LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold
Foto: Marcus Bleasdale

Partnere

Det nasjonale tuberkuloseprogrammet i Sudan

Det nasjonale tuberkuloseprogrammet i Sudan ble opprettet for å bekjempe tuberkulose som et folkehelseproblem i Sudan. LHL Internasjonal har arbeid...

Kibong'oto infeksjonssykehus

Kibong'oto Infectious Disease Hospital (KIDH) er et offentlig spesialisert referansesykehus for behandling av infeksjonssykdommer.

Den internasjonale unionen for bekjempelse av tuberkulose og andre lungesykdommer

Den internasjonale unionen for bekjempelse av tuberkulose og andre lungesykdommer (Unionen) ble etablert i Paris i 1920.

Mukikute er en pasientorganisasjon for tuberkulosepasienter i Tanzania.

Organisasjonen ble etablert i Temeke kommune i Dar es Salaam i 2005, en kommune med svært mye tuberkulose. I dag har de 64 lokallag rundt om i...

Det nasjonale tuberkuloseprogrammet i Nepal

Det nasjonale tuberkuloseprogrammet i Nepal (NTP) ble etablert i 1965 som et statlig program under helsedepartementet, og har ansvaret for å...

HDP-Health Development Program

HDP, Health Development Program, er en frivillig humanitær organisasjon som jobber for å bedre helse og miljø i Sudan, med et spesielt fokus på...

Paradiso TB Patient Trust

Pasientorganisasjonen Paradiso i Malawi involverer frivillige fra lokalsamfunnet til å hjelpe tuberkulosepasienter med å fullføre behandlingen.

Easy Breathing Charity Fund

Easy Breathing Fund er en russisk sivil samfunnsaktør som er spesialisert innenfor arbeid mot tuberkulose.

In But Free

In But Free (IBF) er en liten organisasjon som har jobbet med forebygging av hiv i zambiske fengsler siden 1995.

Arkhangelsk oblast (fylke)

Arkhangelsk oblast er ett av Russlands 49 fylker, med en befolkning på ca 1 300 000 mennesker. Hiv og tuberkulose er et økende problem.

Temeke kommunale tuberkuloseprogram

Det regionale tuberkulose- og lepraprogrammet i Temeke ble etablert som del av det nasjonale, offentlige TB-programmet i Tanzania i 1977. I dag...

Copperbelt Health Education Project

Copperbelt Health Education Project (CHEP) har jobbet med forebygging av hiv/aids og involvering av lokalsamfunnet i Copperbelt-provinsen siden 1988.

Verdens helseorganisasjon

Verdens helseorganisasjon (WHO) har ansvaret for å lede og koordinere helsearbeidet innenfor FN-systemet. WHO har 194 medlemstater med hovedkvarter...

Stop TB Partnership

Stop TB-partnerskapet ble etablert i 2001 og består nå av over tusen partnere fra mer enn hundre land. Visjonen til Stop TB-partnerskapet er “En...

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er ledet av helse- og omsorgsministeren, og har det overordnede ansvaret for at befolkningen i Norge får gode ...

Helsesenteret for papirløse migranter

Helsesenteret for papirløse migranter tilbyr helsehjelp til mennesker som ikke har lovlig oppholdsgrunnlag i Norge. Senteret eies, styres og drifte...

Norad

Norad er Norges direktorat for utviklingssamarbeid.

Atlas-Alliansen

Atlas-Alliansen er en stiftelse som organiserer norske organisasjoner av funksjonshemmede, pasienter og pårørende som jobber for bedre levekår for...

Association for Supporting MDR-TB Patients

Assosiation for Supporting MDR-TB-Patients (ASPTMR) har som formål å ivareta pasienters helsemessige, psykologiske og sosiale behov.

Kaalmo helseorganisasjon

Kaalmo er en humanitær hjelpeorganisasjon som jobber med helse, særlig tuberkulose, i Nord-Somalia og Norge.

Tuberkulosekoordinatorene i Norge

Tuberkulosekoordinatorene, som er utpekt av de regionale helseforetakene i Norge, skal følge opp behandlingen av tuberkulosepasienter i sitt område...

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet (FHI) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet som først og fremst skal levere kunnskap for...

PASADA

PASADA er en katolsk organisasjon som driver helsetjenester fra flere klinikker, og oppsøkende arbeid i flere distrikt langs østkysten av Indiahavet.

Epi-Lab

Epi-Lab er en frittstående forskningsinstitusjon som tester forskjellige helsesystem-modeller relatert til tuberkulose, hiv og ulike sykdommer som...

Forskningssenteret REACH Trust

REACH Trust er et forskningssenter i Malawia, etablert i 2000, som arbeider med å sikre rask diagnostisering og behandling for pasienter med...