Hopp direkte til innhold

Nytt prosjekt for å bedre oppfølgingen av personer med senskader etter tuberkulose

Utviklingsministeren gjør stas på LHL Internasjonal! Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein tok tidligere i år initiativ til å øremerke en pott med penger til prosjekter rettet mot å realisere rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. I oktober fikk LHL Internasjonal innvilget midler herfra til et nytt prosjekt i Malawi som har fokus på å bedre livene til mennesker som sliter med senskader etter tuberkulose. Vi gleder oss stort til å komme i gang med prosjektet!

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein tok tidligere i år initiativ til å øremerke en pott med penger til prosjekter rettet mot å realisere rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. I oktober fikk LHL Internasjonal innvilget midler herfra til et nytt prosjekt i Malawi som har fokus på å bedre livene til mennesker som sliter med senskader  etter tuberkulose. Vi gleder oss stort til å komme i gang med prosjektet!

Mona-og-Ulstein.jpg

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein og LHL Internasjonals daglig leder Mona Drage

Det er på høy tid man retter oppmerksomheten mot denne tematikken.  Mange som har hatt tuberkulose opplever vedvarende helseutfordringer, tap av funksjonsevne samt sosial og økonomisk ekskludering. Studier fra Malawi viser at mer enn 20 % av tidligere tuberkulosepasienter har sterkt svekket lungekapasitet, og  at de ikke har noe tilbud om rehabilitering eller støtte. Studier fra andre områder har vist at  andelen tidligere pasienter med lungehelseproblemer  er langt større, ofte opp mot 60 %. Også andre typer funksjonsnedsettelser  er vanlig hos tidligere tuberkulosepasienter:  tap av hørsel og syn samt andre  nevrologiske skader kan være forårsaket av tuberkulose eller selve behandlingen.

Til nå har LHL Internasjonal hatt hovedfokus på å finne og behandle de som er syke av tuberkulose.  Endelig, gjennom dette nye prosjektet,  får vi muligheten til å gjøre noe for alle de menneskene som opplever helseutfordringer og funksjonstap etter tuberkulosebehandling, eller som følge av selve sykdommens herjinger. Dette skal vi gjøre i samarbeid med det lokale sykepleierforbundet i Malawi (NONM) og vår partner over flere år, pasientorganisasjonen Paradiso.

Vi skal fortsatt jobbe med å finne flere  tuberkulosesyke, sørge for god behandling  og se til at pasientene fullfører behandlingen. Men nå skal vi i tillegg være der etter endt behandling og følge opp de som har helseutfordringer som følge av sykdommen. Vi skal kartlegge omfanget av senskader, se på behovene til de det gjelder og tilrettelegge for ulike typer rehabilitering.

Prosjektet er i startfasen, og vi ser frem til offisiell lansering av prosjektet den 20. januar i Lilongwe, hovedstaden i Malawi. Vi er så heldige å få utviklingsminister Dag-Inge Ulstein til å delta på lanseringen. Vår likemann og tidligere tuberkulosepasient fra Norge, Kjetil Dybvik, skal også stille opp og dele sine erfaringer. Vi gleder oss og ser frem til å kunne bidra til at tematikken  rundt senskader etter tuberkulose får økt oppmerksomhet i Malawi og internasjonalt, og at alle de som i dag lider av ulike typer helseutfordringer og funksjonsnedsettelser som følge av tuberkulose, får innfridd de rettighetene og den hjelpen de har krav på.

NOMN og Paradiso.jpg

LHL Internasjonals seniorrådgiver for Malawi, Berthe Stenberg, sammen med representanter fra NOMN og Paradiso

Gi en gave til tuberkulosesyke

Vipps logo

Vipps til 49236

Vipps 250 kroner for å støtte en tuberkulosesyk gjennom behandlingen.

Konto

Bank

Kontonummer: 1503 33 09462

Konto

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver