Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Forskning og utvikling av medisiner mot resistent tuberkulose må prioriteres

Over en halv million mennesker blir syke av resistente tuberkulosebakterier hvert år, og WHO krever nå at forskning og utvikling av medisiner mot resistent tuberkulose må prioriteres.

FNs 72. generalforsamling pågår denne uka i New York, og Verdens Helseorganisasjon (WHO)  har fokus på antibiotikaresistens og tuberkulose. 

For lite forskning på medisiner for resistent tuberkulose

Det har vært forsket lite på utviklingen av medisiner for resistent tuberkulose, og dagens behandling er meget lang og krevende. Mange dør eller fortsetter å smitte andre.

– Forskning på tuberkulose er i stor grad underfinansiert, og bare to nye antibiotikum for behandling av resistent tuberkulose er kommet på markedet over en periode på 70 år, sier Mario Raviglione, leder av WHOs globale tuberkuloseprogram. – Hvis vi skal stoppe tuberkulose, er det akutt behov for 800 millioner USD per år til forskning på nye medisiner.

Behov for utvikling av ny antibiotika

WHO lanserte i dag en rapport som beskriver det store behovet for utvikling av ny antibiotika. I tillegg til tuberkulose, er det 12 andre patogener som i økende grad utvikler resistens, og som gjør at det i disse tilfellene ikke vil være mulig å behandle sykdommer som lungebetennelse og urinveisinfeksjon.

Tuberkulose vil fortsette å være på den politiske agendaen fremover, både gjennom et ministermøte i Russland senere i år, og på et eget høynivåmøte om tuberkulose i FNs generalforsamling i 2018. Det er stor internasjonal enighet om at tuberkulose er en stor global trussel som må tas på alvor. Det er avgjørende at den politiske viljen omgjøres til handlinger, og at den norske regjeringen kommer mer på banen.

Pressemelding og rapporter: The world is running out of antibiotics, WHO report confirms.