Hopp direkte til innhold
Foto: Marcus Bleasdale

TB or not TB - det er spørsmålet

Screening for tuberkulose er lovpålagt i Norge for flyktninger, asylsøkere, familiegjenforente, studenter og arbeidsinnvandrere som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose. LHL Internasjonal inviterte til frokostseminar for å diskutere og tenke nytt rundt tuberkulosescreening av nyankomne til Norge.

Det økte antallet asylsøkere som kom til Norge i 2015 skapte en del utfordringer for gjennomføringen av screening programmet. Hva slags lærdom kan vi ta av dette? Hvordan kan vi forberede systemet? Kanskje er det på tide å tenke helt nytt rundt tuberkulosescreening av nyankomne til Norge?

LHL Internasjonal inviterte representanter fra blant annet asylmottakene, UDI, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet til et frokostmøte for å dele erfaringer og diskutere disse spørsmålene samt tenke nytt, rundt tuberkulosescreening av nyankomne til Norge.

Hvordan løse kapasitetsproblemer?

De største utfordringene som oppstod under den store økningen av asylsøkere høsten 2015 var blant annet: Kapasitet til å gjennomføre røntgen og IGRA (både å få tatt testen og å sørge for at prøvesvaret følger asylanten), for få helseholdplasser, at identitet er registrert forskjellig i ulike systemer, samt koordinering og informasjonsoverføring.

Mye av diskusjonen under frokostmøtet dreide seg om hvorvidt man bør legge utredning av latent tuberkulose til den frivillige helseundersøkelsen innen 3 måneder. Et ankepunkt mot dette, er at helseundersøkelse er frivillig for kommunene å tilby, og dermed vet man ikke hvor god dekningsgrad man vil oppnå.

Nye metoder

Thomas Jurgens fra LHL Internasjonal presenterte hvordan man med hjelp av ny teknologi; digital avlesing av røntgen, kan utelukke aktiv tuberkulose på kort tid.

Screening skal være rask og enkel, pålitelig, koste lite og gi et korrekt svar. Computer Aided Detection for TB (CAD4TB) kan ekskludere normale røntgenbilder i løpet av 1-2 minutter. Det gjør at legene kan konsentrere seg om de røntgenbildene hvor det er funn, og ikke bruke tid på å gjennom normale bilder.

Ved mistanke om TB, kan det gjøres en sputum test ved bruk av GeneXpert Omni . Denne testen kan avkrefte TB på 30 minutter. Ved en slik framgangsmåte vil man ha kapasitet til å screene alle nyankomne for tuberkulose på en god måte.

For mer informasjon se referat og presentasjoner fra seminaret: