Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

HDP - Health Development Program, Sudan

HDP, Health Development Program, er en frivillig humanitær organisasjon som jobber for å bedre helse og miljø i Sudan, med et spesielt fokus på tuberkulose og hiv. De jobber bredt med folkeopplysning og mot stigma.

De ønsker også å sørge for at pasienter får rettmessig tilgang til behandling og informasjon. HDP het tidligere Support TB Preventive Action (STPA).

Health Development Program (HDP)  er representert i alle Sudans 18 delstater med minst en representasjon, og i mange delstater er det ytterligere mindre lokallag for å øke rekkevidden og innflytelsen av arbeidet de gjør. Hovedkontoret ligger i Khartoum.

HDP har også en egen dramagruppe som reiser rundt med omreisende teater, og som også har laget opplysningsfilmer som spilles i lokal og nasjonal TV.

Bilde av en dame i Sudan som viser frem en rekke brosjyrer. Hanadi Hussein, direktør i HDP, viser frem de pasientvennlige brosjyrene de bruker i møte med tuberkulosesyke og ved forebygging.

Demokratisk organisasjon

HDP er demokratisk organisert med blant annet et styre, årlige generalforsamlinger, vedtekter og handlingsplaner. Partnerskapet startet da HDP (den gang STPA) var en del av det nasjonale tuberkuloseprogrammet i Sudan.

Hvert lokallag har egen ledelse og styre, og innsatsen organiseres av de frivillige medlemmene. Lokallagene har egne regler og formål, de må mobilisere egne økonomiske ressurser og finne alliansepartnere i sin egen stat.

Over 28 000 frivillige er registrert som medlemmer i HDP. Medlemmene kan være tidligere tuberkulosepasienter eller deres pårørende, eller hvem som helst som ønsker å gjøre en samfunnsnyttig innsats. Både lærere, studenter, helsepersonell, idrettslag og kvinnegrupper er blant dem som har engasjert seg for å gjøre tuberkulose historie i Sudan. Organisasjonen har også strategiske partnerskap med andre frivillige organisasjoner slik at de kan gjøre tuberkulosearbeid via sine partnere. Disse partnerne jobber spesielt med folkeopplysning og kamp mot stigma gjennom sine medlemmer.

Sudan har mange humanitære utfordringer, med fattigdom og konflikt, internt fordrevne og et politisk klima som gjør det vanskelig å drive fritt organisasjonsarbeid. Derfor er det store forskjeller mellom de enkelte delstatene og på hvor stor innflytelse og kapasitet HDP har.

Menneskerettigheter

HDP har sterkt fokus på menneskerettigheter og kvinners rettigheter. De har klart å engasjere mange jurister i rettighetsarbeid slik at tuberkuloserammede ikke skal miste jobben eller bli utvist fra skolen, og de jobber for å bedre soningsforhold i fengslene.

HDP innser at kvinner er i en spesielt sårbar situasjon der de ikke like enkelt som menn kan oppsøke helsevesen eller ha tilgang til egne penger. Derfor driver de særskilt opplysningsarbeid overfor kvinner, og deres frivillige kan hjelpe kvinner med følge til klinikken dersom det skulle være nødvendig. 

HDP  jobber også med forskjellige inntektsgivende tiltak for å bedre situasjonen til de fattige tuberkulosepasientene, ved å lære dem ferdigheter som for eksempel såpemaking eller osteproduksjon, og kurse dem i hvordan de driver en egen virksomhet. HDP bruker helsekommunikasjon som metode i alt arbeid.

Kreative metoder

TB drama primary school North darfur

Teater om tuberkulose hos en barneskole i Darfur

HDP bruker kreative metoder, for eksempel tradisjonell kultur, for å fremme sine budskap. Både dukketeater, drama, involvering av billedkunstnere, sang, dans og musikk, brukes aktivt for å fremme engasjement og kommunisere viktige budskap på nye måter. HDP engasjerer sportsgrupper slik at fotball- og volleyballkamper har egne sponsede lag fra HDP, og da brukes kommentering i kampene også til å fremme budskap om tuberkulose, symptomer og behandling, og man når dermed nye publikum. Disse begivenhetene skaper medieoppslag både i aviser, radio og på TV. Det er dessverre slik at folks oppfatninger om at tuberkulosen er dødelig uansett hva man gjør, og at man må holde seg unna dem som er rammet. Derfor må alle virkemidler tas i bruk for å formidle at man blir frisk av tuberkulosen med effektive og tilgjengelige medisiner.