Hopp direkte til innhold
Foto: Marcus Bleasdale

Tuberkuloseepidemien skal stanses innen 2030

I anledning FN-dagen er det viktig å minne om FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmålene ble vedtatt i 2015 og er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Et av målene er at tuberkuloseepidemien skal stanses innen 2030.

Nesten alle land i verden har forpliktet seg til disse målene, og for å klare nå dem, trengs det en enorm innsats. Offentlige myndigheter og sivilt samfunn må jobbe hånd i hånd, både nasjonalt og internasjonalt.

Bekjempelse av tuberkulose er et av delmålene under bærekraftsmålene: Under mål 3 "God Helse" står det at tuberkuloseepidemien skal stanses innen 2030.

Vi vet hva som skal til for å stoppe tuberkuloseepidemien. Det trengs nye og bedre antibiotika, bedre metoder for å diagnostisere tuberkulose, og en ny vaksine. Siden tuberkulose er en sykdom som vanligvis rammer de fattigste og mest marginaliserte, er det også viktig å sikre at pasienter får god sosial- og ernæringsmessig oppfølging i den lange behandlingsperioden. Slik kan man hindre at de ikke ender opp i enda dypere fattigdom etter sykdomsperioden.

Ved å jobbe ut i fra en helhetlig tilnærming, slik bærekraftsmålene legger opp til, kan vi hindre at nesten to millioner mennesker dør av tuberkulose hvert år. Dette vil også bidra til oppnåelse av flere av bærekraftsmålene, som mål 1 Utrydde fattigdom, mål 2 Utrydde sult og mål 10 Mindre ulikhet.

FN-dagen er en god anledning til å minne beslutningstakere om hva de har forpliktet seg til. Skal vi sikre god helse for alle, må det investeres stort i tuberkulosebekjempelse.

Les mer om bærekraftsmålene på FN-sambandets nettsider.