Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Copperbelt Health Education Project, Zambia

Copperbelt Health Education Project (CHEP) har jobbet med forebygging av hiv/aids og involvering av lokalsamfunnet i Copperbelt-provinsen siden 1988.

CHEP er en stor og anerkjent, politisk og religiøst uavhengig organisasjon som nå jobber med ulike aspekter av helse og kapasitetsbygging flere steder i Zambia.

Hovedfokus er å styrke sivilsamfunnet. I tillegg til tuberkulose og hiv, har CHEP prosjekter hvor de støtter foreldreløse og sårbare barn, styrking av kvinners rettigheter og arbeid for ungdom.

Organisasjonene kan også søke om midler til å starte opp aktiviteter som kan gi dem inntekter, for eksempel dyrking av grønnsaker eller kornmølle.

De driver også kurssenteret CHEP Training & Research Center hvor de tilbyr ulike kurs, bibliotek og Internett til byens studenter og andre interesserte.

Gjennom samarbeidet med LHL Internasjonal gir CHEP ulike typer opplæring til forskjellige lokale og frivillige organisasjoner som jobber med tuberkulose og hiv. De lærer opp frivillige til å bli behandlingshjelpere for personer med tuberkulose og hiv.

Bilde av en dame som sitter og viser frem en brosjyre.En tuberkulosesykepleier viser frem de pasientvennlige brosjyrene som CHEP og LHL Internasjonal har utviklet på engelsk, bemba og lamba.

CHEP holder kurs om bl.a.: 

  • ernæring
  • helsekommunikasjon
  • politisk påvirkningsarbeid
  • økonomi- og organisasjonsutvikling

Dette bidrar til at organisasjonene blir selvdrevne og kan fortsette det gode arbeidet på egen hånd.

Les mer om likemannsarbeidet vårt her.

Organisasjonene kan også søke om midler til å starte opp aktiviteter som kan gi dem inntekter, for eksempel dyrking av grønnsaker eller kornmølle. Inntektene blir brukt til å hjelpe pasienter som trenger ekstra mat og annen støtte.

CHEP er en stor faglig ressurs for andre organisasjoner i Copperbelt-provinsen, og organiserer en årlig konferanse om tuberkulose hvor tuberkulosepasienter, frivillige organisasjoner og representanter for myndighetene møtes til dialog.

Prosjektet er gjennomført i nært samarbeid med lokale helsemyndigheter.