjon og tuberkulosescreening i Dar Es Salaam.

Foto: Shutterstock

Jakten etter tuberkulose

De frivillige medlemmene i pasientorganisasjonen Mukikute gjør en stor innsats for å finne mennesker med tuberkulose i Tanzania. Bare i 2020 identifis

Pasientstøtte for personer med multiresistent tuberkulose i Malawi gir nytt håp

Malawi, som mange andre land på det afrikanske kontinentet, har et økende problem med resistent tuberkulose. Resistent tuberkulose betyr at bakteriene

Kurert, men ikke frisk

Tenk deg at du tar din siste tablett etter å ha svelget flere antibiotika hver dag i mange måneder. Nå er du endelig frisk av tuberkulose! Men måneden

Fra ubrukelig til inkludert

- Helsekommunikasjon for inkludering av personer med funksjonsnedsettelser

Historien om Jacqueline

Desember og juletid er ganske annerledes i Malawi enn i Norge. Landet har vært hardt rammet av Covid 19, i tillegg til tuberkuloseepidemien og de andr

Digitalt seminar om tuberkulose

I slutten av oktober arrangerte LHL Internasjonal et digitalt seminar om tuberkulose. Seminaret var spesielt beregnet på personer fra Somalia og Eritr

Tuberkulosens historie på Teknisk Museum

LHL Internasjonal har startet et samarbeid med Nasjonalt medisinsk museum ved Teknisk museum i Oslo, om et prosjekt knyttet til tuberkulosens historie

Tuberkulose i koronaens tid

Tuberkulose og korona har mange likhetstrekk. Begge sykdommene smitter gjennom hoste, og begge rammer de samme hardest; de som bor tett i fattige strø

Tilbake til røttene - livet etter tuberkulose

Den 20. januar i år, lanserte vi et nytt prosjekt i Malawi. Prosjektet handler om livet etter TB; behandling av senskader, bivirkninger og varige funk

Frivillighet redder liv

Vi snakker ofte om nød og elendighet når vi snakker om tuberkulose. Men midt opp i alt dette fins det heldigvis gode historier som viser at det nytter

Ny, enkel guide til norsk helsevesen

Språkbarrierer, redsel for smitte og dårlig kjennskap til helsevesenet er en vanskelig kombinasjon for mange innvandrere. Nå lages en enkel guide til

Tuberkulose i Norge

Det er ikke mange som utvikler tuberkulose i Norge i dag. Årlig blir mellom 200-300 personer syke og får behandling.

En nese for tuberkulose

Vi vet det at mange dyr har en fantastisk luktesans. Tanzanianske kjemperotter gjør en fantastisk og banebrytende innsats i kampen mot tuberkulose i T

Nettbasert kurs i helsekommunikasjon for zambiske sykepleiere

Helsekommunikasjon har i mange år vært en av LHL Internasjonals fanesaker.

Nytt prosjekt for å bedre oppfølgingen av personer med senskader etter tuberkulose

Utviklingsministeren gjør stas på LHL Internasjonal! Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein tok tidligere i år initiativ til å øremerke en pott med penge

Menneskerettigheter og helse for alle!

Kampen mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering eller kjønnsidentitet er en viktig kamp også i det internasjonale utviklingsarbeidet.

På sykehus langt hjemmefra

Kibongoto sykehus for behandling av infeksjonssykdommer, ligger på en høyslette i Tanzania. På klare dager kan man se den snøkledde toppen av Kilimanj

Paradiso TB Patient Trust drives av tidligere tuberkulosepasienter

– og andre som er, og har vært rammet av sykdommen. De ønsker derfor å hjelpe andre i samme situasjon. De har over tusen frivillige i TB klubber rundt

Foto: Hege Bjelkarøy

Kunnskapsutveksling – Tuberkulose i Romania og Norge

Norge har gjennom EØS-midlene støttet det nasjonale tuberkuloseprogrammet i Romania siden 2014. Dette har blant annet ført til at mange flere pasiente

Antibiotikaresistens rammer også tuberkulosesyke

"Jeg var intenst kvalm og hadde smerter i kroppen, ble paranoid og følte at jeg mistet meg selv".

Vi pleide å si: "Du må legge deg å hvile!"

På Kibongoto sykehus kommer pasienter med resistent tuberkulose fra hele Tanzania. Mange av dem er i svært dårlig helsetilstand; tynne, blodfattige, s

Tuberkulose er fortsatt den infeksjonssykdommen som tar flest liv

Verdens helseorganisasjon (WHO) lanserte 30. oktober den årlige tuberkuloserapporten “Global Tuberculosis Report” . Ifølge rapporten er det estimert a

Foto: Marcus Bleasdale

Tuberkuloseepidemien skal stanses innen 2030

I anledning FN-dagen er det viktig å minne om FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmålene ble vedtatt i 2015 og er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigd

Gjeninnfør utviklingsministerposten – åpent brev til statsministeren fra 23 organisasjoner

Gjennom FNs bærekraftsmål har Norge forpliktet seg til å sikre en samstemt politikk for utvikling. For å oppnå dette mener de 23 undertegnede organisa

Forskning og utvikling av medisiner mot resistent tuberkulose må prioriteres

Over en halv million mennesker blir syke av resistente tuberkulosebakterier hvert år, og WHO krever nå at forskning og utvikling av medisiner mot resi

Hvordan finne flere barn med tuberkulose?

Minst en million barn blir syke av tuberkulose hvert år, men bare rundt en tredjedel blir funnet og gitt behandling. Barn er veldig sårbare for tuberk

Vil resistens rykke oss tilbake til start?

I anledning verdens aidsdag 1. desember er det mange grunner til å være optimistiske. Aidsrelaterte dødsfall er nesten halvert de siste ti årene, og m

The mask – a story about misconceptions, stigma and fear

November 18th is the European Antibiotic Awareness Day and LHL International will host a seminar in Oslo. Focus will be on how to reduce the increasin

Antibiotikaresistens: Hva gjør vi for å unngå skrekkscenariene?

10 millioner dødsfall i 2050 – en fjerdedel grunnet resistent tuberkulose. Kampen mot antibiotikaresistens kan ikke vinnes hvis man ikke også bekjempe

Ny undervisningspakke med filmer om tuberkulose

LHL Internasjonal har i samarbeid med de somaliske organisasjonene SOEEG og De Forente Somaliske Kvinner, Vestre Viken helseforetak og Drammen kommune

Foto: Marcus Bleasdale

TB or not TB - det er spørsmålet

Screening for tuberkulose er lovpålagt i Norge for flyktninger, asylsøkere, familiegjenforente, studenter og arbeidsinnvandrere som kommer fra land me

One person can make a difference

Elena Belousova is one of the few psychologists working with TB patients in Arkhangelsk Russia. She recently attended a course in health communication

Foto: Ole Morten Melgård

Ny rapport om antibiotikaresistens

I går ble en ny rapport om antibiotikaresistens lansert. Rapporten gir et dystert fremtidsbilde og konkluderer med at antibiotikaresistens vil koste 1

Foto: Merete Taksdal

Folkeopplysning om tuberkulose i Sudan

I Sudan er det en utbredt misoppfatning at tuberkulose er en dødsdom. Mange tror at sykdommen skyldes umoralsk liv, og at det rammer såkalte "dårlige"

Helsekommunikasjon inn i sykepleierutdannelsen i Zambia

I november i år ble lærere på sykepleieskolen i Lusaka, Zambias hovedstad, kurset i helsekommunikasjon. Dette er første steg i et samarbeid mellom LHL

Bedre lungehelse i Malawi

For flertallet av innbyggerne på landsbygda i Malawi er det ofte liten hjelp å få dersom man lider av lungesykdommer som astma, bronkitt og kols. Hels

Bekjemper tuberkulose i fengselet

LHL Internasjonal styrker nå arbeidet mot tuberkulose i zambiske fengsler. I Copperbelt-regionen utvikler nå åtte fengsler informasjonsmateriell om fo

Foto: Merete Taksdal

Uten HDP ville jeg fått behandlingsavbrudd

Prematur behandlingsavslutning er en av hovedgrunnene til at pasienter utvikler resistent tuberkulose. Det er mange årsaker til at pasientene slutter

Foto: Ole Morten Melgård

Samarbeidet i Arkhangelsk viser gode resultater

Samarbeidet mellom LHL Internasjonal og partnere i Arkhangelsk, Russland, feiret 15 års jubileum i 2014.

Helse og livsstil ved barnesantoriene i Arkhangelsk

Barn og unge med tuberkulose blir godt ivaretatt ved barnesanatoriene i Arkhangelsk by og i Krasnoborsk, en by som ligger sør i Arkhangelsk fylke, i N

Sang i kampen mot tuberkulose i Sudan

Pasientorganisasjonen HDP i Sudan bruker stadig nye kreative metoder for å spre viktig informasjon om tuberkulose. Det siste initiativet er med såkalt

Verdens tuberkulosedag i Tanzania

Hornorkester, dansere, taler og utstillinger er faste ingredienser når verdens tuberkulosedag markeres i Tanzania – ett av de 22 land i verden som er

Godt samarbeid mellom Norge og Tanzania

Dickens Bwana, prosjektkoordinator fra pasientorganisasjonen Mukikute i Tanzania, kom på utvekslingsbesøk til LHL Internasjonal denne måneden.

Rotteteknologi i tuberkulosediagnostikk

I Tanzania pågår et interessant prosjekt som LHL Internasjonal sine partnere i tuberkulosearbeidet er involvert i.

Barn på tuberkulosesykehus i Tanzania

Isac er en tillitsfull gutt på litt over to år, han leker med en tom eske og kikker seg oppmerksomt omkring.

Stort oppslag om tuberkulose i NRK

– Vi gikk i opp til 10 begravelser om dagen, forteller Mara Banda til NRKs journalist Charlotte Bergløff.

Hodepine, blodtrykk og hell i kjærlighet, men ikke tuberkulose

– Jeg kan kurere det meste, men tradisjonell medisin kan ikke kurere tuberkulose, sier den erfarne helbrederen Samata Salom (77). Det vet han meget go

Holder multiresistent tuberkulose på avstand

Takket være en hær av frivillige holder Atlas alliansens/LHL Internationals samarbeidsorganisasjoner i Malawi multiresistent tuberkulose på avstand. M

Romania har flest tuberkulosetilfeller i EU

Romania topper en upopulær statistikk: Landet har langt flere tuberkulosetilfeller enn noe annet land i EU.

Samarbeidspartnere fra Tanzania og Sudan på LHLs landsmøte

LHLs landsmøte gikk av stabelen månedsskiftet oktober/november, og to av LHL Internasjonals partnere ble invitert til å delta som gjester.

Foto: Aleksandar Todorovic / Shutterstock

Tuberkulose blant masaiene i Tanzania

Hos masaiene er tuberkulose, eller “engenado” som de kaller det, forbundet mye med myter og overtro. De mener det er en straff fra gud.