Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet (FHI) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet som først og fremst skal levere kunnskap for folkehelse og rettssikkerhet.

Folkehelseinstituttet er en nasjonal kompetanseinstitusjon innenfor:

  • smittevern
  • psykisk og fysisk helse
  • miljøfaktorer, rusmidler, tobakk, ernæring, fysisk aktivitet og andre forhold som påvirker helsetilstanden og ulikhet i helse
  • helsefremmende og forebyggende tiltak i befolkningen
  • internasjonal helse
  • rettsmedisin

Råd og overvåking av smitteutbrudd

Folkehelseinstituttets divisjon for smittevern har ansvar for overvåking av smittsomme sykdommer og smittestoffer, oppklaring av smitteutbrudd, vaksiner og vaksinasjon.

Det gir også råd om smittevern og forebygging av smittsomme sykdommer, blant annet tuberkulose, til myndigheter, helsepersonell og den generelle befolkningen.

Folkehelseinstituttet har ansvaret for den norske tuberkulosestatistikken gjennom meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Informasjonsmateriell om tuberkulose

LHL Internasjonals samarbeid med FHI gjelder hovedsakelig tuberkulosearbeidet i Norge. En viktig del av samarbeidet går ut på å utvikle informasjonsbrosjyrer om tuberkulose. FHI har kvalitetssikret brosjyrene våre, og fra 2014 fikk det også ansvaret for lagring, distribuering og nye opptrykk av brosjyrene.

Her kan du laste ned brosjyrene våre om tuberkulose. 

LHL Internasjonal og FHI samarbeider også gjennom den nasjonale tuberkulosekomiteen. Tuberkulosekomiteen skal sikre et godt samarbeid om forebygging og kontroll av tuberkulose mellom Folkehelseinstituttet og det øvrige tuberkulosefaglige miljøet. Komiteen skal gi Folkehelseinstituttet innspill og råd ved å vurdere eksisterende tiltak og å ta initiativ til nye tiltak.

Gå til Folkehelseinstituttet