Hopp direkte til innhold

Tuberkulosens historie på Teknisk Museum

LHL Internasjonal har startet et samarbeid med Nasjonalt medisinsk museum ved Teknisk museum i Oslo, om et prosjekt knyttet til tuberkulosens historie.

Prosjektet skal lage en bok, en film og en utstilling der vi dokumenterer historiene til personer som har hatt tuberkulose i Norge.

Prosjektet vil ha med historier fra både tidligere, da tuberkulose var et utbredt folkehelseproblem i landet, og fra de senere årene.

Gjennom å bringe frem enkeltpersoners historier ønsker vi å skape et rom der tuberkuloserammede får komme frem med sine erfaringer med sykdommen og hvordan de som syke ble møtt i samfunnet. Det å ha blitt smittet, og være en smittebærer, er forbundet med stor skam, og mange syke blir anklaget og utstøtt på grunn av dette. Skam, isolasjon og ensomhet vil derfor være sentrale temaer i prosjektet.

Det er også viktig å formidle historier fra pårørende og behandlere , og vi vil vise frem erfaringer med behandlingsregimer og institusjonsopphold fra sanatorier og tuberkulosehjem, slik det var tidligere, og fra sykehus, slik det er i dag.

imagezxss.jpg

Prosjektet  har også som mål å skape en samtale om hvordan smittsomme sykdommer generelt rammer både enkeltmennesker og samfunnet. Dette er jo veldig aktuelt nå som vi står midt oppe i en ny, alvorlig pandemi.

Se også Teknisk museum sin utstilling om tuberkulose – en nettutstilling om tuberkulose, behandlingen og tiden etterpå.

Hvis du selv har, eller kjenner noen som har hatt tuberkulose, og som ønsker å fortelle historien sin, så ta kontakt med oss!