Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Fra marked til medvirkning - global og rettferdig fordeling av medisinsk teknologi

Covid-19 pandemien har lært oss at det er helt nødvendig med gode systemer for rettferdig fordeling av vaksiner globalt. Men det er ikke bare Covid-19 som har gjort dette gjeldende. Tuberkulose er en annen pandemi som har fått lite oppmerksomhet og penger, og som derfor fortsatt bruker vaksine og medisiner fra mange tiår tilbake.

På Arendalsuka 2022

Se opptak av arrangementet.

 

Medisiner og medisinsk teknologi er ikke vanlige handelsvarer, de er først og fremst globale fellesgoder som i mange tilfeller er utviklet helt eller delvis av offentlige forskningsmidler.

Det må derfor tas finansielle og politiske grep for å sikre at vaksiner, testutstyr, legemidler og teknologi blir delt og er tilgjengelig også for de fattigste. Det innebærer også at verdens land legger press på legemiddelindustrien om å bidra til rimeligere prissetting og deling av kunnskap slik at produksjonskapasiteten kan styrkes globalt.

Støtten til verdens fattige kan ikke lenger være basert på veldedighet, eller hva rike land har til overs!

Med Norges nylige lederskap i TRIPS-rådet i WTO har vi muligheten til å sette rettferdig fordeling av medisiner og medisinsk teknologi på dagsordenen. Dette vil også bidra til å forhindre fremtidige pandemier.

Medvirkende

  • Bjørg Sandkjær, Statsekretær, Utenriksdepartementet
  • Åsmund Aukrust, Nestleder i utenrikskomiteen, Arbeiderpartiet
  • Marian Hussein, Helse- og omsorgskomiteen, Sosialistisk venstreparti
  • Alfred Bjørlo, Næringskomiteen, Venstre
  • Erlend Grønningen, President, Leger Uten Grenser
  • Ole Frithjof Norheim, Professor, Universitetet i Bergen
  • Helene Bank, Styreleder, Handelskampanjen
  • Mona Drage, Daglig leder, LHL Internasjonal