Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tuberkulose hos menn

I dag, 19. november, er det den internasjonale mannsdagen. Vi benytter anledningen til å minne om at menn er særlig utsatt for tuberkulose, og at vi må intensivere innsatsen for menns helse!

I 2020 fikk ca. 5,5 millioner menn tuberkulose, og ca. 800 000 menn døde av sykdommen. Til sammenligning fikk rundt 3,3 millioner kvinner tuberkulose, og rundt 485 000 kvinner døde.

Studier viser at menn som har symptomer på tuberkulose, venter lenger før de oppsøker helsevesenet, og at flere mannlige pasienter avbryter behandling eller dør i løpet av behandlingsperioden. For å endre dette, må helsevesenet bli bedre til å fange opp menn, og vi må endre kulturelle holdninger knyttet til menn, som for eksempel at de ikke skal vise svakhet.

Mange menn er sårbare fordi de arbeider i risikofylte og helsefarlige miljøer som gruver og annen industri, og må ofte bo hjemmefra under kummerlig forhold for å være nær arbeidsplassen

Menn bruker tobakk, alkohol og andre rusmidler i større grad enn kvinner. Rusmidler bidrar til svekket immunforsvar, og gjør brukerne mer utsatte for tuberkulose.

 

Mange steder i verden er tuberkulose utbredt i fengsler, hvor det er overvekt av menn. Tuberkulose er utbredt i fengsler fordi innsatte bor tett og ventilasjon er dårlig, noe som bidrar til smittespredning. Innsatte i fengsler får også ofte lite næringsrik mat.