Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Ny, enkel guide til norsk helsevesen

Språkbarrierer, redsel for smitte og dårlig kjennskap til helsevesenet er en vanskelig kombinasjon for mange innvandrere. Nå lages en enkel guide til norsk helsevesen.

Det har vært et stort behov, forteller Mona Drage

Koronaepidemien fører til stor usikkerhet i befolkningen og legger et stort press på helsevesenet. Jo bedre kunnskap befolkningen har om helsevesenet, jo mer effektivt kan den store økningen i henvendelser og pasienter håndteres. Innvandrere kjenner ofte dårligere til hvordan helsevesenet i Norge fungerer, noe som også gir en ekstra belastning for helsepersonalet i en allerede presset situasjon.

Løsningen ble en animasjonsfilm som gir lettfattelig og god informasjon om hvordan det norske helsevesenet er organisert og hvordan det fungerer.

Guide til helsevesenet (norsk versjon)

Mona Drage er daglig leder for LHL Internasjonal og prosjektleder for prosjektet: ”Guide til norsk helsevesen.”

- Vi har jobbet sammen med stiftelsen Dam med et annet prosjekt: E-læring i tverrkulturell helseinformasjon om smittefrykt. Mens vi intervjuet innvandrere i forbindelse med dette prosjektet, dukket ”det komplekse norske helsevesenet” opp igjen og igjen. Og da muligheten nå kom, så tenkte vi at dette må vi søke støtte til. Det har vært et stort behov, og vi har egentlig bare ventet på muligheten til å lage en slik guide. Derfor kunne vi raskt gjøre noe med det når vi fikk støtte til dette fra Stiftelsen Dam, sier Drage.

På flere språk

Animasjonsfilmen skal ha fortellerstemme på engelsk og norsk.

- Men dersom midlene strekker til kan det også bli aktuelt med flere språk. Hovedmålgruppen er de 800 000 i Norge som er førstegangsinnvandrere og målsetningen er å nå 10 prosent av disse, sier hun.

Økt kunnskap gir riktig hjelp

Ifølge Drage så vil økt kunnskap gjøre målgruppen bedre i stand til å kunne oppsøke riktige instanser til riktig tid og med riktig budskap. Noe som igjen vil gi mindre trykk på helsearbeidere som er overbelastet med koronaepidemien.

- Det å få til helseinformasjon kan være vanskelig. Og det kan være vanskelig å forstå hvordan helsesystemet virker og hvordan man skal navigere i det. Og hvordan forklare det grunnleggende på en enkel måte? Noen innvandrere bruker legevakten mye, og mange kjenner ikke til fastlegeordningen. Grunnforståelsen av det norske helsevesenet må ligge i bunn, sier hun.

Enkel å forstå

Ifølge Drage er denne animasjonsfilmen enkel å forstå.

- Animasjonen utvikles ved hjelp av vanlige pedagogiske prinsipper, med både voiceover og visualisering for å nå alle, uavhengig av hvordan de best lærer.

Animasjonen vil distribueres digitalt gjennom alle aktuelle kanaler, nettsteder og sosiale medier. LHL sin tuberkulosestiftelse, LHL Internasjonal, jobber både internasjonalt og i Norge. Tuberkulosestiftelsen vår er godt kjent og har gode kontakter blant innvandrere og i helsevesenet. Våre kontakter, som tuberkulosekoordinatorer og innvandrerorganisasjoner, vil bidra til spredning av filmen, sier Drage.

 

Støttet av Stiftelsen Dam

Støttet av Stiftelsen DAM