Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Hege Bjelkarøy

Kunnskapsutveksling – Tuberkulose i Romania og Norge

Norge har gjennom EØS-midlene støttet det nasjonale tuberkuloseprogrammet i Romania siden 2014. Dette har blant annet ført til at mange flere pasienter med resistent tuberkulose har fått muligheten til å bli behandlet med nye og mer effektive medikamenter. I november reiste to tuberkulosekoordinatorer og smittevernoverlegen i Oslo til Bucuresti sammen med LHL Internasjonal for å lære mer om hva de har fått til i Romania.

Romania er det landet i EU med mest tuberkulose.

Før 2014 hadde Romania ekstrem dårlige behandlingsresultater for resistent tuberkulose; bare 20 % ble friske. Dette fordi man ikke hadde tilgang til alle de nødvendige medisinene. I dag er situasjonen en helt annen, og foreløpig tall peker mot en suksessrate på nærmere 70 %.

Teamet fra Norge besøkte blant annet lungesykehuset Marius Nasta. Her møtte vi leger og sykepleiere som var veldig tilfredse med endringene som har skjedd de siste årene. Pasienter de ikke har klart å behandle over flere år, har nå blitt friske. Etter opplæring i helsekommunikasjon har de også nå en lettere arbeidshverdag og har mulighet til å hjelpe pasienter som går gjennom store psykiske påkjenninger. EØS-midlene har også gått til nytt og helt nødvendig avansert utstyr til laboratoriene, renovasjon av sengeposter og ambulanser for transport av tuberkulosepasienter både på Marius Nasta sykehuset, og andre sykehus utenfor Bucuresti.

Bilen til ARAS er lett gjenkjennelig i gatene i Bucuresti, og mange brukere møter opp når den kommer. Bilen til ARAS er lett gjenkjennelig i gatene i Bucuresti, og mange brukere møter opp når den kommer.

Fokus på sårbare grupper

Romania er også et av landene i EU med mest fattigdomsproblematikk. For å få bukt med hiv og tuberkulose er det avgjørende med målrettede tiltak mot sårbare grupper. Romanian Anti-Aids Association (ARAS) driver oppsøkende arbeid blant sex-arbeidere og rusmisbrukere. Flere kvelder i uka kjører de rundt i byen og tilbyr hivtesting, vaksine mot hepatitt, og deler ut kondomer og rene sprøyter. Hvis noen er syke, eller har symptomer på tuberkulose, blir de fulgt til en lege. Et slikt lavterskeltilbud blir satt godt pris på av brukerne.

Rumenere til Norge

Selv om det er store forskjeller mellom Norge og Romania, er det mye vi kan lære av hverandre. I desember kommer flere som arbeider med tuberkulose i Romania hit til Norge for å besøke blant annet folkehelseinstituttet og Ullevål sykehus. Kunnskapsutveksling og solidaritet mellom landene i Europa er viktig, og vi håper at EØS midlene vil fortsette å støtte det viktige tuberkulosearbeidet i Romania.

Det  norske teamet besøkte laboratoriet på Marius Nasta sykehuset. Her kan de nå mye lettere identifisere tuberkulosebakterier som er resistente mot medisinene, slik at de kan sikre at pasientene får riktig behandling.