Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Marcus Bleasdale

Partnere

Partnere i Norge

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er ledet av helse- og omsorgsministeren, og har det overordnede ansvaret for at befolkningen i Norge får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Helsesenteret for papirløse migranter

Helsesenteret for papirløse migranter tilbyr helsehjelp til mennesker som ikke har lovlig oppholdsgrunnlag i Norge. Senteret eies, styres og driftes av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Norges Røde Kors/Oslo Røde Kors

Norad

Norad er Norges direktorat for utviklingssamarbeid.

Tuberkulosekoordinatorene i Norge

Tuberkulosekoordinatorene, som er utpekt av de regionale helseforetakene i Norge, skal følge opp behandlingen av tuberkulosepasienter i sitt område og bidra til at tuberkulosekontrollen i området fungerer.

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet (FHI) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet som først og fremst skal levere kunnskap for folkehelse og rettssikkerhet.

Internasjonale partnere

WHO (Verdens helseorganisasjon)

Verdens helseorganisasjon (WHO) har ansvaret for å lede og koordinere helsearbeidet innenfor FN-systemet.

Den internasjonale unionen for bekjempelse av tuberkulose og andre lungesykdommer

Den internasjonale unionen for bekjempelse av tuberkulose og andre lungesykdommer (Unionen) ble etablert i Paris i 1920.