Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tuberkulose er fortsatt den infeksjonssykdommen som tar flest liv

Verdens helseorganisasjon (WHO) lanserte 30. oktober den årlige tuberkuloserapporten “Global Tuberculosis Report” . Ifølge rapporten er det estimert at globale tiltak mot tuberkulose har reddet 53 millioner liv siden år 2000. Allikevel er tuberkulose fortsatt den infeksjonssykdommen som tar flest liv.

Nesten 1,7 millioner mennesker døde av tuberkulose i 2016, og hver fjerde av disse var hiv positiv. Rapporten bekrefter det vi i LHL Internasjonal daglig ser gjennom arbeidet vårt, nemlig at tuberkulose fremdeles utgjør en enorm trussel for enkeltmennesker og lokalsamfunn.

Ifølge WHO utviklet 10,4 millioner mennesker tuberkulose i 2016. Av disse ble kun 6,3 millioner diagnostisert og satt på behandling. " Det store omfanget av dødsfall og lidelse forteller alt – vi handler ikke raskt nok, " sier Dr Mario Raviglione, direktør i WHOs globale tuberkuloseprogram. Han sier videre at det er nødvendig å sette i verk raske tiltak for å oppnå universell helsedekning og sosiale velferdsprogrammer, og at gjennombrudd i forskning og innovasjon er avgjørende for å sikre alle tilgang til pasientsentrert behandling av god kvalitet, spesielt de fattigste og mest marginaliserte.

Rapporten viser også at resistensutviklingen knyttet til tuberkulose er alarmerende. Tuberkulose er den viktigste årsaken til dødsfall som skyldes antibiotikaresistens. Resistent tuberkulose er en global helsekrise, og i 2016 var det totalt 600 000 nye tilfeller av tuberkulose der bakteriene var resistente mot en eller to av de viktigste tuberkulosemedisinene. Omtrent halvparten av disse tilfellene finnes i India, Kina og Russland.

Dårlig tilgang til diagnoseverktøy og gode medisiner for behandlingen av resistent tuberkulose gjør at bare en av fem personer med resistent tuberkulose får behandling. Av de som får behandling blir bare halvparten friske. For å utvikle nye diagnostika, medisiner og vaksine er det behov for å øke bevillingene med 1,2 milliarder dollar per år.

Rapporten viser dessverre at fremgangen i tuberkulosearbeidet enda ikke er god nok til å nå målene i WHO sin strategi for tuberkulosebekjempelse, "End TB Strategy", eller bærekraftsmål 3.3 om at tuberkuloseepidemien skal stanses innen 2030. Men generalsekretæren i WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, er likevel håpefull: " Den gode nyheten er at vi endelig har to store muligheter til fremgang; den første globale ministerkonferansen om tuberkulose i Moskva i 2017, og det første høynivåmøtet om tuberkulose i FN i 2018".

Finn rapporten her.